top of page

Kolossenzen

Zin in?

Kolossenzen 3,1-4

Serie:

Almkerk-Werkendam

zondag 21 februari 2021

Is er iets dat je heel graag wil hebben? Een nieuwe fiets? Een spelcomputer? Of misschien wel ander speelgoed? Ik heb een neefje die helemaal weg is van Lego. Heel veel van zijn vrije tijd gaat daaraan op. En als hij jarig is, dan vraagt hij vaak iets van Lego, of geld om Lego te kopen. Hij kan er prachtige dingen mee bouwen. Hij doet mee aan wedstrijden…

Maar daar gaat het me niet om. Het gaat me hierom: als je iets heel graag wil, dan doe je op allerlei manieren je best om het te krijgen. Je vraagt het aan je ouders, misschien wel heel vaak. Je spaart van je zakgeld en verjaardagsgeld… Je doet alles om aan datgene te komen. Misschien kijk je wel vaak in het Speelboek van Intertoys… of zoek je op internet op wat je graag wil hebben…


Als je iets heel graag wil, dan doe je op allerlei manieren je best om het te krijgen. En als je eenmaal weet wat je wil, dan gaat het niet meer uit je hoofd.


Dat is eigenlijk wel een mooi beeld voor geloven. God wil heel graag dat we er ook zó naar verlangen om bij Hem te zijn. Om met Hem te leven. God wil dat je in je leven in alles wil doen wat Hij ons leert Dat we in alles willen zijn zoals de Here Jezus.


Dat is wel heel mooi, maar hoe doe je dat? Hoe ga je dat willen en verlangen?


Nou, dat doet God door Zijn Geest. Die wil ervoor zorgen dat je er veel mee bezig bent. Dat je er veel naar verlangt.


Net zoals je misschien het Speelboek van Intertoys vaak doorkijkt, de Bijbel lezen. Zoeken welke mooie dingen God daar belooft.


Net zoals je misschien je ouders vraagt om dat mooie speelgoed, God vragen of Hij bij je wil zijn. Of Hij wil laten zien hoe mooi het leven met Hem is.


Je gaat ook naar God verlangen, als je over Hem zingt… als je met anderen over Hem praat. En ga zo maar door. Door God te zoeken, ga je naar Hem verlangen, van Hem houden. Door van God te houden, ga je meer op Hem lijken.


Broers en zussen, Mensen die God liefheeft,


Door echt van God te houden, ga je meer op Hem lijken. Dat komt hierom: Je wordt wat je het meeste liefhebt. Dat is één van de grootste lessen die ikzelf tot nu toe in mijn leven heb geleerd. Wat je het allermeeste liefhebt, wat je AANBIDT, dat bepaalt alles wat je doet.


Paulus wil dat we ons zó op God richten. Dat God die plaats in ons leven inneemt: de hoogste plaats. Daar wil Paulus ons bij bepalen, aan het begin van Kolossenzen 3. Je bent met Jezus Christus uit de dood opgewekt.


Dáár begint ons leven: opgewekt uit de dood. Verlost uit de macht van de duisternis en de zonde. Door wat Jezus heeft gedaan leef je in het licht van God. Je deelt in wat de Here Jezus heeft gedaan. Dat heeft Paulus hiervoor uitgewerkt in Kolossenzen 2,9-15. De relatie met Hem is hersteld, de aanklacht vernietigd!


Dat vormt vervolgens de basis voor Paulus oproep: ‘Streef naar wat boven is, waar Christus is. Richt je daarop’.


Dat is het uitgangspunt voor deze preek. Het thema is:

Zin krijgen in het Koninkrijk

Hoe krijg je daar zin in? En wat is daarvan het effect op ons leven hier en nu? Daar gaan we het met elkaar over hebben vanmorgen. Hoe krijg je zin in het Koninkrijk van God? Paulus wijst je daarvoor de weg in vers 1 en 2:


“Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,”


Dus zoeken naar wat boven is en je daarop richten. Twee manieren waar we op inzoomen.


#1. Zoeken naar boven

Dat houdt in dat je zoekt naar het leven volgens de plaats waar de Here Jezus is. Een plek dus, waar de zonde helemaal verdwenen is. Waar je leeft in volmaakte verbondenheid met de Heer. Je verlangt ernaar om je leven hier op aarde te leven zoals het straks in het Koninkrijk zal zijn. Dat doe je in je leven. Dat doen we ook in de kerk en hoe we God hier aanbidden.


We zoeken hier beneden naar het leven van boven, waar de Here Jezus is. Dat betekent ook dat we ons niet bezig houden met wat Paulus eerder ‘schaduwen’ noemt. Holle theorieën die op menselijke tradities berusten (Kol 2,8).


Nee, we zoeken naar het leven waar de Here Jezus volmaakt over alles en in allen regeert. Hij is de vervulling van alles wat wij nodig hebben! We zijn met Hem gestorven, we zijn met Hem begraven, we Zijn met Hem tot het nieuwe leven gewekt, zegt Paulus in Kolossenzen 2,9-15. Dat betekent dus ook dat we in de kerk niet op de regeltjes gaan zitten, dat we verder zoeken naar Gods werkelijkheid achter Zijn leefregels: het volmaakte leven in Zijn Koninkrijk. Daar zoeken we met elkaar naar. Daar willen we voor leven! Verderop in de preek kom ik hierop terug.


Om zó te leren leven richten we ons ook naar boven.


#2. Je richten op boven

Daarmee bedoelt Paulus dat je je realiseert hoe het leven er daar aan toe gaat. Door je zo te richten op het Koninkrijk, op de plek waar Jezus Christus volmaakt regeert, sterft het aardse en het verlangen naar het aardse in je af. Je krijgt dan echt een afkeer van seksuele zonden (3,5): ontucht, zedeloosheid, hartstocht. Je krijg een afkeer van alle slechte, lage verlangens naar macht, naar geld.


Paulus noemt allerlei voorbeelden om je te richten op het Koninkrijk. Het is handig om hier even je Bijbel bij te pakken. Sta er eens bij stil wat het allemaal betekent: 


Je kleden in innig medeleven. Dat houdt in dat het je daadwerkelijk iets doet hoe de ander zich voelt.


Je kleden in goedheid: dat je in alles het goede, opbouwende voor ogen hebt.


Je kleden in bescheidenheid. Dat is nederigheid. Niet vol van je eigen gelijk, maar rekening houdend met de mogelijkheid dat je het zelf bij het verkeerde eind hebt.


Je kleden in zachtmoedigheid. Dat je zacht met de ander omgaat zodat die, letterlijk en figuurlijk, geen blauwe plekken oploopt.


Je kleden in geduld. Paulus gebruikt daarvoor een woord dat lijkt op ons spreekwoord: ‘een lange adem hebben’.


Elkaar verdragen en vergeven zoals de Heer ons vergeeft. Zoals Paulus op meer plekken zegt, en ook onze Here Jezus ons regelmatig voorhoudt: de liefde is hierin alles overstijgend (3,14). Dat is de grond voor alles wat we in de kerk doen.


Maar Paulus gaat nog verder, in vers 15 schrijft hij:


“Laat de vrede van Christus is je hart heersen.” Dat houdt in dat je de vrede van Christus – de vrede die je door Zijn genade met God hebt – doorslaggevend laat zijn in al je beslissingen. In tegenstelling tot ons denken is niet je hoofd, maar je hart volgens de Bijbel de plek waar de beslissingen vallen. Je hart is de plek waar je gedachten en je gevoel samenkomen.


Paulus legt de lat erg hoog! En in vers 16 wordt hij heel praktisch:


Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen. Dat wil zeggen: Internaliseer Zijn woorden. Laat ze echt landen. Leer ze desnoods uit je hoofd. En wat daar bij hoort: zing psalmen, hymnen en geestelijke liederen! Niet alleen op zondag in de kerk, maar laat je daar ook doordeweeks door voeden!


Misschien leuk om te vertellen: In het verleden heb ik weleens met iemand gesproken die veel last had dat ze leugens over zichzelf geloofde. ‘Ik mag niet bij God horen. Ik heb teveel zonde gedaan.’ ‘Gods genade is niet genoeg voor mij.’ Ik heb toen samen met die persoon Bijbelteksten gezocht om tegenover die leugens te zetten. Ik bedoel maar: laat de Bijbel je eigen denkbeelden en zienswijzen maar corrigeren. Houd jezelf de voor jou relevante teksten maar voor!


En doe dat ook bij elkaar! Dat zegt Paulus ook: “onderwijs en vermaan elkaar in alle wijsheid.” Onderwijzen en vermanen, die twee zet Paulus niet voor niets bij elkaar. Die twee horen bij elkaar. En bovendien doen we dat gekleed in de liefde. De liefde, en alles wat daaruit voortkomt, staat daarin voorop. Zonder de liefde zijn we niets en boeit het niets (1 Kor. 13).


De liefde door de vrede van Jezus Christus. Dat is hoe we ons hier op aarde kunnen richten op het Koninkrijk. Hoe je zin krijgt in het Koninkrijk. Door ons leven in alles te richten op het volmaakte hemelse leven. Het aardse, zondige leven laten afsterven door je te richten op het prachtige Koninkrijk van God. Op het heerlijke leven daar.


C.S. Lewis zegt over leven in het Koninkrijk tegenover het aardse leven iets prachtigs:

Onze verlangens naar het aardse leven “zijn niet te sterk maar te zwak. We zijn aarzelende schepsels die hun tijd verdoen met drank en seks en ambitie, terwijl ons oneindige blijdschap wordt aangeboden. Als een onwetend kind dat moddertaartjes wil blijven maken omdat ‘ie zich niet kan voorstellen wat het betekent om een lange vakantie aan zee te hebben. We zijn veel te gemakkelijk tevreden.” [1]


Spelen in de modder in een sloppenwijk, tegenover een leven aan zee. Dat is de tegenstelling tussen de aardse dingen en het Koninkrijk van God


Gaat je hart er sneller van kloppen als je daaraan denkt? Als je denkt aan een leven in liefde en vrede met elkaar? Als je denkt aan het Koninkrijk van God, het volmaakte, herstelde leven, gaat je hart daar dan sneller van kloppen? Een leven waar relaties niet meer kapot gaan? Een leven waarin je niet verlangt naar meer geld, naar meer invloed? Een leven waarin je boosheid weg is? Een leven waar de zonde niet meer is? Waar alles volmaakt is zoals het bedoeld is door God?


Als je dat wil… écht wil… Als je gelooft dat dát je het grootste geluk geeft dat er bestaat wacht dan niet met het streven naar en het je richten op dat volmaakte leven! Want door je in dit leven te richten op en te zoeken naar hoe het leven eruit zal zien als Jezus alles in allen is… Wanneer je je daar hier op aarde op richt en je voorstelt hoe dat zal zijn… Dan wordt er hier al iets zichtbaar van. Iets… want het wordt pas volmaakte werkelijkheid wanneer onze Here Jezus verschijnt op de wolken.


Troost jezelf tot die tijd in de zekerheid dat je nu al deelt in alle rijkdom van Jezus Christus. Je leven ligt in Hem verborgen bij God! Wanneer je je op Hem richt, wanneer je zoekt naar het leven met Hem en niet naar het aardse… dan kan niets in de schepping kan je jouw leven (slot Rom. 8)! Laten we de heilige Geest straks zingend bidden of Hij dit verlangen in ons wil doen.


Richt je tot die tijd op Gods goede nieuws in Jezus Christus! Verdiep je in de gigantische rijkdom van het evangelie! Bepaal je leven daarbij, vanuit de kracht van Zijn genade. Ontdek wat er in jouw leven bij het Koninkrijk past en wat niet?


Hoe ontdek je dat? Nou, dat ontdek je In Jezus’ naam. Gebruik Zijn naam als test voor jouw leven! Paulus houd het ons voor in hoofdstuk 3,17:


“17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus…”

Sta daar komende week eens bewust bij stil: ‘Kan ik dit zeggen… kan ik dit doen in de naam van de Here Jezus?’ Niet dat je dan bij alles Zijn naam uitspreekt of noemt. Maar sta er wel bij stil. Zet het er in gedachten maar eens voor: ‘In Jezus naam doe ik mijn werk, werk ik voor school of studie.’ ‘In Jezus’ naam zorg ik voor mijn kinderen.’ ‘In Jezus’ naam ga ik vandaag…’ Of: ‘In Jezus’ naam ontspan ik nu.’


Als je ‘In Jezus’ naam’ niet in Zijn liefde voor of achter je woorden of daden kunt zetten, vraag je dan af: ‘Past dit bij Zijn wil, bij Zijn Koninkrijk? Past dit bij Zijn vrede, bij de manier waarop Hij regeert?’


Lieve broers en zussen,

Doe dus alles wat je doet of zegt in de naam van onze Here Jezus. Dank God door én voor Hem!

Wanneer je zo gericht leeft op het Koninkrijk...

Wanneer je zoveel zin hebt in het Koninkrijk en de Geest van God het leven van Jezus in jouw leven werkelijkheid maakt zullen we de wereld meer en meer tot een zegen zijn.


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page