top of page

Ester

God is de Auteur

Ester 2,17

Serie:

God is de Auteur | Ester

Almkerk-Werkendam

zondag 21 augustus 2022

Wie is de auteur van uw, van jouw levensverhaal? Als je die vraag in onze samenleving stelt, denk ik dat je vooral het individualistische, atheïstische antwoord krijgt: ‘De auteur van mijn levensverhaal? Dat ben ik natuurlijk zelf! Ik bepaal wat ik doe en laat. Ik kies en daarmee bepaal ik. Natuurlijk, er zijn dingen waar ik geen invloed op heb. Maar als er iemand de auteur is van mijn levensverhaal, dan ben ik het zelf…’ Het zal veel mensen vrij logisch in de oren klinken. Maar tijdens deze preek ontdek je: ‘Zelfs als het lijkt dat God afwezig is, dan nog leidt Hij de geschiedenis.’ Dat betekent dat Hij de Auteur van de geschiedenis is, maar ook van jouw leven.

God zal je leiden. Nooit zul je struikelen, want God ondersteunt je. God leidt je leven. Dat zingt Psalm 16 uit. De dichter, David, is zich bewust van Gods leiding in zijn leven.


Maareh… hoe zit dat met u, met jou? We hebben het net gezongen, maar dat is geen garantie dat je het ook echt zo gelooft. Dat je gelooft: ‘In mijn leven heeft God de touwtjes in handen. In mijn leven heeft God het zelfs voor het zeggen. Hij heeft de leiding.’

[DIA 3 – ZWART]


Dat kan best wat beangstigend klinken, besef ik me. ‘Wat voor invloed hebben mijn keuzes dan nog?’ Of misschien lijk je wel meer op mij en denk je wat fatalistischer: ‘Dan maakt het niks meer uit wat ik zelf kies!’ Ja, God als auteur van de geschiedenis en ons levensverhaal kan beangstigend klinken. Weet je, dat ís ook beangstigend. Dat wil zeggen: als je niet in God gelooft. Als je niet bij God hoort. Want voor kinderen van God, voor leerlingen van Jezus Christus, is het een grote zekerheid en troost.

[DIA 4]


GOD IS DE AUTEUR


Een vraag om mee te beginnen: ‘Als jij je levensverhaal zelf zou mogen schrijven of herschrijven, wat zou je dan opschrijven?’

[DIA 5 – ZWART]


Misschien kies je voor een bepaalde baan, of een bepaalde opleiding. Misschien wil je iets uit het verleden veranderen, of je toekomst bepalen… Zelf heb ik er als kind weleens van gedroomd om te trouwen met een prinses. Dat ik dan deel werd van een koninklijke familie. Een luizenleventje leek me dat. Maar als je wat documentaires, films of series over koninklijke families hebt gezien dan weet je: het lijkt van buiten mooier dan het is. Je staat voortdurend in de spotlights. Zodra je de deur uit stapt heb je geen privacy meer. Iedereen vindt wat van wat je doet, waar je komt, welke kleren je die dag aan hebt… Het lijkt haast op het leven van een predikant…

[DIA 6]


#1. Auteur van Ester

Het leven als een hoogheid. Het wordt dat Joodse meisje Hadassa in de schoot geworpen. Ja, wij kennen haar als Ester, maar bij haar geboorte werd heeft ze de naam Hadassa gekregen. Ester is haar Perzische naam. Je kunt je afvragen wat ze ervan heeft gevonden, dat leven als prinses en later koningin. Hoe zal ze zich hebben gevoeld? Zou dit haar levensdroom zijn geweest, om bekend te worden, om een hoogheid te worden? Droomden mensen destijds überhaupt van een toekomst?


Vanmorgen beginnen we met het Bijbelboek Ester. We gaan daar in een aantal preken doorheen. Dat duurt ongeveer tot de Herfstvakantie. We hebben het vanmorgen over God als auteur van ons leven en van de geschiedenis. Dat leer je uit Ester.


Laat me even wat informatie over dat Bijbelboek geven:

[DIA 7]


Eén van de opvallendste dingen is: in heel het Bijbelboek Ester wordt Gods naam nergens genoemd. Je kunt je dan afvragen: ‘Hoort zo’n boek dan wel thuis in de Bijbel?’ Het voelt aan als een soort geschiedenisboek en niets meer dan dat. Maar schijn bedriegt. Want het Bijbelboek Ester vertelt de oorsprong van het joodse lotenfeest. De joden vieren dan dat God het Joodse volk voor de uitroeiing heeft bewaard. De uitroeiing daar in Perzië, maar ook Zijn bewaring en bescherming tot nu toe! Als je er dan even bij stil staat: in de oorsprong van hét feest van Gods bescherming door de geschiedenis heen, wordt God niet eens genoemd.

[DIA 8]


Waar is God dan in Ester, kun je je afvragen. Als je oppervlakkig leest, dan lijkt God misschien afwezig. Maar wie met gelovige ogen kijkt naar de geschiedenis van Ester, die ziet Gods hand. Wie gelooft, die ziet dat God als een soort heilige Ghost-writer de geschiedenis van Ester leidt. Een heilige Auteur, maar voor de achteloze lezer buiten beeld.


Maar Hij is de auteur van de geschiedenis

[DIA 9]


#2. Auteur van de geschiedenis

Met geschiedenis bedoel ik dan niet alleen ‘het verleden’. Ik bedoel: het geheel van de tijd, van begin tot eind. Of nauwkeuriger, misschien wat antiek verwoord: auteur van eeuwigheid tot eeuwigheid.


Ik geef toe: daar lijkt het niet op, als je begint met lezen in Ester. Want koning Ahasveros is daar de oppermachtige heerser.

[DIA 10]


Hij geeft een feest van een half jaar voor zijn rijksgroten en hoge functionarissen. Dat wil zeggen: de hele politiek en de hele legeraanvoering vieren feest. Moet je indenken wat dat betekent: het rijk loopt op rolletjes en er is vrede. En vervolgens geeft hij een feest voor de hele stad! Als er iemand zijn eigen touwtjes in handen heeft, dan is het koning Ahasveros wel. Je zult begrijpen: iemand met zoveel macht kan het niet hebben dat zijn koningin weigert naar hem te luisteren. Zijn wil is wet. Letterlijk: wat hij zegt kan als wet van meden en perzen op schrift worden gesteld. Niks kan het dan ontbinden.

[DIA 11 – ZWART]


Koning Ahasveros wordt neergezet als oppermachtige koning. Het is waarschijnlijk daarom dat de God van Israël, de God van hemel en aarde niet ter sprake komt. Als Ester geschreven is in Perzië, dan haalde je het niet in je hoofd om een ander als hoogste god te beschrijven dan de koning. Dat kon je dood betekenen. Maar ook al wordt God niet genoemd, toch leidt hij de gebeurtenissen. Wasti weigert het bevel van de koning, en uiteindelijk wordt Ester koningin.

[DIA 12]


“En de koning voelde voor Ester meer liefde dan voor alle andere vrouwen, meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn gunst en genegenheid.” 

Ester 2:17a (NBV21)

[DIA 13]


Wie heeft er invloed op de liefde? Ja, wie snapt er iets van de liefde? Het blijkt hier in Ester bij uitstek een middel waar God door werkt. Want Ester wordt koningin van het Perzische rijk. Zo zit ze op precies de goede plek om de uitroeiing van de joden te voorkomen – het plan van Haman later in Ester. We lezen niets over de gevoelswereld van Ester. We lezen alleen dat ze tot nu toe ondergaat wat haar overkomt.

[DIA 14 - ZWART]


De gebeurtenissen in je leven ondergaan. Ik besef me: dat is niet zo’n makkelijke boodschap voor ons vandaag. Want wij zijn er volgens mij niet zo goed in om dingen te ondergaan. Op zoveel dingen in het leven lijken we controle te hebben. Zoveel kun je kiezen. Ik wil niet zomaar iets ondergaan. Ik wil grip hebben op mijn leven.


En toch… soms kun je niet anders dan iets ondergaan. Het voelt machteloos, maar het komt in ieder mensenleven voor. Juist de omstandigheden van ons leven, juist het gedrag van anderen, daar hebben we geen macht over.

[DIA 15]


Wat een troost is het dan dat God de auteur is! In heel de geschiedenis heeft Hij de touwtjes in handen. Hij zorgde voor het volk van Israël, daar in Perzië. En Hij zorgt voor de kerk vandaag, morgen en voor eeuwig!

[DIA 16]


#3. Auteur van het verhaal van de kerk

Er zijn veel mensen die zich zorgen maken om de kerk. De kerk loopt leeg, de kerk staat aan de rand van de samenleving. Mensen geloven wat ze willen en gaat zeker niet naar de kerk om ze dat te laten vertellen. . Maar weet je: van alles waar je je zorgen om maakt, hoef je je om de kerk in ieder geval geen zorgen te maken! Want het lot van de kerk is in de hand van God, en Hij laat niet los wat Zijn hand begon!


Dat wil niet zeggen dat de kerk nooit in zwaar weer komt. Het wil ook niet zeggen dat de kerk altijd in alles trouw aan God zal zijn. Kijk naar het boek Ester: Gods komt niet ter sprake. Maar toch werkt God door aan Zijn plan!

[DIA 17]


“Als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet.” 

2 Timoteüs 2:13 (NBV21) 


Dat is een grote les uit het Oude Testament: Israël keert zich keer op keer weer tegen God, maar toch gaat God door met Israël. De hele wereld keert zich keer op keer tegen God, en tócht houdt God haar op het oog! Meer nog: Hij stuurt de wereld naar Zijn doel!

[DIA 18]


Dat wordt helemaal zichtbaar door het leven van Jezus Christus. Ja, door Hem verlost God de wereld van de zonde en de dood! Iedereen die de Here Jezus aanneemt hoort bij God! Hij is God. Dat zie zo sterk in Zijn leven terug. Als je het Johannesevangelie leest, bijvoorbeeld. Keer op keer blijkt daar: Jezus heeft zelf in de hand wat Hem overkomt. Hij loopt er niet voor weg. Dat lees je bijvoorbeeld in de uitspraken over ‘Zijn tijd’. Jezus wist precies wanneer Zijn tijd zou komen.

[DIA 19]


Ja, onze God is de auteur van het levensverhaal van Ester. Hij is de auteur van de geschiedenis en van de kerk. Dat laat de vraag nog open: Geloof jij in God als de auteur van jouw levensverhaal?

[DIA 20]


#4. Auteur van mijn levensverhaal?

Het roept gelijk al een hoop vragen op. Vragen naar lijden en ongelukken. Niet alleen in ons leven, maar ook in de wereld. Als God de Auteur is, wat moet je daar dan mee? Vragen die ik voor deze preek even parkeer. Want Ester geeft niet zozeer antwoordt op die vragen naar het lijden. Ester laat zien: zelfs als God ver weg lijkt, dan nog heeft Hij als Auteur, als heilige Ghostwriter de regie.

[DIA 21 – ZWART]


Voor mensen die van controle houden is dat wellicht een moeilijke boodschap. Als je rijk bent en je hebt de middelen om te kiezen, dan is het best lastig te accepteren dat je niet zelf de touwtjes in handen hebt. Maar de Bijbel zegt ook nergens dat het goede nieuws van Jezus een makkelijke boodschap is. Nee, het is een boodschap die je vraagt om je leven uit handen te geven! Iets wat moeilijk is. Maar iets wat Ester laat zien.


Maar dat God degene is die alles leidt, hangt niet van jouw of mijn geloof af. Hij is de God die alles leidt. Punt. Of jij of ik dat geloof maakt daarin geen verschil. Zou Ahasveros hebben geloofd dat niet hij, maar God het voor het zeggen had? Ik denk het niet. Maar de vraag is: zie je het? Zie je Gods regie in Ester, in de Bijbel? Zie je Gods Auteurschap in de loop van de wereldgeschiedenis, van de geschiedenis van de kerk? Zie je het in je eigen leven, in de dalen en op de pieken van je levensverhaal?


Dank God daarvoor. Of bid Hem om je ogen ervoor te openen: ‘Heer, laat me zien waar U in mijn leven aan het werk bent. Geef me de wil, de kracht en de moed om mee te werken met Uw werk. En leer me om U als Auteur, als Heer van mijn leven te volgen. Om U te vertrouwen, dat U een goed einde voor mij, voor Uw kinderen in petto heeft.’


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page