top of page

Hebreeën

Sprekend God

Hebreeën 1,2-4

Serie:

Almkerk-Werkendam

zondag 3 oktober 2021

Spreekt God vandaag nog tegen ons? Er zijn wel mensen die zeggen dat ze Gods stem letterlijk horen! Je leest dat ook regelmatig in de Bijbel terug. Bijvoorbeeld bij de profeten: ‘Dit zegt God, de HEER…’ Ze hebben het dus gehoord. Dus God spreekt! Dat doet Hij door Zijn Zoon: "In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld" (Heb. 1,3a). Met andere woorden: Jezus Christus lijkt als twee druppels water op God. Hij is sprekend God.

God spreekt

Prachtig! Jaloersmakend ook… ik heb Zelf Gods stem nooit op die manier gehoord. Het zou heel wat twijfels wegnemen. Het zou een gemakkelijke preek zijn, als God Hem me op die manier in zou geven… Maar ik heb Gods stem nooit zo letterlijk gehoord.


Toch laat de Bijbel er geen misverstand over bestaan. Dat begint in Genesis 1,3: “God zei…” God spreekt dus, gelijk aan het begin van de wereld. Ook Johannes 1 vers 1 zegt het: “In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.” We weten het: Jezus Christus is Gods Woord. Maar toch: ook onze Here Jezus horen we niet letterlijk tegen ons praten.


Hoe spreekt God dan tot ons? Ja, we zeggen dat dat gebeurt door de Bijbel… en door de preek… door geloofsgesprekken op Bijbelstudie, vereniging en zo meer… Toch, ik weet niet hoe dat met u zit… Maar bij mij bevredigt dat het verlangen naar een sprekende God niet helemaal. 


De Hebreeënschrijver begint er zijn brief mee: God heeft in het verleden door de profeten gesproken, “2maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door Zijn Zoon…” (Heb. 1,2a).


We hebben dus een sprekende God. Maar dan blijft de vraag staan: waarom horen we Hem dan niet letterlijk? Die vraag kun je grofweg met twee antwoorden beantwoorden: God spreekt op een andere manier dan mensen met elkaar praten (1), en het komt erop aan hoe wij luisteren (2). Dat zijn de twee hoofdvragen van deze preek: 1) Hoe spreekt God?, en; 2) Hoe luister jij?


#1. Hoe spreekt God? 

Dat leer je van het begin van Hebreeën 1. God spreekt nu door Zijn Zoon. “In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld” (Heb. 1,3a).

Met andere woorden: Jezus is God. Jezus Christus lijkt als twee druppels water op God. De Here Jezus is sprekend God.


JEZUS IS SPREKEND GOD

Onze kinderen lijken sprekend op elkaar. Zoals wel meer tweelingen. Toch zijn zij twee verschillende kinderen. Maar de gelijkenis tussen Jezus en God gaat veel verder dan dat! Jezus is God. Het is meer alsof je een foto van iemand hebt die je nooit in het echt hebt gezien. Maar aan de hand van de foto weet je hoe hij is. Bij zo’n foto maak je je een voorstelling van hoe iemand klinkten doet.


Die vergelijking schiet nog tekort. Want Jezus isGod. We horen dat ongelofelijk vaak. Maar dat maakt dat het gevaar is dat je vergeet wat dat betekent! De Hebreeënschrijver noemt twee dingen: in Jezus schittert Gods luister en Jezus is het evenbeeld van God. Ze bedoelen hetzelfde. We kijken er iets uitgebreider naar.


Wat dat eerste betreft, dat onderstreept het wonder van dat Jezus een mens is geworden. Als mens heeft Hij op aarde rondgelopen. Helaas hebben we de foto’s daarvan niet. Maar we hebben wel de evangeliën. Die schetsen een historisch getrouw beeld van wie Jezus was. Hoe Hij met mensen omging. En de Hebreeën-schrijver zegt dus: daarin zie je Gods luister. Uit die beschrijving van Wie Jezus is, schijnt Gods pracht, Gods aantrekkingskracht! Zoals licht van een lamp komt, zo schijnt Gods glorie, Gods luister, Gods pracht van Jezus af! Als je geraakt bent door het goede nieuws van Jezus. Als je gegrepen bent door hoe Gods liefde in Hem naar ons toekomt… dan kun je dat be-amen: ‘Ja, glorie heeft een naam! Gods glorie is mens geworden.’


Maar… misschien voelt dat voor jou als een ver-van-je-bed-show. Jezus waar de aantrekkingskracht van God vanaf straalt. Misschien voelt het als hoogdravend gepraat over iets waar je geen snars van voelt… Dan moedig ik je bij deze aan: lees de evangeliën! Begin daar maar. Als je niet vertrouwd bent met geloof of de Bijbel, begin dan bij Marcus of Lucas. Parkeer je vragen over ‘of het allemaal wel waar is’ even. Lees de evangeliën en stel je desnoods voordat het waar is. Leer de liefde van God voor mensen kennen. Zoek daarnaar!


Je kunt de aantrekkingskracht van God de hele Bijbel door ontdekken. Maar boven alles uit leer je God kennen in Jezus Christus. Want Hij is het evenbeeldvan God! Het Grieks gebruikt daar een woord waar ons woord ‘karakter’ vandaan komt. Wil je dus Gods karakter leren kennen, dan moet je bij Jezus Christus zijn! Jezus leer je kennen door de Bijbel te lezen!


Daarom is de Bijbel ook zo mooi en zo belangrijk om te lezen! Het is niet een historisch verslag of iets dergelijks. Nee, de Bijbel is de open deur waardoor je in relatie komt met God! Door de Bijbel heen leer je Jezus Christus, het karakter van God, Zijn evenbeeld, kennen! Nee, niet op een manier zoals wij met elkaar spreken. Je hoort Hem niet letterlijk. Maar je gaat begrijpen wie God is, als je Zijn Zoon Jezus leert kennen. Want Jezus is sprekend God.


Hij is het Woord van God. Als je Gods spreken wil verstaan, als je wil begrijpen wat God zegt. Dat kan alleen als je Jezus kent. Om wat God in Jezus doet, en hoe God ons door Zijn Geest daarin laat delen: daar gaat de hele Bijbel over!


Daar is in ieder geval de schrijver van de Hebreeënbrief van overtuigd. De schrijver is ervan overtuigd dat Jezus het hart, het centrum van de hele openbaring van God is! Dat zit allemaal in die eerste paar verzen van Hebreeën. De schrijver is daarin overigens niet de enige. Het sluit aan bij wat Paulus schrijft, in 1 Korintiërs 2,2: “Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.” Ja, het precies zoals Jezus ook zelf zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” (Joh. 14,6).


Even samenvattendtot nu toe: Wie Jezus kent, die kan dus begrijpen wat God tegen mensen zegt! Maar dat betekent niet wat we het kunnen vastpakken, het op papier kunnen zetten. We kunnen het niet vaststellen. God past niet op papier of in ons hoofd. De waarheid is een persoon. Ja, je kunt Hem kennen. De relatie met Hem kan groeien. Maar we kunnen Hem niet beheersen! Hij is God zelf!


Dát is hoe God spreekt. We hebben een relatie met God, maar we kunnen Zijn spreken nooit vangen in woorden zodat het klaar is. Daarom is de Bijbel ook een levend boek: het spreekt telkens meer, telkens komen er nieuwe schatten uit naar voren: want het is Gods begrijpelijke, maar ongrijpbare spreken!


Misschien vind je dat prachtig. Maar ik kan me ook best voorstellen als je denkt: ‘Dit gaat mij even boven de pet…’ Geeft niet. Nu weer met beide benen op de grond. God spreekt, dat staat buiten kijf. De tweede vraag die we ons dan moeten stellen is: hoe luisteren wij?


#2. Hoe luisteren wij?

Je kunt op verschillende manieren luisteren naar wat er wordt gezegd. Als je luistert naar een uitleg over onderwerp waar je veel van weet, bijvoorbeeld. Dan luister je mogelijk kritisch: ‘Klopt het wat die persoon zegt? Zegt hij de juiste dingen? Legt hij de boel goed uit?’ Maar als je luistert naar iemand die een liefdesbrief voor jou voorleest, luister je hopelijk anders. Dan denk je meer: ‘Wat waardeert die ander in mij? Wat maakt dat hij of zij van me houdt?’ Dat is meer verwonderend, zoekend luisteren.


Dat gaat ook op voor geloof. Als je Jezus Christus kent, dan kun je nog steeds op twee manieren luisteren. Kritisch of zoekend, verwonderend. Op beide manieren luister je aandachtig naar God. Alleen wat je hoort zal gigantisch verschillen.


Ja, we hebben een sprekende God. Een God wiens spreken we kunnen begrijpen, maar nooit kunnen vangen. Ben je dan bereid om echt te luisteren. Om je te laten corrigeren, tegenspreken. Of wil je alleen luisteren naar wat je zelf al als waar hebt aangenomen?


Ben je bereid om te veranderen, of wil je alles bij het vertrouwde houden? Het is heel menselijk dat je gewoontes hebt. We houden doorgaans van wat we gewend zijn. Maar wie nooit veranderd, die leert nooit iets nieuws. Wie niet verandert, die staat stil. Anders gezegd: Wie niet openstaat voor wat God voor nieuws te zeggen heeft, die heeft zich afgesloten voor het spreken van God! Dat zeiden ze vroeger ook al: De gereformeerde kerk moet telkens worden veranderdvolgens het Woord van God! (Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum Dei).


Daarom, en nu ga ik het ze scherp zeggen als ik kan: wie alleen maar bij het bekende wil blijven, die verheft zijn eigen waarheid boven de Waarheid van God.


Lieve gemeente, onze God spreekt tot ons. Hij, die Almachtige, grootse God, past zich aan ons aan! Hij spreekt, en het is aan ons of we keer op keer naar Hem willen luisteren. Onze eigen waarheden en vooronderstellingen aan de kant durven zetten. Om weer open te luisteren naar wat God ons misschien voor nieuws te zeggen heeft door Zijn levende woord. Dat ongrijpbare Woord, waar we een relatie mee aan kunnen gaan: Jezus Christus!


Of je Hem nu pas net leert kennen of al langer naar Hem luistert… Als je je door Hem laat veranderen, dan ontdek je: Er gaat niets boven Jezus!


Er gaat niets boven Jezus. 

Jezus maakt écht gelukkig. Jezus geeft échte levensvervulling.


Misschien denk je direct: ‘Dat zal wel! De tijd met mijn vrienden en familie, het genieten van lekker eten, drinken en mooie spullen, mijn studie en werk… Al die dingen zijn me eigenlijk meer waard… Al die dingen brengen me meer geluk dan naar de kerk gaan op zondag. Van al die dingen wordt ik gelukkiger dan het contact met mijn broers en zussen. Ik ontspan meer van een goeie film of serie, dan van een stuk Bijbellezen en bidden. Ja, natuurlijk, ik geloof dat God me redt, maar mijn alledaags geluk vind ik meer in het leven hier op aarde.’ Dat is een tweestrijd die ik soms in ieder geval zelf ervaar.


Alleen, vanuit dit stuk uit Hebreeën zetten we daar heel scherp dit tegenover: 


Als je gelukkiger wordt van al het aardse genot dan van God…

…dan ken je Jezus nog niet goed genoeg.


Neem dus in je leven de tijd om God door Jezus te leren kennen. Lees de Bijbel en ontmoet God. Je eeuwige geluk, je eeuwige leven hangt ervan af! En het kan nu al beginnen, met vallen en opstaan. Want er gaat echt niets boven Jezus. Daar zet de Hebreeënschrijver in dit eerste hoofdstuk een dikke vette streep onder!


Jezus “schraagt de schepping met zijn machtig woord” staat er. Dat houdt in dat door Jezus de schepping in stand blijft. God schiep door te spreken, en Jezus is het Woord van God. Jezus is dus het Woord dat de Schepping mogelijk maakt en in stand houdt!


En de Here Jezus is niet op aarde gebleven, maar Hij is naar de hemel gegaan. “3 … hij heeft … plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, 4ver verheven boven de engelen omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij.”


Dat wil dus zeggen: De allerhoogste plaats, daar zit Jezus! Mensen toen dachten heel gelaagd over de wereld. Vanaf de aarde had je eerst de geestenwereld, met alle engelen. Daarboven had je de hemel. En helemaal bovenaan, daar stond de troon van God. Mogelijk waren er mensen die te min van Jezus dachten, omdat Hij mens was geworden. En daarom wordt hier benadrukt: ‘Jezus zit naast God. Op het zelfde niveau. Hij is God!’


God die spreekt. In Jezus Christus laat Hij zien wie Hij is. Jezus is de weerspiegeling van Gods karakter. Zo is onze Here Jezus sprekend God.


Dus luister naar Hem, laat je door Hem aanspreken en veranderen. Want er gaat niets boven Jezus. Als je denkt dat dat wel zo is, dan ken je Jezus nog niet goed genoeg. Want het mooiste, het beste, het hoogste van alles wat bestaat, dat straalt in wie Hij is. Gods glorie heeft een naam. Meer nog.


In Jezus Christus heeft Gods glorie een gezicht gekregen!


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page