top of page

Ester

Kiezen of delen

Ester 4,14-16

Serie:

God is de Auteur | Ester

Almkerk-Werkendam

zondag 28 augustus 2022

Tijdens de voorbereiding van de preek dacht ik terug aan een beslissing die ik ooit moest maken. Mijn studiekeuze. En dan vooral de keuze: Ga ik theologie studeren in Kampen? Ik studeerde destijds in Ede, had het naar mijn zin. Toch dreef een stukje gebrek aan uitdaging me tot de keuze. Maar ik voelde wel: dit gaat alles veranderen. De loop van mijn leven hangt er voor een groot deel vanaf. Het is erop of eronder.

Herken je dat, zo’n keuze? Dat je je realiseert: dit is erop of eronder, kiezen of delen? De gelovige vraag om je op dat moment te stellen is: Wat vraagt God van mij? Wat wil God eigenlijk dat ik met mijn leven doe? Misschien heb je nooit een studiekeuze gemaakt, maar goed: dat was waarschijnlijk ook een keuze. Of je zit voor je gevoel nu middenin zo’n keuze moment.


Is dit het werk dat ik de rest van mijn leven blijf doen?

Wat vind God eigenlijk van hoe ik mijn leven inricht? Moet ik niet meer met geloof bezig?

Is dit mijn studie wel?

Wat vind God van de vrienden met wie ik optrek?

Waar doe ik goed aan?

[DIA 3]


Tijdens de eerste preek over Ester ging het over God als Auteur van de hele geschiedenis en ons levensverhaal. Dat zie je in Ester: God plaatst personen op de plaats waar Hij ze nodig heeft. Maar dat sluit eigen keuzes niet uit. Daar hebben we net over gelezen: Ester staat voor een belangrijke keuze.

[DIA 4]


Tijdens deze preek leer je wat het concreet betekent om mee te werken met God. Als een kind je Vader helpen. Want als God je op een bepaalde plek heeft geplaatst, wat wordt er dan van je gevraagd? Hoe sta je in het leven van elke dag? Welke afwegingen maak je als je voor grote keuzes staat? Wat doe jij als het in je leven kiezen of delenis?

[DIA 5]


Dat is ons thema: 


KIEZEN OF DELEN


God wijst ons richting door Ester 4,14-16, het slot van het gesprek tussen Mordechai en Ester. Ester staat voor het blok. Zo’n situatie komen we in ons leven allemaal wel tegen. Dat je echt een keuze moet maken. Kiezen of delen: ZEG het maar. Dat waar ik de preek aan opgehangen heb: ZEG. Want als je voor het blok staat, leert Ester ons drie overwegingen:

[DIA 6]


Bedenk je dat je zult #1. Zegevieren

Realiseer je de #2. Eenheid met je volk

Handel uit #3. Geloof


ZEG dus. Een ezelsbruggetje als je voor een moeilijk besluit staat.


Dus als je voor een moeilijk besluit staat, bedenk dan dat je zult zegevieren.

[DIA 7]


#1. Zegevieren

Dat roept gelijk wel wat vragen op. Nee: ik bedoel niet een soort welvaartsevangelie te brengen. Zegevieren door God wil niet zeggen dat het leven je voor de wind gaat. Vergelijk het maar met een strijd: het leven is soms een slagveld. Geen mens komt er ongeschonden vanaf. Er zijn altijd verliezen. Maar een verloren slag betekent nog geen verloren strijd. Want God heeft de strijd gewonnen. Redding komt er sowieso! Bedenk dat als je voor zware besluiten staat in je leven: Wie met God besluit komt nooit bedrogen uit. Zelfs wanneer het je iets – of zelfs: veel – kost. God is met je, alle dagen. Hij leidt je naar zijn volmaakte nieuwe wereld!


Toch kun je je afvragen: kun je wel zo zeker zijn van de overwinning, de zege? In de praktijk blijkt de toekomst van een gelovige net zo onzeker als die van een ongelovige.


Toch spat het van Mordechai’s boodschap aan Ester af: Redding komt er sowieso!

[DIA 8]


“Als jij nu zwijgt, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden.” 

Ester 4,14a (NBV21) 


Mordechai twijfelt er geen moment aan. Hoe weet hij dat zo zeker? Heeft Hij een openbaring van God Zelf gehad? Of heeft een profeet het Hem verteld? Je kunt zelfs denken: Mordechai overschreeuwt gewoon zijn eigen angst…


Om de zekerheid van Mordechai te begrijpen, moet je de geschiedenis van Mordechai én Haman even induiken. Mordechai is namelijk een nakomeling van Kis (Ester 2,5).

[DIA 9]


Maar Kis was ook de vader van… Saul, de voormalig koning van Israël! En Haman is een nakomeling van Agag, de voormalige koning van Amalek. In Haman en Mordechai staan dus twee volken tegenover elkaar. De Amalekieten en de Israëlieten.

[DIA 10]


Tussen die twee volken is door de geschiedenis heen al voortdurende strijd. Amalek was een zoon van Esau. Uit hem komen de Amalekieten dus voort. Tijdens de woestijnreis van Israël naar Kanaän hadden de Amalekieten hen in de rug aangevallen (Deut. 25,18).

[DIA 11]


Een laffe streek! Daarom had God gezegd:

[DIA 12]


“Vergeet het niet! En wanneer stras de HEER, uw God u vrede heeft gegeven … zorg er dan voor dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert.” 

Deuteronomium 25,19


Een langdurige vete! Saul kreeg tijdens zijn koningschap de opdracht om Agag en de Amalekieten uit te roeien. Hij versloeg Agag, maar Samuël doodde Agag zelf (1 Sam. 15,2-3.32-33).

[DIA 13 – ZWART]


Hierom was er hartgrondige haat vanuit de Amalekieten tegen de Israëlieten. En dus van Haman tegen de Joden. Daarin zie je de strijd tussen het kwade en het goede. De opstand van de zonde tegen alles hoe God het had bedoeld.


Goed, dan heb je de geschiedenis van Israël en Amalek een beetje voor ogen… Maar de vraag blijft: waar komt die zekerheid van Mordechai vandaan dat God de Joden zal beschermen. Dat komt omdat God had gezegd:

[DIA 14]


“‘Omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de heer, zal de heer strijd voeren tegen Amalek, in alle komende generaties.’” 

Exodus 17,16 


Waar God strijd voert, daar is de strijd al gewonnen!


Nee, er wordt in Ester niet van God gesproken, maar het geloof van Mordechai is niet te missen! Zo is Mordechai is de voorbode van de zekerheid van de redding door Jezus Christus. Wie in Hem gelooft die weet: de overwinning is al behaald. De dood is overwonnen, satan is verslagen, de zonde machteloos! Dus we zullen zegevieren!

[DIA 15]


Bedenk dat als je voor een moeilijk besluit staat. Laat je dus door kwaad en lijden en dood geen angst aanjagen, maar kies wat goed is! Want redding komt er sowieso.


Het zijn woorden waarmee Mordechai Ester tot de dag roept. Want Ester lijkt bang. Maar Mordechai wijst haar op de eenheidmet haar volk.

[DIA 16]


#2. Eenheid

Ester schiet in de stress als ze hoort dat ze naar de koning moet: ‘Dat overleef ik nooit! Dat is tegen de wet!’ Maar Mordechai roept haar tot de dag. Het lijkt wel een vader die zijn dochter bestraffend toespreekt. Hoe dan ook, Mordechai roept Ester tot de dag. Want dat is nodig. Ze zit in een luxe isolement, een gouden kooi.

[DIA 17]


Het lijden en het kwaad komt het paleis van koning Ahasveros niet in. Mordechai moet namelijk buiten blijven staan, in zijn rouwkleed. Ester waant zich veilig – bewust of onbewust –, maar Mordechai schudt haar wakker: ‘Je bent al dood als je nu je mond niet open doet!’


Zulke levensbedreigende situaties kennen wij niet. Ik hoop en bid dat u en jij ze nooit zullen kennen. Toch is die situatie van Ester voor ons herkenbaar. Want hoe erg kan onze gouden kooi ons een schijnveiligheid geven? Hoe erg kan ons luxe isolementons afsluiten voor het kwaad dat buiten ons eigen leventje, buiten onze woonplaats, buiten ons land woedt? We kunnen zomaar op afstand raken van wat er in de wereld speelt. Dat het ons niet meer raakt.

[DIA 18 – ZWART]


Zonder oordeel: dat is gewoon hoe het leven werkt. En Ester roept ons hier ook niet op om onze gouden kooi open te breken en het paleis te ontvluchten. Wel een optie misschien, alleen hier geen opdracht. Nee, Ester laat zien: doe maar op jouw eigen plek wat goed is. Maar wel: Koste wat kost! Overwin de angst: je zegeviert al, want God heeft in Christus gewonnen. En wij zijn één met Hem!

[DIA 19]


Zo is Ester hier een voorafbeelding van onze Here Jezus. Met gevaar voor eigen leven gaat ze de dood tegemoet. Niet voor haar eigen behoud, maar voor het behoud van haar volk met wie ze één is. Het tekent een overweging bij moeilijke besluiten: wie en wat heb je op het oog?Ga je voor jezelf, je eigen gewin, je eigen portemonnee, voor zelfbehoud zonder reputatieschade? Ester ging een andere weg. Beter nog: onze Here Jezus ging een andere weg en Hij roept ons om Hem te volgen.

[DIA 20]


“Wie zijn leven probeert te behouden die zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.” 

Matteüs 10,39


En, schrik niet: binnen die weg die onze Here Jezus wijst is soms zelfs burgerlijke ongehoorzaamheid nodig.

[DIA 21]


Een voorbeeld daarvan hoorde ik toen ik in Kampen woonde:

Er dreigden gelovige asielzoekers te worden uitgezet naar landen waar christenen worden vervolgd. De betreffende asielzoekers waren nog niet uitgeprocedeerd, maar het leek weinig hoopvol. Wat doe je als christelijke broer of zus in zo’n situatie? Volgens de wet moeten deze mensen worden uitgezet. Maar kun je dat als christen over je hart verkrijgen, als je weet wat voor lot je broer of zus dan te wachten staat? Er werd besloten: als de rechter oordeelt dat de persoon in kwestie moet worden uitgezet, dan gaan wij illegalen opvangen. Burgerlijke ongehoorzaamheid, dat wel. Maar wel een juist besluit.


Of wie herinnert zich nog het kerkasiel in Katwijk?

[DIA 22]


Dat gebeurde in het najaar van 2018. Maar het is een breder verschijnsel. Een 24/7 kerkdienst om gelovigen, bijvoorbeeld uitgeprocedeerde asielzoekers, te beschermen. Want een kerkdienst mag in Nederland niet door de overheid onderbroken worden.

[DIA 23]


En zou het in de huidige asielcrisis ook niet geoorloofd zijn…? Om koste wat kost die mensen te helpen…?


Het zijn zomaar voorbeelden van burgerlijke ongehoorzaamheid. Initiatieven voor het behoud van anderen, niet voor het eigen behoud.

[DIA 24]


Je proeft erin de eenheid waar mensen consequenties aan verbinden. Acties die getuigen van geloof.

[DIA 25]


#3. Geloof

Dat is het derde element van gelovige besluiten. Dat je handelt in en uit geloof. Ik vind het verbazingwekkend om de omslag bij Ester te zien, in die paar verzen waar we het over hebben. Eerst zegt ze nog: ‘Naar de koning gaan betekent mijn dood!’ en een moment later heeft ze het over drie dagen compleet vasten. Van twijfel naar een geloofsdaad in wat waarschijnlijk niet langer heeft geduurd dan een paar minuten…

[DIA 26 – ZWART]


Overigens: drie dagen klinkt wel heelstevig. Als je drie dagen niets drinkt, dan ben je op sterven na dood. Maar als je verder leest valt het op dat ‘3 dagen’ in Ester niet betekent ‘3 keer 24 uur’. In de joodse manier van spreken over dagen, wordt startdag en de slotdag meegerekend.

[DIA 27]


Daarom gaat Ester ook op de derdedag naar Ahasveros (Est. 5,1). Maar dan nog: ook 36 uur compleet vasten is een echte geloofsdaad! God mag dan in Ester niet ter sprake komen… Dit moment tussen Mordechai en Ester laat zien: beiden vertrouwen op Gods aanwezigheid en leiding. Mordechai zegt: Redding komt er sowieso, want God heeft dat belooft. En Ester zegt in feite: dan moeten vanaf nu tot de derde dag vasten. En in de Bijbel hoort daar helemaal bij: bidden!

[DIA 28 – SAMENVATTING]


Het laat zien hoe snel je twijfel kan omslaan in geloof. Hoe groot je twijfels ook zijn, de stap naar handelen in en uit geloof ligt binnen bereik. De stap van twijfel naar toewijding aan God is een kwestie van gebed. En bidden kan op elk moment. Dus sta je voor een grote beslissing in je leven, bedenk dan: ZEG! Realiseer je dat Jezus Christus al heeft gewonnen. Hij zegeviert. Jij deelt in die overwinning. Zet angst voor dood en dreiging aan de kant en kies het goede. Het goede, dat wil zeggen: wat God vraagt en wat goed is voor jou en je broers en zussen. Want we zijn een eenheid door Jezus Christus. Leg zo in geloof je beslissingen aan God voor. Vraag hem om je te leiden en wijsheid te geven. En wees ervan verzekerd dat Hij met je is. Want Hij is de Auteur, de heilige Ghostwriter die alles in Zijn hand heeft.


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page