top of page

Lucas

Gods belofte vervuld

Lucas 1,45; 2,20 | Kerst '22

Serie:

Almkerk-Werkendam

zondag 25 december 2022

"De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd."

Lucas 2,20 (NBV)


Ja, hoe kun je ook anders?! Als je een leger van engelen hoort zingen. Als je het kind vindt precies zoals het je is verteld. Hoe kun je dan anders dan God loven en prijzen?! Mijn nieuwsgierige kant vraagt zich dan overigens af: ‘Wat hebben die herders gezongen?’ Misschien zongen ze het lied van de engelen wel na…


Wat zeker is: er wordt wat afgezongen, rond de geboorte van onze Here Jezus. Maria, Zacharia, de engelen en Simeon – allemaal zingen ze een loflied. Hemel en aarde, jong en oud zingt het uit omdat Gods belofte is vervuld.

[DIA 2]


Het is eeuwenoude geschiedenis, de geboorte van Jezus, de Redder van de wereld. We vieren dat ieder jaar. Kerstfeest. Het is een fijn, warm feest, met lichtjes, lekker eten, en alles wat daarbij hoort. Kerst raakt me ene jaar heel persoonlijk. Alleen een ander jaar blijft het voor mij ook weleens wat op afstand. Dan ben ik verstandelijk wel blij met de geboorte van Jezus. Ik weet dat Gods belofte vervuld is door Hem, maar het land geen voet dieper. Kerst kan je dan toch, op de één of ander manier, wat koud laten.


Maar wat u of jij er ook bij voelt: God vervult Zijn belofte! Dat is het thema van deze preek.


GODS BELOFTE VERVULD

[DIA 3 | ZWART]


Alleen… wat zegt dat je, als je weinig bij Kerst voelt? Of misschien sowieso weinig voelt bij geloof. Als het geloof vooral iets verstandelijks is. Gods belofte vervuld. Wat moet je met zo’n thema als je niet die diepe blijdschap over God ervaart? Tijdens deze preek ontdek je dat je juist in het ‘op en neer’ van je geloofsleven daaraan houvast hebt. Dat je houvast hebt aan die God, die Zijn belofte vervult!


We staan met elkaar stil bij die belofte, die je houvast voor de toekomst geeft.

[DIA 4]


#1. Belofte

[DIA 5]


We hebben het vaak over de belofte die in Jezus is vervuld. Alleen welke belofte bedoelen we dan? Daar staan we eerst eens bij stil. Ga eens bij jezelf na: welke belofte uit het Oude Testament denk je dan aan? Denk daar eens over na…

[DIA 6]


Even een inventarisatie:

- Wie dacht er aan de profetie van Jesaja 7,14: “de maagd zal zwanger zijn, zij zal een zoon baren…”?

[DIA 7]

- Wie dacht er aan Micha 5,1: “Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen”?

[DIA 8 | ZWART]

- Wie denkt er aan nog een andere belofte, een andere profetie?


Misschien wist je niet waar je aan moest denken of kwam er niks in je op. Weet je, er staan in het Oude Testament wel zoveel verwijzingen naar Jezus… Ik kan ze niet allemaal bij langs gaan. Maar laten we even teruggaan naar waar de belofte van God begint: Genesis! Al in het begin van Genesis, als God de mens opzoekt na de zondeval – daar begint het! In Genesis 3,15 (NBV) staat:

[DIA 9]


“Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw,

tussen jouw nageslacht en het hare;

dat verbrijzelt jou de kop,

jij bijt het in de hiel.’”

Genesis 3,15 (NBV21)


Daar belooft God al: de nakomeling van Adam zal de satan overwinnen. Maar zoals ik al zei: het Oude Testament staat vol met verwijzingen naar Jezus. Ik heb gevraagd of na deze dienst een link gedeeld kan worden in de Scipio-App. Een pagina waar een opsomming staat van verwijzingen naar Jezus in elk Bijbelboek.

[DIA 10]


Volgens mij is zelfs die pagina niet uitputtend, maar het laat zien: heel de Bijbel wijst naar Jezus! Het is het centrum van ons geloof! Heel het geloof draait om Hem!


Als je het interessant vindt kun je die teksten eens met elkaar langslopen. Bijvoorbeeld tijdens het Bijbellezen in de kerstvakantie aan tafel. Of tijdens je persoonlijke of gemeenschappelijke Bijbelstudie.


Al die verwijzingen naar Jezus, al die beloftes uit het Oude Testament, die komen samen op dit moment in de geschiedenis.

[DIA 11]


De geschiedenis vernauwt zich, zou je bijna kunnen zeggen. Alles waar de tijd om draait, komt hier samen! Als een zandloper, stroomt alles door dit ene punt in de geschiedenis. De evangelist Lucas geeft dat in zijn evangelie zo mooi weer! Echt een meesterverteller. Een paar keer onderbreekt hij het verhaal met een lied. Daardoor vertraag je ook het verhaal. Sta je stil bij deze gebeurtenis. Heb je door: wat hier gebeurt, daar moet ik bij stilstaan.

[DIA 12]


Want op dit moment in de geschiedenis wordt Gods belofte vervuld! Soms vliegt je dat aan. Brengt het je tot hele grote blijdschap. Een ander keer wordt je er klein van, nederig. Maar soms raakt het je ook niet. Maar middenin dat ‘op en neer’ van het geloof, geeft Gods vervulde belofte houvast.

[DIA 13]


#2. Houvast

Want: Gods toekomst hangt niet van jou of mij af! Dat is een hele bevrijdende waarheid. Gods toekomst hangt niet af van mij of jou of u. Wat een heerlijk besef! Het is Goddie Zijn belofte vervuld, uit liefde voor Zijn kinderen. De toekomst is zeker en eindeloos goed, want het is in Gods hand! Jouw leven ook, net als dat van Maria, Zacharia, Elisabeth, de herders, Johannes en al die anderen.

[DIA 14]


Daarom kan Elisabeth Maria ook gelukkig prijzen om haar geloof: “Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.” (Lucas 1,45, NBV21)


Dat geeft toch houvast? Jouw leven is in Gods hand. In tijd en eeuwigheid is er niets dat jou uit de hand van God kan roven.

[DIA 15]


Het enige wat je hoeft te doen is daaropvertrouwen: ‘God vervult Zijn beloften, om Zijn liefde, door ZijnZoon.’ Laat dat landen. Want het geeft hoop en blijdschap in alle moeilijkheden. Of je je nu zorgen maakt over de hoge inflatie en stijgende kosten. Of je nu ziek bent, of eenzaam.


Of je nu niet weet hoe het verder moet in de wereld, in ons land, op je werk, in de kerk, in jouw leven… in het licht van de eeuwigheid worden onze levens en problemen klein.

[DIA 16]


Dat zie je gebeuren bij Maria en bij de herders. Ze stellen zich uiterst dienstbaar op voor God. Het zijn echt super nederige mensen. Nederig, dat wil zeggen: ze zijn bereid om van zichzelf af te wijzen naar Jezus. Ze zijn bereid om hun eigen belangen en verwachtingen, hun eigen zorgen en behoeftes ondergeschikt te maken aan Gods wil en plan! Dát maakt dat ze in alles wat er op hen af komt, toch rustig en blij kunnen zijn. Want ze vertrouwen God in wat Hij doet, ook al overzien ze dat zelf niet.

[DIA 17]


Het wijst ook ons richting voor hoe we omgaan met onzekerheden en veranderingen. In ons leven en in de kerk. Het is een kwestie van geloofsvertrouwen. Vertrouwen dat God jouw leven leidt. Dat wat jou overkomt, niet betekent dat God stopt met jou dragen, jou leiden. Ja, vertrouwen dat wat jou overkomt, door God wordt gebruikt. Waar gebruikt God moeilijkheden voor? Nou, om jou te leren dicht bij Hem te leven. Om jou te leren alles van Hem te verwachten. Om te leren dat je, in leven én sterven, in Jezus Christus helemaal veilig, helemaal gered bent! In Christus, die kwam als een kind!

[DIA 18]


Zo God vertrouwen geeft ook rust voor de kerk. Er is de afgelopen jaren veel veranderd, dat besef ik goed. De kerk waar ik zelf in opgroeide is al totaal veranderd. Laat staan dat de kerk voor je is veranderd als je al wat langer mee gaat… Hoe ga je daarmee om? Nou, door nederig en vol geloofsvertrouwen op God telkens weer te beseffen:

[DIA 19 | ZWART]


God houdt Zijn kerk in leven,

hoe ook bespot verdrukt!

Door dwalingen omgeven,

verscheurd, uiteengerukt.

Al roepen van de tinnen

De wachters nog: ‘Hoe lang!’

Straks gaat de dag beginnen

En ’t klagen wordt gezang!


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page