top of page

Lucas

Leven naar het Koninkrijk

Lucas 17,32-33 | Maaltijd van de Heer

Serie:

Almkerk-Werkendam

zondag 6 november 2022

Wanneer komt het Koninkrijk van God? Waar is het? Misschien zijn dat wel vragen die u of jou ook weleens bezig houden… Nee, natuurlijk niet zoals de Farizeeën, maar toch. Soms lijkt het Koninkrijk erg ver weg, toch? We leven met elkaar ons leventje, en de wereld draait door. Op volle toeren. Alsof niks de oorlogen, de honger en het onrecht kan stoppen, draait de wereld door. Of je denkt over de gemeente: ‘Is dit het dan?’ Je vraagt je af, je bidt: ‘Heer, U hebt toch belooft dat het zou komen?! Waarom duurt het zó ongelofelijk lang?!’

Tijdens deze preek staan we stil bij het Koninkrijk van God. Bij het waar en het wanneer. En bij hoe je daar als gelovige naar verlangt en in leeft. Ik heb boven deze preek gezet:

[DIA 2]


LEVEN NAAR HET KONINKRIJK


Het startpunt van deze preek is vers 32 en 33 uit Lucas 17:

[DIA 3]


“32Denk aan de vrouw van Lot! 33Wie probeert zijn leven veilig te stellen zal het verliezen, maar wie het verliest zal het behouden.”

Lucas 17,32-33 (NBV)


We staan stil bij het toeleven naar het Koninkrijk van God. Maar toeleven náár Gods Koninkrijk, doe je door te leven volgens de manier van het Koninkrijk. Daar staan we in deze korte preek bij stil.


Koninkrijk

[DIA 4]


Want Jezus spreekt over het Koninkrijk. Vers 20-21 valt op, want dat staat op spanning met de rest van ons gedeelte.

[DIA 5]


Jezus zegt in vers 20(b): ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen’. Maar even verderop in vers 24 zegt Jezus: ‘zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen.’ Dat staat met elkaar op spanning, zo lijkt het. ‘Het Koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. Maar het is als de bliksem die van de ene naar de andere kant de hemel doorflitst.’ Dat spreekt elkaar tegen.


Het is daarom belangrijk om ook naar vers 11-19 te kijken. Daar wordt namelijk zichtbaar: ‘Genezing zorgt er niet zomaar voor dat je het Koninkrijk en de Koning herkent.’

[DIA 6 – ZWART]


9 genezen zieken keren nietterug naar Jezus. Voor wie er niet was: daar hebben we het met Dankdag over gehad. Maar er is er één, een Samaritaan, die het Koningschap van Jezus erkent. Vers 19 geeft daarvoor de sleutel: geloof. Door geloof merk je het Koninkrijk op.


Dat zet die Samaritaan tegenover de Farizeeën. Door geloof merk je het Koninkrijk op. Het laat zich niet zomaar zien.

[DIA 7]


Iets letterlijker staat daar, in vers 20(b)-21: ‘Het Koninkrijk van God komt niet met observatie… Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’ Een groot filosoof zei ooit: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt.’ Nou, dat is precies wat geld voor het Koninkrijk van God: ‘Het laat zich niet observeren. Je ziet het pas als je eraan deelneemt.’ Door geloof dus. Precies waar het de Farizeeën aan ontbreekt en waar de Samaritaan in uitblinkt. Geloof is de sleutel tot het herkennen van het Koninkrijk van God.

[…]


Geloof is de sleutel tot het herkennen van het Koninkrijk van God. De sleutel om de Koning te herkennen. Maar hoe leef je dan volgens dat Koninkrijk?

[DIA 8]


Leven volgens het Koninkrijk

Daarvoor geeft Jezus die leefregel (Lc. 17,33): probeer niet je eigen leven veilig te stellen, maar verlies je leven. En daarbij wijst hij op die vrouw van Lot. Dat verhaal kennen de meesten: Lot leeft in Sodom en Gomorra. God redt Lot en zijn gezin van de ondergang.

[DIA 9]


Maar tijdens de vlucht kijkt de vrouw van Lot achterom en verandert in een zoutpilaar. Een hele heftige straf voor zoiets wat maar heel klein lijkt. Maar zoiets wat maar heel klein lijkt, is veel groter en heftiger dan dat. Kortgezegd: Lots vrouw kijkt achterom omdat ze verlangt naar het leven dat ze in Sodom en Gomorra had. Daaruit spreekt wantrouwen naar God. Ze verwacht niet dat ze het ooit nog zó goed krijgt als in Sodom en Gomorra. Dat is de zonde waar Jezus ook in ons gedeelte op doelt. Mensen die gewoon hun leven in de wereld leven. Dat wil zeggen: een leven waarin je houdt van het wereldse leven.

[DIA 10 – ZWART]


De indringende vraag die daar bij hoort is: hoe vaak geldt dat voor jou? Zijn er dingen in de wereld die jij graag doet, die niet passen bij Gods koninkrijk?


Misschien ben je wel helemaal niet zo met die vragen bezig. Denk je: ‘Ik geloof in Jezus. Mijn zonder zijn vergeven. Ik leef best prima.’ Ja, is dat zo? Het leven van de mensen in de tijd van Noach en Lot wordt beschreven als: ze eten en drinken, trouwen, kopen, verkopen, planten en bouwen – die laatste woorden willen zeggen: ze werken en handelen. Ze leven hun leven gewoon. Maar ze zijn nauwelijks bezig met geloofszaken. Met het leven dat de Geest geeft. De missie van God in de wereld kennen ze niet. Gods missie is dat iedereen het goede nieuws van Zijn Zoon Jezus Christus hoort en gelooft!

[DIA 11]


Hoe zit het met jou, met u? Ben jij met zo’n leven volgens het Koninkrijk bezig? Zoek je de relatie met God en met Zijn kinderen? Zoek je ernaar om Gods gemeente een plek te maken waar Zijn liefde heerst?


We hebben het met elkaar over het bouwen van een kerkgebouw. Zowat iedereen heeft daar wel een mening over. Dat is goed, want het gaat ergens om: geld! Maar de indringende vraag die ik wil stellen is: ‘Ben jij bezig met bouwen aan de gemeente waarin je door God geplaatst bent? Ben jij bezig met zoeken naar het bouwen aan Gods Koninkrijk? Want eerlijk is eerlijk: dat gaat om veel meer dan geld. Verlangen naar God. Geloven in Jezus en Zijn koninkrijk – geloven als werkwoord–,dat gaat om je leven!’

[DIA 12 – ZWART]


Dus: denk aan de vrouw van Lot! Dat betekent: verlang niet naar een werelds leven! Denk niet dat je het straks in Gods volmaakte Koninkrijk op enige manier mínder goed krijgt dan hier op aarde! Denk niet dat je hier op aarde dit of dat nog móet doen, omdat je dat in het komende Koninkrijk waarschijnlijk niet meer kan of mag! Want we mogen hier op aarde al toeleven naar Gods Koninkrijk.

[DIA 13]


Toeleven naar het Koninkrijk

Dat betekent, als er dingen zijn waarvan je denkt: ‘Dat moet ik hier op aarde nog maar doen, want straks kan of mag het niet meer…’ Als je dat denkt, dan zit je op een spoor dat letterlijkdoodloopt! Want als het in het volmaakte Koninkrijk van God niet mag of kan, dan moet je het nu ook niet doen! Dan doodt het je ziel nu al, zoals het straks de eeuwige dood oplevert.


Broers en zussen, ik stel het scherp. Dat is omdat het scherp is. Wie het wereldse leven hoger heeft zitten dan het leven in Gods Koninkrijk, die is onderweg naar de eeuwige dood!

[DIA 14]


Maar dat hoeft niet! Je mag Jezus en Zijn genade aannemen. Alleen volgens mij bestaat daar soms wat onduidelijkheid over. Want als je Jezus echt aanneemt, kost dat je ook álles! Jezus aannemen betekent ook: je leven verliezen. Dat wil zeggen: je wereldse leven verliezen. Je kruis op je nemen. Jezus volgen. En dat begint vandaag. Zijn Koninkrijk ligt binnen ons bereik.

[DIA 15 – ZWART]


Dat wil zeggen: het begint met geloven. Geloven als werkwoord. Als levensstandaard. Jezus aannemen en dús: jezelf achterlaten. Beseffen: ‘Ik ben niet van deze wereld, maar ik ben inwoner van Gods Koninkrijk.’


En het bevrijdende besef voor wie gelooft is – en dit is de belangrijkste opmerking van de preek:


Het gaat om de weg, de richting die je gaat, niet om hoe snel je loopt.


Want het is Jezus die zorgt dat ieder die de weg gaat het einddoel ook bereikt. Hij komt ons tegemoet!


Dan is de vraag die overblijft: Hoe oefen jij je in het toeleven naar en het leven volgens Gods Koninkrijk?


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page