top of page

Hebreeën

Hoop gegarandeerd

Hebreeën 6,18-20a

Serie:

Almkerk-Werkendam

zondag 27 februari 2022

Waar hopenjullie op? We hopen heel wat af, volgens mij. We hopen dat corona nu eindelijk echt voorbij gaat. We hopen dat de kerk weer volstroomt, dat er niet veel mensen wegblijven. We hopen op een gemeente die opbloeit. Misschien heb je wel gehoopt op geen oorlog tussen Rusland en Oekraïne. We hopen heel wat af, maar heeft dat wel zin?

Want wat doe je eigenlijk precies als je ergens op hoopt? ‘Hopen’ heeft volgens mij meestal iets onzekers. Afgelopen week heb ik het verschillende keren gehoord. Neem dat voorbeeld: ‘Ik hoop dat het geen oorlog wordt.’ Volgens mij zeg je dan: ‘Ik zou het heel erg fijn vinden, het is mijn verlangen… maar het is en blijft onzeker. Het blijft afwachtenof het ook daadwerkelijk gebeurt.’ Hoop heeft iets veranderlijks, als wij het daarover hebben.


Maar hoe anders spreekt Hebreeën over onze hoop. We staan in deze preek stil bij het slot van Hebreeën 6: “18Met deze twee onomkeerbare daden – die uitsluiten dat God liegt – heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. 19Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, 20waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons” (Hebreeën 6:18-20a, NBV)


In de christelijke wereld woord hoop wel uitgebeeld met een anker. We hebben het er tijdens het kindermoment ook al over gehad. Bij dat beeld van een anker past geen onzekerheid of twijfelachtigheid. Christelijke hoop is juist zeker en betrouwbaar. Het is hoop gegarandeerd.


HOOP GEGARANDEERD


We staan dus stil bij die laatste twee verzen die we lazen. In het kort staat daar: Onze hoop is verankerd voorbij het voorhangseldoor onze Voorloper Jezus Christus. Daarbij lopen wat beelden door elkaar. Misschien vind je het daarom moeilijk om het te begrijpen wat Hebreeën daar precies mee bedoelt. Door deze preek wil ik dat beeld voor je gaan laten spreken. Dat sterkt je in je geloofszekerheid, die er is in onze Heer Jezus Christus. Zo sta je dan steviger in je schoenen in een wereld die je soms aanvalt op je geloof. Je staat steviger in je schoenen bij alle zorgen en moeiten die je in het leven kunt ervaren. Want je weet: Mijn hoop is verankerd voorbij het voorhangseldoor onze Voorloper Jezus Christus.


We hebben het eerst eens over die twee beelden:


#1. Verankerd voorbij het voorhangsel

Het anker is al sinds jaar en dag een teken van de christelijke hoop. Je kent het misschien wel van die hangertjes met geloof, hoop en liefde – een kruis, anker en hart. De drie grootste christelijke deugden. We hebben het over hoop. En met die hoop is iets bijzonders aan de hand. Want wij kunnen hopen op iets – hopen is iets wat je doet. Maar Hebreeën spreek van hoop die je hebt – een vast ding. Iets dat vastligt. Zoals een anker dus – een beeld uit de scheepvaart. Je kunt eraan vasthouden en dan heb je vastigheid. Je kunt er van op aan: zolang ik hieraan vasthoud, kom ik niet van mijn plek.


Maar dit anker ligt op een wat bijzondere plek: voorbij het voorhangsel. Dat was voor een jood de plek waar je het dichtst bij God was. Het beeld van het voorhangsel verwijst naar de tabernakel en mogelijk ook naar de tempel. In de tabernakel had je één voorhangsel: dat scheidde het heilige van het allerheiligste. In het allerheiligste ging de hogepriester maar één keer per jaar binnen. Daar stond de Ark van het verbond. Maar dat beeld – achter het voorhangsel – dat was voor een jood dus: de plek waar je het dichtst bij God bent. Daar ís God aanwezig. Dichterbij kun je niet komen. Het is een beeld voor de hemel.


Daar, zo dicht bij God, ligt onze hoop verankerd. Als een hemelankerwaar je je hier op aarde aan kunt vastgrijpen. Misschien ken je dat beeld van een grijphaak, een grappling hook. Die slinger je of schiet je af om hogerop te komen. Je moet je dat anker voorstellen als een anker met een touw eraan. Het anker ligt vast in de hemel, maar het touw hangt tot op de aarde: voor het grijpen.


‘Dat klinkt allemaal mooi,’ denk je misschien, ‘maar hoe haal ik hier zekerheid uit?’ Hoe leer ik daardoor leven met de onzekerheid en dreiging die je misschien voelt? Wie weet ben je bang voor een grote oorlog. Misschien twijfel je wel aan of het geloof überhaupt waar is. Twijfel je eraan of je wel gelooft, of God wel van je houdt. Ik denk dat we allemaal wel onze zwakke momenten hebben. Momenten dat je niets van God merkt. Momenten dat je je door Hem in de steek gelaten voelt. Momenten dat je twijfelt aan of God wel echt doet wat Hij zegt. Twijfel en onzekerheid die niet zomaar verdwijnen.


Alleen: Hebreeën wijst je hier om daar niet op te focussen. Hij zegt, juist middenin al die onzekerheid en veranderlijkheid: houd vast aan wat vastligt in de hemel bij God. Daar ligt het anker waar je je telkens aan vast mag grijpen! Als jij het niet zeker weet, als jij aangevochten wordt. Het verandert niets aan de zekerheid die God wil geven! Je mag je er juist middenin je wankele bestaan op richten. Ernaar zoeken.


En wie zoekt, vindt. Wie zoekt ontdekt dat onze God hoop garandeert! Hoop die verankerd is voorbij het voorhangsel, bij God. God geeft ons op zoveel plekken in de Bijbel woorden die duidelijk zeggen: Wie vertrouwt op Jezus is mijn kind. Wie vertrouwt op Jezus leert berouw te hebben van zijn zonden. Wie vertrouwt op Jezus wordt gered en heeft eeuwig leven. Wie God  kent die heeft hier op aarde al eeuwig leven. De Bijbel staat er vol mee: Johannes 3:16. Maar ook Kolossenzen 3:1-4, Efeziërs 2:8-9… Ik hoop dat je zelf het rijtje verder kunt aanvullen.


De Bijbel staat vol met teksten die zeggen: het hangt niet van jou af. Jezus heeft het werk volbracht! Hebreeën zegt hier: Onze hoop is bij God verankerd door Jezus Christus, jouw voorloper.


#2. door onze voorloper Jezus

Zo mag je naar Jezus kijken. Als onze voorloper. Als de eerste mens die bij God is gekomen. Een voorloper, dat kan twee dingen betekenen. Het is allereerst een beeld dat doet denken aan sport. Een voorloper, dat is degene die de voorsprong heeft. Degene die als eerste over de finish komt. Vergelijk het met de koploper bij wielrennen. Het mooie is: Jezus Christus is de eindstreep al voorbij. Hij heeft gewonnen en Hij hoort bij ons team! Beter gezegd: wij mogen bij Zijn team horen! Hij heeft niet voor Zichzelfgewonnen. Nee, Jezus is binnengegaan bij God ten behoeve van ons! Niet om Zijn eigen leven veilig te stellen is Hij de dood doorgegaan, maar voor ons! Jezus Christus heeft gewonnen: Hij zit naast God, regeert op Zijn troon. Hij is onze Koning.


Daarnaast is dat beeld van voorloper ook een militair beeld. Wij lezen dat er niet zo snel in, in onze vertaling. Maar de joodse lezers horen dat in dit woord. Een voorloper was degene die voorop liep in de strijd. Voorlopers dienden in het leger als een verkenners en als schoktroepen tijdens een gevecht: met een snelle aanval verrasten ze het leger van de tegenstander. Als onze voorloper heeft Jezus Christus de vijand overwonnen. Hij heeft satan overrompeld met Zijn aanval: lijden en sterven aan het kruis om zó te overwinnen.


Als je al die beelden bij elkaar brengt – anker, voorhangsel en voorloper… Als je al die beelden bij elkaar brengt dat schept dat het beeld van Jezus Christus die het anker van onze hoop de hemel heeft binnengedragen. Als eerste mens is Hij daar binnengegaan en heeft zo onze hoop blijvend verankerd bij God.


Mocht je je nog afvragen: ‘wat is die hoop eigenlijk?’ Die hoop is dat we een eeuwig en volmaakt leven zullen leven met God. Het leven zoals Hij het bedoeld heeft. Leven waarbij God verheerlijkt wordt omdat wij genieten van Wie God is en wat Hij ons geeft. Die hoop is de zekerheidvan onze redding.


Zekerheid, omdat God die redding onveranderlijk heeft vastgesteld. Het begin van vers 18 heeft het over twee onomkeerbare of onherroepelijke of onveranderlijke daden van God. Dat wil zeggen: de gezworen belofte aan Abraham en de eed aan de erfgenamen van de belofte. Daarmee heef God ons krachtig moed willen inspreken. Allereerst prachtig om op te merken: alsof het niks is trekt de Hebreeënschrijver de lijn van het verbond met Abraham door naar ons nu! Abraham, erfgenamen van de belofte en ons – in díe lijn staan we!


Die belofte aan Abraham is duidelijk, maar wat is die eed waarmee God onze hoop garandeert? Dat is: ik geef jullie mijn Zoon als jullie hogepriester (“Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.” 5:6). Onze Here Jezus Christus, die omwille van ons, als voorloper onze hoop in de hemel verankert. Hij is het die voor ons verzoening bij de Vader heeft gebracht! De volgende hoofdstukken gaan daarop in, dus dat is voor later.


Als je dus twijfelt aan jouw hoop… als je je afvraagt of het wel voor jou is, of het wel waar is. Als je onzeker bent of het wel goed komt met de wereld of met jouw leven daarin. Als je denkt: ‘Mijn geloof is zo twijfelachtig. Ik ben er helemaal niet zeker van. Ik weet helemaal niet ófik wel geloof. Ik weet niet of God wel van me houdt. Ik weet niet of het waar is wat de Bijbel zegt.’


Als jouw hoop, jouw geloof nog onzeker is, span je dan in om de zekerheid van het geloof te ontdekken. Als je twijfelt of de Bijbel waar is, dan kom je daar maar op één manier achter: lezen! Je redding kun je niet zelf verdienen, maar naar zekerheid kun je Zelf streven! Zekerheid die gegeven is in onze Heer Jezus Christus. Zekerheid die groter wordt als je ziet: ‘Zo ver reikt de redding van onze Heer Jezus Christus!’


Zekerheid die je in dit leven niet zelf kan creëren. De coronapandemie, de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de wankele wereldvrede laat dat wel blijken. Maar in het geloof in Jezus Christus is zekerheid. Bij God is verankering te vinden voor je leven, met alle stormen en gevaren. Wil je daarnaar zoeken? Of verlang je alleen al om het te willen. Grijp dan elk touw vast dat je kunt vinden, om je toevlucht bij Jezus te zoeken. Sluit je aan bij een Bijbelstudie. Zoek Bijbelteksten op die de zekerheid van het geloof onderstrepen. Bijvoorbeeld Johannes 3,16 – misschien wel de meest bekende Bijbeltekst. En dat is niet voor niets: het zegt precies waar het op staat!


Maar ook hier in onze tekst staat het zo helder. Het anker van ons leven ligt in de hemel bij God. Jezus Christus heeft als eerste mens en Zoon van God de mensheid zó dicht bij God gebracht.


Zo is onze hoop verankerd voorbij het voorhangsel door onze Voorloper Jezus. In Jezus Christus is onze hoop gegarandeerd.


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page