top of page

Matteüs

Gelukkig de softies

Matteüs 5,5; Numeri 12,3 | Maaltijd van de Heer | Grondslagen van het Koninkrijk 3

Serie:

Grondslagen van het Koninkrijk

Almkerk

zondag 5 november 2023

Wat voor idee heb je bij zachtmoedigheid? Heb je er überhaupt een idee bij? Best kans dat je daar nog nooit zo over na hebt gedacht, trouwens. Het is zo’n woord dat is ‘ingeburgerd’ in de kerk, maar waarbij ik me afvraag: beseffen we wat het inhoudt?

Ik moest zelf tijdens de voorbereiding denken aan de man achter het YouTube-kanaal ‘A Chick Called Albert’. Deze man verzorgt kwetsbare dieren en heeft echt liefde voor die dieren, hoe klein en kwetsbaar ook. Het kanaal is begonnen toen deze man een – houd je vast – kwartelei uit de supermarkt uitbroedde in een broedmachine.


Als er iets zachtmoedig is, dan wel de zorg voor zulke kwetsbare dieren, toch…?

DIA 3


GELUKKIG DE ZACHTMOEDIGEN

In de voorbereiding kwam ik erachter hoe ingewikkeld dat woord is. Want ik zocht een spiegelverhaal bij die derde zaligspreking uit de Bergrede: 


Gelukkig de zachtmoedigen,want zij zullen de aarde bezitten.

Matteüs 5,5


Maar bijna geen persoon wordt in de bijbel zachtmoedig genoemd. Ja, onze Here Jezus noemt Zichzelf “zachtmoedig en nederig van hart”, in Matteüs 11,29. Maar ik zocht een personage uit de Bijbel die niet zelf God is.

DIA 4


Toen kwam ik bij Mozes uit. Geen voor de hand liggende keuze, denk ik. We kennen Mozes als de man die een Egyptenaar doodslaat omdat die zijn volksgenoot mishandelt. Mozes die de stenen platen met de Wet van God kapot smijt. Mozes die eigenmachtig op de rots sloeg, tegen de opdracht van God in. Is Mozes niet precies het tegenovergestelde van zachtmoedig?


In onze beleving kan dat zo zijn. We kijken tijdens deze overdenking naar de betekenis van zachtmoedigheid. Wat kunnen wij daarvan leren voor ons leven van alledag?

DIA 5


#1. Zachtmoedigheid

Nog even over Mozes. De Bijbel noemt hem zachtmoedig. Het woord in het Grieks in Matteüs 5,5 is hetzelfde woord dat de Griekse vertaling van het Oude Testament hier gebruikt. Onze vorige vertaling, de NBG-51, vertaalde ook ‘zachtmoedig’.

DIA 6


Het is dus geen vergissing of tegenovergestelde: Mozes zachtmoediger dan wie dan ook.

DIA 7 | ZWART


Want Mozes komt niet voor zichzelf op, wanneer Aäron en Mirjam hem verwijten maken. Dat is hier de kern van zachtmoedigheid. Mozes was door God Zelf geroepen en aangesteld. Aäron was daar enkel bijgekomen omdat Mozes daarom vroeg. Mirjam was een profetes, die Gods Woord verstond in visioenen en dromen. Maar God had Mozes gekozen om rechtstreeks mee te spreken.


Mozes wist dat. Maar toch lezen we niets van enig protest van Mozes zelf. Hij lijkt het over zich heen te laten komen. Maar de Heer, die Mozes heeft aangesteld komt voor Mozes op. En wat doet Mozes? Hij had kunnen zeggen: ‘Zie je wel, ik sta dichter bij God dan jullie?’ Nee, dan was hij precies in dezelfde zonde getrapt als Aäron en Mirjam. Nee, Mozes bidt om genezing en genade voor Mirjam!


Dat maakt Mozes zo zachtmoedig. Kijk, zachtmoedigheid is de bescheidenheid om niet te hoog over jezelf te denken. Het vermogen om niet op je recht te gaan staan, maar te ondergaan wat anderen je aandoen. Misschien wel mensen die wij in dit leven een tikkeltje subassertief zouden noemen. Het zijn mensen die zich niet ergeren aan slechte mensen door jaloezie. Ze vertrouwen dat God zijn beloften nakomt en hen zal geven wat hen toekomt.


Zo steunt Mozes op de roeping van God. Hij weet: ‘God die mij heeft aangesteld, zal ook mijn positie verdedigen.’ Dat is waar ik vanmorgen in de eerste plaats jullie, ouderlingen en diakenen, mee wil bemoedigen! Ik ken zelf vanuit het ambt de neiging om me te verdedigen wanneer we op ons functioneren worden aangevallen. Maar houd je eraan vast: God heeft je aangesteld. Hij zal je beschermen en ruggensteun geven!


Maar broers en zussen, dat geldt ook voor jullie! God heeft jullie geroepen om in Zijn dienst te werken. Waar de aanval ook vandaan komt: Hij beschermt jullie! Hij is het Zelf die jullie heeft geroepen als Zijn kinderen. En Zijn kinderen laat Hij niet los. Hij werkt door, rust toe, zorgt en beschermt!

DIA 8


We hoeven niet zelf voor onze positie of recht op te komen. In navolging van onze Here Jezus en dus ook van Mozes, mogen we leren: God zal voorzien. Hij zal zorgen dat mij wordt recht gedaan. Is het niet in dit leven, dan wel wanneer Hij alle dingen nieuw maakt. Dat is bescheidenheid, dat is de zachtmoedigheid die Jezus hier op het oog heeft.

DIA 9


Wie zo leeft zal de aarde bezitten.


#2. De aarde bezitten

Met dat bezitten is iets bijzonders aan de hand. Andere vertalingen, zoals de HSV, vertalen het met beërven. Zo was het in Israël geregeld: het land erfde je van je voorouders. God had dat zo ingesteld. God had de Israëlieten land beloofd en dat hadden ze in bezit gekregen. Maar op het moment dat Jezus dit zegt is het land bezet door de Romeinen. Israël verlangde hun land terug in bezit te krijgen.

DIA 10


Maar Jezus doelt hier met de aarde in bezit krijgen niet op het aardse land. Ja, dat is de eerste associatie die zijn woorden oproepen. Maar we weten: Jezus doelt op Zijn Koninkrijk dat bij de nieuwe schepping volledig vorm zal krijgen (Op. 21,1). Dat is het Koninkrijk dat we erven.

DIA 11


Dat Koninkrijk komt niet door geweld (vgl. Mat. 11,12; 20,25; Joh. 18,10-11), niet door op ons recht te gaan staan. Dat Koninkrijk ontvangen we door zachtmoedigheid. De zachtmoedigheid die Jezus Zelf had: Hij is de Koning van de wereld, maar liet Zich uit de wereld terugdringen tot op het kruis. Zelfs aan het kruis werd Zijn zachtmoedigheid op de proef gesteld:

DIA 12


Als Je de Zoon van God bent, red jezelf dan en kom van dat kruis af!

Matteüs 27,40 


En toch hield Hij vol.

DIA 13 | SAMENVATTING


Het is dat Koninkrijk dat we nu al in beheer krijgen. We erven het van de zachtmoedigste van alle mensen: Jezus Christus Zelf. Je kunt denken dat de hardste vechtersbazen altijd de macht zullen houden. Je kunt denken mensen met een grote mond en veel charisma het altijd voor het zeggen houden. Maar schijn bedriegt. Want Jezus geeft Zijn Koninkrijk in beheer aan de mensen die wachten tot Hij het hen geeft.


Dat oefenen we hier vanmorgen, als we samen de Maaltijd vieren. We zeggen: Heer, we wachten op U. We wachten op de bruiloft van het Lam. We nemen niet het heft in eigen hand, maar verwachten dat U eens alle dingen nieuw maakt.


Dus wacht geduldig. Vecht niet te hard voor je eigen recht, sta niet te erg op je strepen.


Onze Heer zal ons op Zijn tijd geven wat ons toekomt!


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page