top of page

Psalmen

God is goed voor lege harten

Psalm 73,1 | Maaltijd van de Heer

Serie:

Almkerk

zondag 11 juni 2023

Verhalen van Gods daden. Vertellen wat God doet of heeft gedaan in jouw leven. Wanneer heb je dat zelf voor het laatst gedaan? En wat heb je gezegd? Het kan zijn dat je het direct weet. Maar ik denk dat voor veel mensen geldt dat je daar even over na moet denken. Voor nu formuleer ik de vraag iets anders. En we kaderen hem wat in. Zo kunnen we er allemaal over nadenken:

Wat zou je zeggen als iemand – gelovig of ongelovig, dat maakt niet uit… Wat zou je zeggen als iemand aan je vraagt: ‘Wat heeft God in het afgelopen seizoen in je leven gedaan?’ Denk daar eens over na.


[…]

[DIA 3 | ZWART]


Ik ga niet de antwoorden terugvragen, want dat is wellicht wat té persoonlijk. Dus zonder antwoord te geven, maar even handen: Wie weet wat hij of zij zou vertellen?


Misschien wist je direct iets, toen ik de vraag stelde. Maar ik zat zelf te denken en het kan nog best een uitdaging zijn om dat zo even te bedenken. ‘Wat doet God eigenlijk in mijn leven? En wat wil ik daarvan eventueel vertellen?’ Of je denkt: ‘Ja, ik durf dat niet zomaar te zeggen. Wie zegt dat het God was die dit of datheeft gedaan?’ Of je denkt: ‘Ja ik weet heel goed wat God heeft gedaan, maar dat ga ik écht niet zomaar aan de grote klok hangen.’

[DIA 4]


Wat heeft God gedaan in je leven? Psalm 73 zou zomaar een antwoord op die vraag kunnen zijn. Asaf begint met het vertellen van zijn conclusie, zijn samenvatting, zijn hoofdgedachte: “Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart” (Psalm 73,1 | NBV21).

[DIA 5]


De kern van de preek is dit: God is goed  voor lege harten  die verlangen naam Hem.

[DIA 6]


God is goed…

Natuurlijk. Een klinkklare waarheid, als je gelooft, zou je zeggen. Misschien zeg je het zo na. Maar zo’n zonneklare waarheid is het niet. Hoeveel mensen wantrouwen God niet? Hoeveel mensen hebben God niet vaarwel gezegd met redenen als: ‘Als God dit toelaat, dan kan ik… dan wil ik niet in Hem geloven.’

[DIA 7]


Kijk, als je het even uitsplitst, heel functioneel, dan geloven wij drie dingen met die uitspraak ‘God is goed’. We geloven: 1) God is goed; 2) God is almachtig – God is in staat om ons al het goede te geven, en; 3) God wil gelovigen het goede geven. Maar dat is ook een aangevochten geloof. Heel vaak, als mensen God verlaten, dan verwerpen ze stelling 1: ‘God is niet goed. Dat kan de Bijbel wel zeggen, maar het blijkt niet uit wat ik zie in de wereld. Het blijkt niet uit wat ik in mijn eigen leven heb ervaren.’


Stelling 2 wordt volgens mij niet zo vaak aangevochten. Als God God is, en Hij is goed, dan is het niet zo moeilijk te geloven dat Hij ook almachtig is. Hij overstijgt als God alles. Hij staat boven tijd, ruimte en materie.


Alleen stelling 3 wordt nog wel regelmatig aangevochten. Dat iemand zich afvraagt: ‘Er overkomt mij zoveel – doe ik het wel goed genoeg? Geloof ik wel goed genoeg?’ De meesten van ons kennen die vragen. De één kan ze gemakkelijker tackelen dan een ander. Tegelijk: ik wil ze de kost niet geven, de mensen die nog altijd in een ‘voor wat hoort wat’-denken vastzitten: ‘Jij moet het goed doen, dan krijg je Gods zegen, Zijn vergeving. Als jij niet goed genoeg gelooft, dan zal God je straffen!’

[DIA 8]


Het lijkt erop dat zelfs Asaf dat bedoelt in vers 1: ‘God is goed, als je een zuiver hart hebt.’ En misschien denk je wel aan allerlei Bijbelteksten die iets soortgelijks lijken te zeggen. Deze preek is te kort om daar op in te gaan. Maar gedacht vanuit de genade van God – bijvoorbeeld vanuit Rom. 5… De genade zoals we die in onze kerk uitleggen: Genade is iets dat je krijgt zonder dat je het verdient.


Het is ook wat Asaf zegt in vers 1. Maar daarvoor gaan we iets dieper op die tweede zin van de Psalm in. Want: Ja, God is goed voor lege harten…

[DIA 9]


…voor lege harten…

Dat moet ik gelijk uitleggen. Er staat toch: “voor wie zuiver zijn van hart”?! Dat klopt en dat is ook absoluut de betere vertaling. Toch: ga eens bij jezelf na, wat betekent zuiver? Dat betekent schoon, zonder vlek of vuiligheid. Zuiver betekent zonder gebrek, betrouwbaar, oprecht. In het Hebreeuws klinkt daarin mee: leeg. Alsof het wil zeggen: zuiver betekent ‘er ligt niks in de weg.’ Asaf bedoeld dus een hart, dat niet gevuld is met allerlei onzuivere verlangens, maar dat schoon is, opgeruimd.

[DIA 10]


Maar dat was precies wat er bijna mis ging bij Asaf: Hij verlangde naar alles wat zijn goddeloze buren hadden. Hun gezondheid, hun rijkdom, hun zorgeloosheid. Ze doen wat ze willen, storen zich aan God noch gebod en hebben ’s avond goed te eten. En Asaf vraagt zich af: ‘Waarom zou ik niet net zo leven als zij?’


Vraag jij het je weleens af? ‘Wat heeft het eigenlijk voor zin dat ik geloof? Het leven wordt er nu niet bepaald gemakkelijker op. Ik moet met van alles rekening houden, maar wat levert het op?’

[DIA 11]


Waarschijnlijk ken je het beeld wel: een gat in je hart hebben. Dat gat proberen mensen met van alles te vullen. Een huis, een horloge, de nieuwste telefoon, de knapste vrouw en ga zo maar door. Maar Asaf zegt daarvan eigenlijk: het is een glibberig pad, waarop je elk moment onderuit kunt gaan. Onderuit kunt gaan, omdat je God – langzaam maar zeker – vergeet (vgl. Ps. 73,18-20).


Je hebt een gat in je hart. Je kunt proberen dat gat te vullen met van alles wat de wereld te bieden heeft. Je kunt zelfs het idee krijgen: ‘De leegte is gevuld. Wat ben ik gelukkig met mijn leven.’


Maar God is goed voor lege harten die verlangen naar Hem.

[DIA 12]


…die verlangen naar Hem

Alleen Hij vervult dat gat in je hart helemaal. Dan blijven er geen kiertjes over, maar dan vind je complete vervulling.


Het verlangen van de wereld laat je vergeten om verder vooruit te kijken naar de toekomst. Om te leven met het besef dat dit leven eindig is, kapot. De wereld roept, door reclames en zo meer: ‘Pluk de dag. Leef vandaag, wacht niet tot morgen. Bovendien: geniet zo veel je kan, want er is al genoeg ellende.’

[DIA 13]


Maar wie met God leeft, die komt het leven door, mét alle pieken en dalen! Want geloof in God zet een stip op de horizon: ik leef het leven met Hem, en daar komt geen einde meer aan! “Al bezwijkt je hart en vergaat je lichaam” ik hoor bij Hem, ik leef met Hem (Ps. 73,26). [DIA 14]


Dus laat dat gat in je hart niet vullen met verlangen naar wereldse dingen. Maar zorg dat het leeg is, opgeruimd, zuiver en schoon. Kijk naar de stip die God op onze horizon zet: het eeuwige leven met Hem! Als je Hem kent begint dat leven vandaag al. Het Avondmaal sterkt je daarbij. Dat is zeggen: ik verwacht het niet van de wereld, niet van mezelf, maar van God. Hem heb ik nodig! En het is een belijdenis. Een schuldbelijdenis en een geloofsbelijdenis. Een schuldbelijdenis: Zelf ben ik gebroken, onderdeel van die kapotte wereld. Ik verlang naar de vergeving en het herstel van God.

[DIA 15]


En een geloofsbelijdenis:


Ja, God is goed voor lege harten die verlangen naar Hem.


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page