top of page

Kolossenzen

Wortelschieten

Kolossenzen 2,6-7

Serie:

Almkerk-Werkendam

zondag 14 februari 2021

Geloven is best moeilijk. Soms zie je door de bomen het bos niet meer.
Denk bijvoorbeeld aan de vele verschillende kerkgemeenschappen. Zoveel verschillende visies op wat belangrijk is. Wie heeft het bij het juiste eind en wie niet?

Denk aan verschillende visies op de doop, op de Maaltijd van de Heer, op welke liederen er wel of niet worden gezongen. Kerken waar ze het op totaal andere manieren doen dan bij ons. Of denk aan kerken waar veel aandacht is voor tongentaal, gebedsgenezing en verder. Er zijn zoveel verschillende kerken dat je erdoor in de war kunt raken…


Het is soms best moeilijk. Soms zie je door de bomen het bos niet meer.


Maar ook als je actief als christen leeft: hoe zwaar kan dat zijn! Je doet je best om de Here Jezus te dienen, maar je wordt tegengewerkt. Mensen om je heen maken je belachelijk: ‘Jij gelooft in Jezus? En je bent nog gereformeerd ook? Wat onintelligent en hopeloos ouderwets!’


Of: Je spant je in om te leven zoals God wil, om niet te zondigen, maar iedere keer weer steekt de verleiding de kop op. Je doet zo hard je best, maar het is niet genoeg. Ja, leven als christen is moeilijk. Geloof wordt aangevochten. Leven uit genade is moeilijk. Of je raakt langzaam het spoor bijster…


Kent u dat voorbeeld van hoe je een kikker moet koken?


Als je een kikker wil koken moet je hem niet direct in een pan kokend water doen. Daar springt ‘ie weer uit. Maar als je hem in koud water zet, en dat water langzaam aan de kook brengt, blijf hij zitten.


Het christelijke leven kan soms ook zo in de war lopen. We leven uit genade, niet door wat we doen. We zijn gered door de genade in Jezus Christus. Daaruit wil je leven met de mensen om je heen. Niet uit onze eigen kracht, maar door de kracht die Gods Geest geeft. Maar soms ben je in je leven, heel subtiel, toch op je eigen kracht, je eigen inspanning, je eigen goede daden en levenshouding gaan vertrouwen. Je ziet hoe een ander leeft en gelooft en je denkt: dát ga ik óók doen!


Ja, geloof is best moeilijk. Soms zie je door de bomen het bos niet meer.


Precies in zo’n situatie spreekt Paulus hier tot de Kolossenzen. De Kolossenzen hadden de genade van de Here Jezus leren kennen. Ze hadden Jezus als Heer aangenomen. Maar er waren mensen die dingen toevoegden aan de genadevolle leer van de Here Jezus.


Uit vers 16 leer je dat dit mensen waren die de Kolossenzen iets wilden voorschrijven “op het gebied van eten en drinken, het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat.”


Paulus roept de Kolossenzen op: Volg de weg van Christus Jezus! Leef in Jezus Christus. Leef in Christus. Het beeld dat Paulus daarbij oproept is dat van een boom. Een boom die is geworteld, een boom die groeit en die tot bloei komt. Paulus roept ons dus in feite op om wortel te schieten. Dat is het thema van de preek.


Wortelschieten

1. Wortelen;

2. Groeien en;

3. Bloeien in Christus.


#1. Wortelen in Christus

Wortelen. Dat is het eerste wat er gebeurt als je gelooft. De grond onder je leven wordt dan bepaald door de Here Jezus. Door wat Hij heeft gedaan. Daarin wortel je. Daar haal je je voeding, je kracht, je hoop uit. Omdat je dat mysterie van God ontdekt: dat in Jezus Christus alle schatten van wijsheid en kennis te vinden zijn. Dat wil zeggen: In Hem leer je hoe het leven bedoeld is. Hoe je het moet leven. In Hem ontdek je wat echt geluk is. […] Je ontdekt bijvoorbeeld dat Zijn geboden niet zomaar bedoeld zijn als ‘Dit mag wel, dat mag niet.’ Nee, je ontdekt: ‘Het geeft vrijheid, het geeft diep geluk om zó te leven!’


Daarvoor is het nodig dat je goed wortelschiet. Dat is een mooi beeld. Wij hebben er misschien allereerst een negatieve associatie bij. Want wortelschieten dat zeg je als je lang staat te wachten. ‘Ik sta hier wortel te schieten!’ Dat betekent: ‘Schiet eens op!’ Het heeft dus te maken met stilstaan.


Dat leert je dus: Wortelschieten in Christus kan alleen als je stilstaat bij Christus. Wortelschieten in Christus kan alleen als je stilstaat bij Christus. Bij Wie Hij is en wat Hij deed.


Misschien denk je: ‘Ja, dominee, dat klinkt allemaal wel mooi, maar ik ervaar het niet. Ik luister iedere zondag naar de preken, maar het lijkt wel of mijn geloof stilstaat…’


Laat me dan deze vraag voorleggen: Ben je wel alleen in Christus geworteld? Dat wil zeggen: ‘Geloof je dat de manier waarop Hij je leert leven echt helemaal is waar je gelukkig van wordt? Of denk je dat je toch ook geld, een mooie baan, of de liefde van je leven nodig hebt?


Het zijn vragen die we ons als christen allemaal moeten stellen. Geloof ik en leef ik vanuit de manier van leven die de Here Jezus wijst? Vormt zijn visie op het goede leven de grond onder mijn voeten? Of laat ik mijn leven ook bepalen door hoe de wereld denkt over rijkdom, macht en seksualiteit?


Want Paulus roept ons hier op: blijf geworteld in Jezus Christus, en dus niet in iets anders! Dat is essentieel om te Leven in Christus! Laat alleen Hem je leven bepalen.


Want alleen door in Hem geworteld te zijn kun je groeien in Hem.


#2. Groeien

Wil je dat: groeien? Natuurlijk zeg je instinctief ‘ja’, maar laten we iets langer stilstaan bij die vraag: ‘Wil jij groeien in Christus, groeien in geloof?’ […] Soms hoor ik in wat mensen zeggen: ‘Ik vind het eigenlijk wel prima zo.’ ‘Ik doe genoeg, ik geloof genoeg, ik ken de genade van God genoeg, ik leef goed genoeg’ En verder: ‘Ik vind mijn relatie met mijn broers en zussen in de gemeente zo wel hecht genoeg.’ Het zijn allemaal terreinen waarop we kunnen groeien, maar waar we zomaar kunnen denken: ‘Ik vind het wel goed genoeg.’


Maar Paulus roept de Kolossenzen op, en ons erbij: ‘Wordt opgebouwd’, dat wil zeggen: ‘Groei!’ Goeien, niet omdat je niet gelooft. Niet omdat je niet goed gelooft… Nee, Paulus prijst de Kolossenzen voor hoe onwrikbaar hun geloof is. Dat zijn geen kleine woorden…


Maar groei is wel onmisbaar. Daaruit spreekt namelijk het verlangen naar het Leven in Christus. Verlangen om meer te lijken op Hem. Verlangen om Hem gehoorzaam te zijn in je leven, je omgang met anderen, je denken over anderen.


Verlangen om te groeien is onmisbaar omdat hier op aarde is het Leven in Christus een aangevochten en gebroken leven is. Een leven met ups en downs. Het ene moment merk je dat God in alles heel dichtbij is. Het andere moment lijkt God weer ver weg. Het ene moment geloof je vast en zeker in Gods genade en redding voor jou, het andere moment kun je daaraan twijfelen… Dat ligt niet aan God, dat ligt aan onze gebrokenheid. Dat we zo vaak niet alleen naar God, maar naar aardse, wereldse, ‘holle’ dingen verlangen…


Maar Paulus roept ons op: Groei! En zoek de groei op de juiste plek. Want een boom groeit niet door dat heel hard te proberen. Een boom groeit door een gezond wortelnetwerk! Daarom gaat geestelijke groei ook op twee manieren: dieper en groter.


Je geloof wordt dieper verankerd en je gehoorzaamheid aan Christus wordt groter. Je wortels worden dieper verankerd in het geloof. Het geloof dat je door de genade van God gered bent. Dat zet Paulus hier heel sterk af tegen je eigen inspanningen. Kijk, de Kolossenzen werden aangevochten, ik zei het eerder al, door mensen die zeiden: ‘Het is prachtig dat je in Jezus Christus gered bent door geloof, maar je moet wel dit en dat doen om gered te blijven.’ Dáárom zegt Paulus: “Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken…” Nee! Houd vast aan je redding door genade, die je aanneemt in geloof. Haal daar je kracht en je voeding uit! Alleen dan groei je in een gehoorzaam leven aan Christus! Alleen dan ga je meer op Hem lijken!


Dan ontstaat er bloei!


#3. Bloeien

Aan groei heeft alleen een boom zelf iets. Maar het mooie van bomen – net als andere planten – is dat ze gericht zijn op voortbestaan of vermenigvuldiging. Op vruchtdragen. Daarvoor bloeien bomen.


Nou, de bloei van een christelijk leven dat is de dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat God geeft aan zegen. Ja, dankbaarheid voor Wie Jezus Christus is en wat Hij voor ons deed. Dankbaarheid die leidt tot vrucht.


Prachtig hoe dat beeld van een bloeiende boom past bij het christelijk leven. Want geestelijke groei, diepere wortels en een gehoorzaam leven… dat is allemaal super mooi. Alleen zonder dankbaarheid blijft het een vrij vreugdeloze bedoening… Dankbaarheid – Geestelijke bloei dus – is onmisbaar. Het leidt uiteindelijk tot vruchtdragen en tot vermenigvuldiging.


Waardoor beginnen bomen te bloeien na de winter? Ik heb altijd gedacht dat kwam door de stijgende temperatuur. Maar ik heb me laten vertellen: Bomen beginnen te bloeien door de duur de van nacht. Bomen hebben moleculen die als een soort interne zandloper functioneren. ‘Loopt’ de zandloper tijdens de nacht helemaal ‘leeg’, dan begint er geen bloei. Maar loopt die zandloper op een gegeven moment niet helemaal leeg, dan begint de weg naar de bloei.


Zoek dus het licht van Jezus Christus in je leven.


De redding die je in Hem hebt! Jezus Christus heeft de relatie met God hersteld. Daarin mag je wortelen, daarin mag je groeien en bloeien! We leven ons leven in Christus! Dat is leven waarin je vertrouwt op de manier van leven die Hij wijst! Een gehoorzaam leven waarin je vecht tegen de zonde, de duisternis, en leeft zoals Jezus Christus vraagt.


Maar alles begint met wortelschieten! Telkens terug naar wat de Here Jezus Christus voor jou heeft gedaan. Geduldig wachten, afhankelijk zijn van Hem. Bedenk dat ook als je twijfelt: Zouden we niet veel meer hier mee bezig moeten zijn als kerk? Hoe kan ik dit in mijn leven ooit goed doen? Het allerbelangrijkste is het begin: dat we het leven, onze kracht, onze redding vinden in Jezus Christus alleen. Alleen wat Hij heeft gedaan. Van daaruit onderzoeken we de vruchten en de gaven van de Geest. Maar alléén als Jezus Christus, de Zoon van God op één staat! Daarin bloeit onze dankbaarheid op.


Tot slot: Stel jezelf eens de vraag: Waar ben ik onze God dankbaar voor? Even om het op scherp te zetten dat is dus niet: ‘waar vind je dat je dankbaar voor zou moeten zijn.’ Nee, waar ben je écht in en in dankbaar voor? Waarvan knap je bijna uit elkaar, zegmaar? Breng dat bij God. Deel dat met de mensen om je heen! Laat je dankbaarheid vloeien, tot eer van God en tot opbouw van Zijn gemeente!


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page