top of page

Johannes

Geen deur te dicht voor God

Johannes 20,19 | Pinksteren '23

Serie:

Almkerk

zondag 21 mei 2023

Weet u: Ik ben weleens bang. Niet meer echt bang in het donker. Maar eerder: bang dat mijn kinderen of vrouw iets overkomt. Bang voor de mening, het oordeel van anderen. Er zijn allerlei vormen van angst. Angst kent veel gezichten. Het is een kunst om angst te herkennen waar het zich uit. Het zit vaak verstopt. Bijvoorbeeld achter een gesloten deur. En dan bedoel ik: iets waar je niet naar wil kijken. Iets wat niet bespreekbaar is. Iets dat er maar niet van komt. Terughoudendheid om een keuze te maken...

Deze preek gaat over hoe Jezus de angst doorbreekt en hoe de heilige Geest je dan in beweging zet. Na deze preek hoop ik dat je bent aangemoedigd om je angst in het licht van onze Here Jezus te brengen. We gaan daar ook voor bidden.

[DIA 2]

We hebben het over Johannes 20,19-22. Dan denk je misschien: ‘Een Paastekst met Pinksteren?! Wat heeft die dominee nu weer bedacht?’ Maar laat me vooraf maar vast zeggen: het is wel een echte Pinksterpreek: een preek over het werk van de Geest.

Pas had ik het er nog over met een aantal mensen: het werk van de Geest kun je moeilijk aanwijzen. Het voelt soms wat ongrijpbaar. Bij de Vader en de Zoon kun je je duidelijke voorstellingen maken. Het zijn woorden die we kennen en waar we een belevingswereld bij hebben. Maar een geest: wat is dat? Dat is iets dat je niet kan zien, niet kan pakken. Daarom eerst iets over Wie de Geest is.

[DIA 3]

Daarover gaat het gelijk aan het begin van de Bijbel: het tweede vers al. Het eerste vers kent iedereen: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” En in Genesis 1,2 staat: “De aarde was nog woest en doods, duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.” De Geest is gelijk bij het begin van de schepping betrokken. De Geest wekt daar de schepping tot leven (vgl. o.a. Joh. 6,63) als God Zijn Woord spreekt! Prachtig hoe je vandaag de dag ook de Geest aan het werk ziet: alles komt tot bloei! Je kunt denken: ‘Dat gaat allemaal vanzelf. Zo heeft God dat gemaakt.’ Maar bij dat alles is de Geest aan het werk!

[DIA 4]

Die Geest, die tot leven wekt, is ook werkzaam in ons. Zoals Romeinen 8 zegt: “Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest, die in u woont.” De Geest doet nog veel meer dan tot leven wekken. Hij leidt ons, zoals Hij ook Jezus tijdens zijn leven leidde (vgl. o.a. Mat. 4,1). Hij drijft over grenzen van wat wij mogelijk denken. Kijk naar de apostelen die de wereld over gaan, geleid en gedreven door de Geest. Die Geest heeft onze Heer ons gegeven! Door Hem geloven wij. Door Hem leven wij ook vandaag!

Die Geest is het, die onze Here Jezus over Zijn leerlingen blaast in ons gedeelte. Daar, achter gesloten deuren. Maar er zit geen deur te dicht voor God. Dat is ons thema:

[DIA 5]

GEEN DEUR TE DICHT VOOR GOD

We hebben het over gesloten deuren, Jezus die binnenkomt en de angst die Hij overwint.

#1. Gesloten deuren

#2. Jezus komt binnen

#3. De angst overwonnen

[DIA 6]

#1. Gesloten deuren

‘Daar zitten ze, de leerlingen, achter gesloten deuren, ergens in huis in Jeruzalem? Misschien een bovenvertrek, een zolderkamer. Met zijn elven, want Thomas is er niet bij. Bang. Bang om opgepakt te worden door de Joodse overheid. Bang om naar buiten te gaan. Bang, omdat alles afgelopen lijkt… Het had zo mooi kunnen zijn! Het had zo mooi geleken! De lang beloofde Koning! … Maar het is stil. Ze praten maar zacht met elkaar. Niemand moet hen ontdekken. Stel je voor wat ze met hen zouden doen? Zullen ze hen ook kruisigen, of niet? Daar komen ze liever niet achter… Nee, verlamd door angst, houden ze zich gedeisd. Bang voor wat er buiten is.’

[DIA 7]

Wij zitten hier ook met de deuren dicht. Maar toch niet uit angst? Gewoon uit fatsoen. Zo doen we dat. Lieve gemeente, het gaat natuurlijk niet om de gesloten deuren. Maar bent u weleens bang? Welke deuren van jouw leven houd je liever gesloten? Want als er een deur open gaat: wie weet wat er binnen komt? Wie weet wat er verandert? Het is dreigend.

[DIA 8]

Het is bij de leerlingen angst voor de Joodse overheid. Waar zit het bij u, bij jou? Misschien angst voor de toekomst: hoe moet het verder? Wat zal er gebeuren? Wat moet ik kiezen? Misschien angst voor veranderingen in de kerk: wat zal het worden met die Nederlandse Gereformeerde Kerken? Of misschien ben je wel bang: wat als ze er achter komen? Wat als wordt ontdekt hoe ik echt ben, wat ik allemaal voor zonde doe? Dit kan ik echt niemand vertellen? Zo blijven er een heleboel deuren in ons leven gesloten.

[…RUST…]

Zo leef je soms achter gesloten deuren. Beperkt door angst. Verlamd misschien. Maar achter gesloten deuren komt Jezus binnen.

[DIA 9]

#2. Jezus komt binnen

Laten we proberen het verhaal hier even te pauzeren. Want wat verwacht je van Jezus wanneer Hij zijn leerlingen zo angstig ontmoet? Misschien verwacht je dat Jezus hen ter verantwoording roept: ‘Waarom zijn jullie bang? Waarom twijfelen jullie? Ik heb jullie toch verteld dat ik moest sterven en zou opstaan uit de dood?!’

Het is ook een vraag voor ons: wat verwacht je dat Jezus doet of zegt, wanneer Jezus jouw angst ziet? Misschien is dat zelfs wel onderdeel van jouw angst: ‘De Heer ziet me aan komen… Wat zal de Heer er wel niet van vinden?’

[DIA 10]

Maar dan lezen we hier hoeonze Heer binnenkomt achter onze gesloten deuren: “Ik wens jullie vrede!” Sjaloom. Het is een hele gebruikelijk groet uit die tijd, maar wat klinkt het helend uit Zijn mond! Vrede, dat wil zeggen: een gerust hart. Een hart dat rust in Zijn redding!

[DIA 11]

Zie je. Angst betekent niet dat je gelijk een slechte gelovige bent ofzo. Onze Heer kent Zijn leerlingen. Toen evengoed als nu. En wanneer Hij binnenkomt in je leven, hoe dicht je je deuren ook hebt, begint Hij niet met een verwijt. Nee, Hij wil je vrede geven! Dat is het werk dat de Geest begint te doen in onze harten, wanneer we voor Jezus kiezen! Dat je angsten overwonnen worden, omdat de Geest je wijst op het volmaakte, voltooide werk van Jezus!

Want achter gesloten deuren komt Jezus binnen om onze angst te overwinnen.

[DIA 12]

#3. De angst overwonnen

Johannes zegt het niet hier, maar wel in één van zijn brieven: “De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf” (1Jh. 4,18a). Het wordt zichtbaar in het leven van de apostelen. Na het ontvangen van de Geest hier, en later met Pinksteren, gaan ze op weg.

Ze kunnen door de inwoning Geest gehoor geven aan Jezus’ opdracht om de wereld in te gaan met Zijn goede nieuws. Ze gaan hun angst voorbij. Zelfs wanneer ze ongekend enge dingen doen.

[DIA 13]

Ze komen voor verschillende rechtbanken uit die tijd. Ze worden gevangengenomen, mishandeld, vervolgd. Maar de Geest drijft hen over grenzen die door mensen worden opgeworpen. Hij geeft hen moed. Wil dat dan zeggen dat je niet bang mag zijn? Dat is te stellig. Moed is ook niet per se de afwezigheid van angst. Moed is de angst voelen, en dan toch op weg gaan! Toch gehoor geven aan Jezus’ opdracht om Hem in alles prioriteit te geven in je leven.

[DIA 14]

Dan blijft de vraag nog: welke angst moet er bij jou nog overwonnen worden? En hoe doe je dat? Ga je zelf je angst te lijf, met veel wilskracht of misschien een psychologische gereedschapskist, of een psychiater als dat nodig is? Natuurlijk: soms is het nodig om zo je angst te lijf te gaan. Alleen laat God daar dan niet buiten! Betrek Hem erbij. Vraag Hem om je in je hart gerust te stellen met Zijn vrede: Redding door het volmaakte werk van Jezus Christus. Vraag God dagelijks om Zijn levengevende Geest.

Want achter onze gesloten deuren komt Jezus binnen om onze angst te overwinnen. En Hij zegt: ‘Vrede voor jullie!’

AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page