top of page

Efeziërs

The battle of your life (Bang voor niks)

Efeziërs 6,13-17

Serie:

Almkerk

zondag 25 juni 2023

Hoe ga je om met aanvallen? Ik bedoel dan niet zomaar aanvallen, maar aanvechting in het geloof. Je wordt aangevochten door verleiding: Je kan iemand niet uitstaan, maar het is eigenlijk omdat hij of zij slaagt in het leven dat jij zou willen hebben. Je ziet wat half naakts voorbijkomen en voelt de drang om door te klikken. Of je wordt aangevallen op je geloof – geloofstwijfel: ‘Bestaat God wel? Waar is God? Houd Hij wel van me?’ Of je wordt aangevochten op hoe we geloven: ‘Hoe belangrijk is de Bijbel nu? Het is toch gewoon door mensen geschreven?’

Of je worstelt met het leven en vraagt je af: ‘Waar is God nu ik Hem echt nodig heb?’


Wat doe je dan?

[DIA 2]


We hebben allerlei copingmechanismen, manieren waarop we op gevaar en aanvallen reageren. Dat is in het geloof niet anders. Je kent misschien die drieslag wel: Fight, flight of freezevechten, vluchten of bevriezen. De één vlucht weg voor aanvechting. Verdooft de vragen en zorgen van het geloof en het leven met alcohol, korte relaties, drugs, etc. Een ander bingewatchtserie na serie. Een derde bevriest en wordt depressief, komt niet of nauwelijks meer uit bed, laat staan in de kerk. Manieren van verdediging. En sommige mensen gaan het gevecht aan, met zelfhulpboeken en mindfulness en meditatie.


Het is een beetje alsof je een houten schildje en een houten zwaardje gebruikt tegen echte, brandende pijlen. Ja, misschien werkt het even. Alleen, na verloop van tijd zijn dit zwaardje en schildje echt geblakerd, verkoold.


Hoe ga je om met aanvechting?


‘Wat is jouw reactie op gevaar – vluchten bevriezen of vechten? Bespreek dat eens even met elkaar. En probeer een voorbeeld te geven.

  • Vluchten

  • Bevriezen

  • Vechten

Terugvragen: handen.


Hoe ga je om met aanvechting? God geeft ons daarvoor Zijn wapenrusting, Zijn gevechtsuitrusting, zegt Paulus.

[DIA 3]


Daar gaan we naar kijken: wat zijn de wapens? En hoe helpen die om stand te houden? Na deze preek heb je daar meer een beeld van. En je hebt ontdekt wat er nodig is om stand te houden in het geloof.


Je ontdekt: als je leeft met de wapenrusting van God, dan groei je in het weerstand bieden tegen aanvechting. Misschien wel zo, dat je bang bent voor niks. Dat is ons thema: Bang voor niks met de wapenrusting van God.

[DIA 4]


BANG VOOR NIKS

Ik ga het trouwens niet de hele tijd hebben over de wapenrusting maar vooral over de uitrustingvan God. Er zit tenslotte maar één wapen tussen, de rest is er voor de verdediging. Goed, eigenlijk anderhalf wapen, maar daar kom ik aan het einde op terug.

[DIA 5]


Misschien denk je bij zo’n uitrusting gelijk: ‘Dan moet ik dus het gevecht aangaan met de aanvechting.’


Nou, ja en nee. Ja, God wil je door Zijn Geest in beweging zetten. En ook nee, want niet jouw kracht, maar Gods kracht is belangrijk in die wapenrusting.


Maar God activeert je dus wel degelijk. Dat neemt je eerste reactie op gevaar of schrik niet weg. Maar God activeert je, spoort je aan om je kracht in Hem te zoeken. Daar begint ons gedeelte ook mee: “zoek uw kracht in de Heer, in kracht van Zijn macht” (Ef. 6,10).

[DIA 6]


Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik moest die zin echt een paar keer lezen. Wat zegt Paulus daar nu mee? Hij zegt: doe het niet met kracht uit jezelf. Zoek het niet in jouw eigen houvast, jouw doorzettingsvermogen. Nee, zoek de bron van jouw kracht in de overweldigende kracht God. Dus: in Zijn almacht. Zoek je kracht in wat Hij heeft gedaan, nu doet en zal doen door Jezus Christus, door Zijn Geest!

[DIA 7]


Dat is de insteek voor deze uitrusting van God, waarmee je weerstand kunt bieden aan aanvechting. Waar die aanvechting vandaan komt, daar gaan we niet heel diep op in, maar toch iets daarover. Want hier zegt Paulus: het zijn brandende pijlen van de duivel.De duivel is één van de hoeken waaruit een aanval kan komen. Maar de Bijbel noemt meer vijanden: ook de wereld (Joh. 15,19) en onze eigen zondige aard (Rom. 7,23; Gal. 5,17) zorgen voor verleiding en aanvechting. Maar Paulus wijst hier wel heel nadrukkelijk op de duivel. Dat is omdat de duivel ook van de wereld en onze eigen zwakheid gebruik maakt. Hij weet precies waar hij ons kan treffen, waar onze zwakheid zit. Daarom is de uitrusting van God zo belangrijk, omdat die je beschermt tegen de listen, de sluwe slimmigheden van de duivel, die je op alle mogelijke manieren probeert ten val te brengen.

[DIA 8 | ZWART]


We gaan kort die uitrusting bij langs en staan stil: wat betekent dit voor hoe God je wil beschermen en activeren? We lopen die uitrusting van top tot teen met elkaar langs. Dat gaat in rap tempo, dus let op.

[DIA 9]


Dan heb je eerst de helm van de verlossing. De verlossing, dat is onze redding van dood en zonde door Jezus. Die helm mag je hoofd, dat zijn je gedachten beschermen tegen aanvallen. Je kunt over van alles piekeren: ‘Houdt God wel echt van me? Moet ik niet nog zelf iets doen voor God? Hoe zit het als ik sterf: hemel of hel?’ Maar draag de helm van de verlossing. Bedenk: God heeft mij gered en bevrijd van de zonde. Hij heeft de duivel al overwonnen. Dat mag je gedachten beheersen (Rom. 12,2; Fil. 2,5-11)!

[DIA 10]


Zeg het maar tegen jezelf: “wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld” (Rom. 8,1)

[DIA 11]


Vervolgens het harnas van de gerechtigheid om je borst. Een harnas beschermt je vitale organen, je hart en nieren. Je nieren, daar zit in het Bijbelse spraakgebruik je gevoel. Je hart dat is, zeg maar, je levensmotor. Je hart en nieren wil God beschermen door Zijn gerechtigheid in Jezus. In geloof in Jezus Christus zegt God dus tegen jou: jij bent goed genoeg. Je leven is veilig bij mij. Niets of niemand kan dat raken!

[DIA 12]


En dan: de waarheid als gordel om je heupen. Het is een beetje de vraag of dit inderdaad een soort riem was, of meer een stoffen tuniek die je onder alle uitrusting droeg. Hoe dan ook: de waarheid houdt de boel bij elkaar! Dat wil zeggen: de waarheid van God over jou, die je hele leven mag bedekken! Waarheid waaruit jij leeft en liefhebt: niet mijn daden, maar Gods werk zorgt dat ik bij Hem hoor. Geloof dat over jezelf! Maar draag dat ook uit! Niet de daden van mensen, maar Gods liefde voor hen gaat voorop! Wat een bevrijding voor mensen die grote fouten hebben gemaakt: er is bij God een weg terug. Voor mij én voor de ander.


Het is ook de waarheid van Gods woord! De hele Bijbel is waarheid. Ingegeven door Gods Geest, van kaft tot kaft Woord van God!

[DIA 13]


En draag aan je voeten de sandalen van de inzet voor het evangelie van de vrede. Ineens een hele mond vol. Maar dat betekent een paar dingen. De goede boodschap van Jezus wijst je de weg. Het leert je wat er toe doet in het leven – en wat niet. Het evangelie laat de weg zien: ‘Zoals Jezus heeft geleefd op aarde, dat is ook de weg die jij als Zijn te gaan hebt!’ Dus wees bereid om te doen zoals Jezus. Wees bereid om Hem te volgen in de vrede met God én de vrede tussen mensen (vgl. Fil. 2,5-11).

[DIA 14]


Bedenk wat Paulus óók in dit gedeelte schrijft: “Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen” (Ef. 6,12).


Dan hebben we er nog twee te gaan. Ik zei aan het begin: de uitrusting heeft eigenlijk anderhalf wapen.

[DIA 15]


Want een schild was niet enkel ter verdediging, maar werd ook gebruikt om mee aan te vallen. Terug te stoten, omver te duwen.


Interview met iemand uit de gemeente die heeft geworsteld met geloof. Toch het hoofd geboden, mede door steun van mensen om hem/haar heen (Dit interview is niet beschikbaar, dus op deze plek zou u een stuk van uw eigen geloofservaring kunnen delen, indien dit aansluit).


Het is heel bijzonder hoe dat precies is hoe dat schild van het geloof werkt! Want het gaat niet om zo’n formaat schildje als ik bij me heb. Nee, misschien ken je die romeinse schilden wel:

[DIA 16]


een groot, rechthoekig schild. De romeinen hadden daar super goeie tactieken mee. Daarom stonden ze bekend, ze waren erom berucht. Misschien ken je het beeld van Asterix & Obelix: de schildpad.

[DIA 17]


Maar de Romeinen waren daarom niet bang, maar juist berucht.


Het sluit precies aan bij wat Pal vertelt: wanneer iemand met zijn of haar geloofsschild omvalt, dan sluiten de gelederen zich om die persoon heen. We elkaar nodig om ons tegen aanvallen te beschermen, om elkaar tot steun te zijn. Eén schild is maar één schild, maar samen sta je sterk tegen aanvallen vanuit alle hoeken!

[DIA 18]


Besef dus: het schild van het geloof draag je niet alleen. Het blijkt niet uit onze vertaling, maar Paulus spreekt de hele tijd in het meervoud: jullie moeten allemaalde uitrusting dragen!


Dus ook een bemoediging voor jullie, jonge gelovigen: probeer het niet in je uppie met je eigen schildje! Nee, sluit de gelederen aaneen! En ook niet alleen maar jonge gelovigen, maar zoek juist ook de gelovigen die ervaring hebben met die aanvechtingen! Bevraag elkaar, je ouders, je catecheten, je medegelovigen er maar op: ‘Ik loop hier en hier tegenaan. Hoe doe jij, hoe doet u dat?’

[DIA 19]


Dan blijft het enige wapen waarmee je kunt terugvechten nog over: Het zwaard van Gods woord, dat je van de Geest ontvangt. Opvallend, hoe de heilige Geest en de Bijbel hier in één adem worden genoemd: het is een tweesnijdend zwaard (Heb. 4,12). De Bijbel en de Geest kun je dus ook niet van elkaar losmaken. De Bijbel is door de Geest ingegeven in de mensen die haar hebben geschreven. De Geest spreekt Gods woord. Als je de Bijbel leest. Maar ook wanneer je luistert naar wat de Geest zegt: ‘9 van de 10 keer wijst de Geest op een Bijbeltekst of Bijbels beeld.

[DIA 20 | ZWART]


Het is een zwaard, waarmee je de vijanden kan bevechten. De duivel, maar ook de wereld en je eigen zondige aard. Door de Bijbel te lezen. Door teksten vanuit je hart te kennen, kun je het gevecht aangaan. Elke twijfel, elke aanvechting, elke verleiding kun je overwinnen met Gods Geest en Woord! Maar dan moet je dat zwaard wel ter hand nemen! Je moet ermee vertrouwd zijn. Dus heel veel oefenen, heel veel lezen. Leren van ervaren zwaardvechters! En als ervaren zwaardvechter ook bijleren!


Daar is de duivel bang voor. Dat we de Bijbel kennen en Hem weerstaan. Kijk naar hoe Jezus bij de verzoeking in de woestijn de duivel telkens antwoord met Bijbelteksten! Soms denk ik: ‘De duivel wint het gevecht zo vaak. Want wie kent zijn Bijbel nog? Wie bestudeert hem nog? De duivel lacht zich in zijn vuistje.’


Besef wel: het is een gevecht waarbij veel op het spel staat! Dus pak die Bijbel, lees eruit en ga het gevecht met je aanvechting aan. Want “Het woord van God is levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” Lees je Bijbel, dan ontdek je: die Bijbel is niet zomaar een houten zwaardje, maar een echt, scherp zwaard. Gekregen van God, om te delen in de overwinning die Jezus Christus al behaald heeft!


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page