top of page

Psalmen

Vieren is verspreiden

Psalm 22,27-28; Marcus 16,15 | Pasen '22

Serie:

Almkerk-Werkendam

zondag 17 april 2022

Het is feest vandaag! Pasen! We vieren dat de Here Jezus is opgestaan uit de dood. Daarom zijn we blij. Daarom vieren we feest. En bij feest hoort natuurlijk lekker eten. Wie heeft er vanmorgen een paasontbijtgehad? Iets extra’s bij het ontbijt, omdat het feest is. Of misschien krijg je later op de dag nog wel iets lekkers om Pasen te vieren. Bij een feest hoort lekker eten.

In de kerk vieren we vanmorgen ook feest. En ook met bijzonder eten: we vieren het Avondmaal, de maaltijd van onze Here Jezus. Maarja, brood en wijn… is dat wel zo bijzonder en feestelijk…? Brood, zonder beleg, dat is op zich niet zo feestelijk hè… En ja, wijn is wel feestelijk! Maarja, als je maar één slokje krijgt… is dat echt feestelijk? Het Avondmaal zoals we dat vieren kan zomaar voelen als een kaal, eenvoudig feestje. Bovendien: een feestje voor de volwassenen, want jij mag niet meevieren, toch?


Ja, zo kan dat voelen, maar dat is niet zo! Ook al eten jullie niet van het brood en drinken jullie niet van de wijn: jullie horen er helemaalbij! Vergelijk het maar met alcohol drinken op een feestje: dat mag je als jong kind ook niet. Want wij als volwassenen zijn bang dat dat niet goed voor je is. Maar jullie horen helemaal bij het feest dat we vieren! Het is ook jullie feest: het feest dat Jezus voor onze zonden is gestorven. Het feest dat onze Here Jezus de dood heeft overwonnen. Hij is opgestaan, ook voor jullie! Sterker nog: onze Here Jezus houdt aan ons – volwassenen – voor dat we meer op jullie – kinderen – moeten gaan lijken. “Want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals [een kind].”


Mensen die God liefheeft,

Broers en zussen, broertjes en zusjes in onze Here Jezus,


Het is feest! Wat gebeurt er met je als je van een feestje hoort? Ik heb het weleens gehad: ik liep over straat, langs een huis waar wat muziek naar buiten klonk. Niet overdreven hard, maar wel vrolijk. Ik wordt dan nieuwsgierig: ‘Wat wordt er gevierd?’ Misschien ligt het aan mij, maar ik voel de drang om deel te nemen. Om mee te vieren, om blij te zijn met andere mensen.


Vanmorgen ontdek je dat die uitnodiging ook van het geloof uit mag gaan. In het bijzonder op deze feestelijke zondag. In het bijzonder ook door de Maaltijd van onze Heer. Je ontdekt dat je het Avondmaal zo niet alleen voor jezelf, maar ook voor God viert. Want Avondmaal vieren dat is de dood van onze Here Jezus bekend maken! Vieren is verspreiden. Dat is ons thema.


VIEREN IS VERSPREIDEN


Op Goede vrijdag stonden we stil bij het tweede vers, dat Jezus aan het kruis uitroept: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” Een vraag waardoor onze Here Jezus ons voorgaat in geloof en het dragen van lijden. Een vraag waar Jezus door Zijn kruisdood ook antwoordop geeft: ‘…om u, om jou.’ Om mijn zonden stierf Jezus aan het kruis. Maar in Psalm 22 zit een grote omslag. Van diepe verlatenheid, gaat het over naar lof aan God die antwoord. Lof aan God die redt.


We zongen net uit Psalm 22 – vers 12 en 13. Daarin wordt feestelijk bezongen hoe Gods redding tot feest leidt. We lezen dat nu met elkaar uit de Bijbel: Psalm 22:26-29.


26 Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk,

mijn geloften los ik in bij wie u vrezen.

27 De vernederden zullen eten en worden verzadigd.

Zij die hem zoeken, brengen lof aan de heer.

Voor altijd mogen jullie leven!

28 Overal, tot aan de einden der aarde,

zal men de heer gedenken en zich tot hem wenden.

Voor u zullen zich buigen

alle stammen en volken.

29 Want het koningschap is aan de heer,

hij heerst over de volken.


“De vernederden zullen eten en worden verzadigd.” Dat wordt zó waar aan het Avondmaal! Want Christus stierf om ons, om u, om jou. Dat legt Jezus Christus in ons leven bloot. Hij brengt onze zonden aan het licht. Juist als Hij aan het kruis hangt. Hij die de zonde niet kent, om ons tot zonde gemaakt! Dat maakt je als mens klein en nederig. En tegelijk klinkt daarin die prachtige belofte: Wie hem zoekt, wie God eert, die mag voor altijd leven! Leven door Jezus Christus!


Terwijl we dat vieren, ‘verkondigen we zijn dood, totdat hij komt.’ Zo zegt Paulus het in 1 Korintiërs 11 (vers 26). Vieren is verspreiden, het goede nieuws van de dood van Jezus Christus verspreiden.


Misschien voel je daarbij het ongemak. Want iemands dood vieren, dat klinkt ultiem wrang. Het is een echt geloofsgeheim. Want we vieren de dood van onze Heer… omdat Hij leeft! Juist in de opstanding krijgt het lijden en sterven van Jezus voor ons een feestelijk karakter. Een feestelijk karakter, omdat daarin Zijn heiligheid én Zijn liefde blijkt. Zijn heiligheid, omdat hij aan het kruis ging zonder schuld. Zijn liefde, omdat Hij om u, om jou en om mij aan het kruis ging. Zijn heiligheid, omdat de dood Jezus niet kon houden. Zijn liefde, omdat Hij bereid was de dood door te gaan, om jou!


Dat vieren we vandaag. En daarmee geven we gehoor aan die oproep van onze Heer: maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend! Het is een getuigenis, om hier te vieren. Een getuigenis, gedragen door de heilige Geest. Hij zet Gods plan met de wereld voort, zodat het nieuws van onze Heer bekend wordt over de hele wereld. Daar zet Hij ons voor in. Zodat ook vers 28 uit Psalm 22 werkelijkheid worden:


28 Overal, tot aan de einden der aarde,

zal men de heer gedenken en zich tot hem wenden.

Voor u zullen zich buigen

alle stammen en volken.


Laten we daarom zingen voor God. Zingen en vieren zodat het het liefst ook buiten te horen is. Zingen als een uitnodiging aan de wereld buiten. Vier met elkaar het paasfeest. Laat het ook thuis maar merken dat je het feest van de opstanding van Jezus viert. Vier en het niet alleen voor jezelf. Vier het voor God. Vier het voor de wereld, zodat die het hoort.


Vier, en verspreid zó het goede nieuws van Jezus’ overwinning over dood en zonde!


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page