top of page

1 Samuël

Geschikt voor God

1 Samuël 16,7 | Jeugddienst

Serie:

Jeugddiensten

Almkerk

zondag 1 oktober 2023

Wie kent die reclames nog van defensie? Geschikt of ongeschikt. Ik kan me er nog één herinneren van een jongen die aan komt sloffen en zijn moeder een pot mayo geeft. Zijn moeder geeft een klap op de onderkant, draait hem open en geeft de pot mayo terug. Vervolgens wordt het vakje ‘ONGESCHIKT’ aangekruist.

Het gaat vooral om hoe de betreffende personen met de alledaagse uitdagingen van het leven omgaan. Geven ze snel op, kunnen ze zich niet beheersen of zijn ze zwak, dan zijn ze #ongeschikt. Als ze met kracht, volharding en creativiteit de uitdagingen aangaan, dan zijn ze #geschikt.

DIA 3


Daar hebben we het vanmorgen ook over. We kijken naar dat verhaal over de zalving van David tot koning van Israël. In het bijzonder naar vers 7:

DIA 4


[D]e HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’

1 Samuel 16,7


Het roept de vraag op: Wanneer ben je geschikt voor God? Wanneer ben je geschikt om in de kerk mee te doen? En misschien wel de belangrijkste vraag voor deze preek: hoe vind  je jou plek in de gemeente waarin God je heeft geplaatst?

DIA 5


Ons thema is 

GESCHIKT VOOR GOD


Na deze preek weet je dus beter hoe je jouw plek in de gemeente kan innemen. Je hebt meer inzicht gekregen in wat er wel en vooral ook niet toe doet in de gemeente. En ik hoop dat je een groter gevoel van aanvaarding hebt gekregen, gewoon zoals je bent.

Met dat laatste wil ik beginnen: aanvaarding zoals je bent.

DIA 6


#1. Zijn zoals je bent | #echt zijn

Een deel van onze samenleving wil daar heel veel ruimte voor maken. Je mag zijn en je kleden zoals je bent. Iedereen moet geaccepteerd en aanvaard worden zoals hij of zei is. Zelfs wanneer iemand zich niet binnen de breed gedragen genderrollen voelt passen. Daar moet ruimte voor zijn, vindt een deel van de samenleving.


Een ander deel is juist veel strikter. Ze houden van duidelijkheid en sociaal aanpassingsvermogen. Verschillen zijn er, maar we hoeven ze niet te verheerlijken. Je moet gewoon meekomen en meedoen in hoe wij het hier in Nederland gewend zijn. Wil je dat niet, dan is het beter een andere plek te zoeken.

DIA 7


Het zijn twee uitersten van een schaal. Aan de ene kant totale acceptatie. De keerzijde daarvan is dat je bijna niets meer mag vinden of zeggen. Je zou een ander kunnen kwetsen en dat is de grootste doodzonde die er bestaat aan deze kant van totale acceptatie.

DIA 8


Aan de andere kant is het motto ‘pas je aan de geldende normen en waarden aan’. De keerzijde daarvan is dat de gevoelswereld en psychische moeite naar de achtergrond verdwijnen. ‘Stel je niet aan en doe normaal!’

DIA 9 | ZWART


Voor beide kanten is iets te zeggen. Op beide kanten is iets aan te merken. In de gemeente, in Gods gezin gaat het er anders aan toe. Daar is ruimte voor verschil tussen mensen. Verschil in cultuur, geslacht en sociale status. Denk aan wat Paulus schrijft:

DIA 10


Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen 

Kolossenzen 3,11


Dat is enerzijds totale acceptatie, maar dan wel met twee woorden. Een bekende uitspraak vat het mooi samen:

DIA 11


God houdt van je zoals je bent, maar Hij houdt teveel van je om je zo te laten. Hij wil dat je wordt zoals Jezus. 

(vgl. o.a. Johannes 17,23; Romeinen 5,1-11; Romeinen 12,2; 2 Korintiërs 3,18).

DIA 12


#2. Worden als Jezus | #leren

Bij God ben je totaal welkom zoals je bent. Hij aanvaard je als Zijn kind niet om hoe tof jij wel niet bent, maar om hoe tof Jezus Christus is! En tegelijk is leerling van Jezus zijn een leerweg, een weg waarop je leert en verandert. Hij wil dat je gaat lijken op Jezus, de prachtigste, mooiste, liefdevolste mens die ooit op aarde heeft rondgelopen. En Jezus is ook heel duidelijk geweest over wat het is om mens te zijn.

DIA 13


Waar gaat het om? Dat lees je bijvoorbeeld in Matteüs 15,17-18: “17Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? 18Wat daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein.” Het gaat om het hart, daar kijkt God naar! En ons hart moet dan gaan lijken op het hart van onze Here Jezus.


Hij heeft een hart dat enerzijds hoeren, tollenaars, vreemdgangers, besmettelijk zieken, bezetenen en ga zo maar door totaal accepteert. En aan de andere kant klinkt er telkens de oproep om te groeien in het leven met God. Jezus zegt: ‘Ik veroordeel je niet’ en in één adem er achteraan: ‘zondig vanaf nu niet meer’ (vgl. Joh. 8,11).

DIA 14 | ZWART


Daar draait het om, om zulke harten: dat je elkaar liefhebt zoals je bent en daarbij ook de levensgerichtheid hebt om van Jezus te leren. Om te leren al die domme, kapotte en verkeerde dingen van de wereld links te laten liggen. ‘De zonde meer en meer gaan haten,’ zou je ook kunnen zeggen. Zolang dat maar betekent dat je je richt op het leven zoals Jezus het leefde.

DIA 15


Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar in de praktijk blijkt dat we dat moeilijk kunnen combineren. Ook in de kerk kiezen we vaak een van de kanten die er in de samenleving zijn. Of totale acceptatie zonder noodzaak tot groei. Of een keurslijf, zonder ruimte voor verschil van meningen, vormen en beleving.

DIA 16


Maar het gaat in de kerk niet om uiterlijkheden, Niet om hoe knap je bent, maar ook geen andere uiterlijk vertoon Het gaat niet om je geld, om je natuurlijke autoriteit, je succes of wat ook maar. Nee, het gaat om geloof. Het gaat om dat hart. Zo’n hart dat heeft ontdekt: ‘Jezus accepteert mij helemaal zoals ik ben en zo wil ik ook worden! Ik vind het prachtig hoe Jezus is en ik wil op Hem gaan lijken!’ Want God kijkt niet naar allerlei uiterlijkheden, hij kijkt naar je hart.

DIA 17


Daarom koos God David uit. Niet vanwege zijn ‘rijzige gestalte’, zoals Samuël eerst dacht. Ja, goed, David was knap, maar dat gaf niet de doorslag. God koos David ook niet vanwege zijn vermogen altijd het goede te doen. Je kent David: hij werd een overspelige, een moordenaar, een leugenaar. Maar hij was man naar Gods hart omdat hij telkens weer bij God terug kwam! En als onder de indruk bent geraakt van de persoon Jezus, als je met je hart verlangt te worden zoals Jezus, dan zit die potentie om telkens terug te keren naar God ook in jou!

DIA 18


Als dat verlangen in je hart leeft, volgens mij is het dan tijd om belijdenis van je geloof af te gaan leggen. Dus tijdens deze jeugddienst ook gelijk maar een aanmoediging: het gaat niet in de eerste plaats om je kennis over God, maar om de relatie met Hem!

DIA 19


#3. Jouw plek in de gemeente innemen | #meedoen

We hebben met elkaar dat belijdenis-doen wel erg groot gemaakt. Maar het is geen examen van of je wel genoeg weet. Het is geen moment waarop je ineens niet meer kan zondigen – dat is in dit leven onmogelijk. Vóór je belijdenis moet je net zo hard tegen de zonde vechten als na je belijdenis. Geloof me. Belijdenis doen maakt het eerder moeilijker dan makkelijker. Want satan weet wie hij moet aanvallen en hoe hij je ten val moet brengen.

DIA 20


Nee, belijdenis is het moment waarop je openlijk uitkomt voor jouw keuze: ‘Ja, die God wil ik volgen. Van deze God ben ik onder de indruk geraakt. Van de familie van deze God wil ik deel uit maken.’ Je neemt verantwoordelijkheid zo voor je eigen geloof.

DIA 21


Goed, ik heb het dan nu over belijdenis doen, maar is dat een voorwaarde voor jouw plek in de gemeente? Nee, dat zeker niet. Want of je nu doop- of belijdend lid bent, je hoort bij het lichaam van Jezus.

DIA 22


Hoe neem je dan je plek in? Daarvoor wijst het gedeelte over David ook precies richting. En dat is misschien in de eerste plaats een aanwijzing voor het deel van de gemeente dat niet onder kinderen/jongeren valt: roep ze er bij! Want Davids vader Isaï laat zijn jongste zoon gewoon in het veld! De redenen worden niet genoemd, maar we kunnen ze raden: ‘Hij is te jong, te onervaren, te weinig serieus bezig met dit soort dingen. Laat haar eerst haar school maar afmaken, ze heeft het veel te druk, het kost te veel moeite om ze er bij te betrekken?’

DIA 23 | ZWART


Lieve broer, lieve zus, samen gemeente zijn betekent ook zéker: samen met jongeren. Ze hebben voorbeelden nodig, niet alleen in vereniging of catechisatie, maar ook in alle andere dingen die er in de kerk gebeuren. Van commissies, activiteiten, tot aan het zorgen voor elkaar, praktisch en geestelijk. Zelfs in het pastoraat, gemeentebestuur en de diaconie kunnen jongeren volop meedoen! Schakel ze maar in! Denk niet op voorhand te weten hoe ze in elkaar steken, maar laat je verrassen! Want hoe kunnen ze leren als we ze niet meenemen op die leerweg?


Dus, kortgezegd: vraag ze er bij! Neem ze op! Spreek ze aan en vraag ze hoe het gaat. Behandel ze maar gewoon als volwassenen. Vraag hen bijvoorbeeld: Wat denk jij van de Here Jezus?


Goed, dat is voor de gemeente, maar voor jullie jongeren: geef maar aan bij je wijkouderling wat je graag wil doen. Maar dat is misschien best een stap. Bovendien: wat valt er allemaal te doen in de gemeente?

DIA 24


Laten we daar nu nog even de tijd voor nemen om te bespreken. Bespreek in tweetallen de volgende vraag eens: Waar heb je als jongere behoefte aan in de kerk? Vind je Bijbellezen moeilijk en wil je daar meer in groeien? Wil je meer activiteiten doen? Wil je je verdiepen in een onderwerp, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Bespreek eens in tweetallen: waar heb je behoefte aan?


[5 MINUTEN GESPREK]

Na 4min aanvullen: probeer nog samen te verwoorden welke behoefte er nu ligt onder waar jullie het over hebben gehad.


[TERUGKOPPELING]

- Welke behoefte ligt er onder? (ca. 5 reacties vragen)

- Wat kun je doen om te kijken of je die behoefte kunt vervullen?

- Waar heb je hulp bij nodig? Wie kun je daarvoor vragen?


Goed, het is een wat rommelig einde van de preek, maar als je wat wil onthouden, laat het dan dit zijn: ‘God houd van je zoals je bent, alleen Hij houdt te veel van je om je zo te laten. Hij wil dat je wordt zoals Jezus.’ Dat gaat met vallen en opstaan, maar het gaat om je hart: verlang om te gaan lijken op Jezus. Als je dat wil, ben je geschikt voor God!


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page