top of page

1 Korintiërs

Een openbaar geheim

1 Korintiërs 2,9; Filippenzen 4,6-7

Serie:

Almkerk

zondag 5 mei 2024

We leven in een wereld vol kennis. Hoeveel kennis is er precies? Dat is moeilijk te schatten. Je kunt er moeilijk een beeld van vormen. Ter illustratie: laten we eens kijken naar het internet.
De minst gunstige schatting is dat Google ongeveer 0,004% van het totale internet in kaart heeft gebracht. Dat ziet er zo uit.Dat groene vlekje in een zee van grijs. Dat is wat google in kaart heeft gebracht in verhouding tot alles wat er op internet te vinden is. Of een ander voorbeeld: Als mijn route naar de pastorie aan de Kerkstraat de totale kennis is die op internet staat, dan is de breedte van mijn vinger ongeveer de hoeveelheid kennis die je via Google kan vinden. 1,8cm op 450m. Er zijn ook gunstigere schattingen: dan zou Google ongeveer 0,2% in kaart hebben gebracht. Op mijn reis naar huis is dat dan een krappe meter: 90cm.

Het gaat me er maar om: de hoeveelheid beschikbare kennis in de wereld is gigantisch! Verwonderlijk wat er allemaal te weten, te ontdekken en te onderzoeken valt. Duizelingwekkend is het!

DIA 3


En toch zegt Paulus dan: in de hele zee van kennis en onderzoek zal nooit iemand de wijsheid kunnen bedenken die wij hier en nu verkondigen. Deze wijsheid komt van boven, ze is niet van deze wereld! Het is de wijsheid van God, die God heeft bestemd voor wie Hem liefheeft. Een wijsheid die vrede geeft in deze duizelingwekkende wereld.

DIA 4 | ZWART


Broers en zussen in onze Here Jezus,

Jong en oud, gasten,

Mensen die God liefheeft,

In het bijzonder jullie, [NN] en [NN],

en alle mensen die hier speciaal voor jullie zijn,


Jullie zijn door die wijsheid van God gegrepen. Daarom hebben we vanmorgen hier deze feestelijke dienst waarin jullie antwoord geven op je doop. God stond aan het begin van jullie levens en daar beloofde Hij:


Ik wil je Vader zijn!

Ik wil je door Jezus verlossen uit de gebrokenheid van het leven!

Ik wil je door mijn Geest mijn heilige bedoeling met het leven leren!


En nu zeggen jullie openlijk wat jullie al eerder tegen God Zelf hebben gezegd: Ja, ik wil Uw kind zijn, mijn leven lang!


Toen ik jullie vroeg waar de preek over moest gaan, kwamen jullie met deze teksten.

DIA 5


Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’

1 Korintiërs 2,9 | NBV21


Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Filippenzen 4,6-7 | NBV21


Bij de eerste lezing is het misschien niet zomaar duidelijk, maar ik vond het bijzonder: deze teksten sluiten namelijk heel erg mooi op elkaar aan. Ze raken namelijk aan dezelfde wijsheid van God. Wijsheid die alle verstand te boven gaat, maar die God aan wil geven aan wie Hem liefheeft! Na deze preek heb je een duidelijker beeld van wat die wijsheid van God is. Je weet beter hoe je Gods wijsheid meer en meer leert kennen. En je ontdekt, of herontdekt misschien, wat een leven vanuit Gods wijsheid je brengt. Ons thema is:

DIA 6


EEN OPENBAAR GEHEIM

#1. Gods wijsheid leren kennen

#2. Wat is Gods wijsheid?

#3. Leven vanuit Gods wijsheid

DIA 7 | ZWART


We beginnen bij 1 Korintiërs 2,9: “9... Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.”


Daar gaat het over Gods wijsheid. Je kunt ook zeggen: ‘Gods plan’, of ‘Gods wijze plan’. Maar hoe leer je die wijsheid van God kennen?

DIA 8


#1. Gods wijsheid leren kennen

Als je Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 9 zo leest, dan ontdek je: het is nogal moeilijk om Gods wijsheid te kennen. Het is niet met ogen te zien, niet met oren te horen en het komt niet in je hart op. Bijzonder dat die drie organen worden genoemd. Want dat zijn in de joodse beeldspraak de organen waarmee je kennis opdoet. Ook voor ons geldt dat voor oog, oor en hart. Met je oog observeer je, lees je – als je dat kon, in die tijd. Met je oren luister je naar wat een leraar vertelt, luister je naar welke geschiedenis je ouders doorvertellen. En je hart, dat was het centrum van je menselijk zijn. Met je hart wist je ook dingen.

DIA 9


Maar Paulus maakt duidelijk: Gods wijsheid is niet zomaar af te leiden uit wat je kan zien, horen en weten. Gods wijsheid is niet door de exacte, sociale, formele of geesteswetenschappen te ontdekken. Gods wijsheid komt van boven. God openbaart Zelf Zijn wijsheid.

DIA 10 | ZWART


‘Wat heeft het dan voor zin om ernaar te zoeken?’ Ik begrijp het wanneer je je zoiets afvraagt. Want als God het alleen geeft, dan is het toch vergeefse moeite om zelf te zoeken? Begrijp dan wat het verschil is tussen kennen en kennen. Natuurlijk, je kunt verstandelijk de ins en outs van Gods wijsheid kennen, maar toch je leven er niet naar inrichten. Maar dat verstandelijke kennen is niet het kennen wat de Bijbel hier bedoelt. Het gaat om kennen met je hart. Kennen dat dicht tegen erkennen aanligt, ermee samenvalt!

DIA 11


Dat is precies wat er wordt bedoelt als er staat: “... dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.” (1Kor. 2,9). Zie je, het gaat niet in de eerste plaats om dat je alles begrijpt of weet van God. Dat is ook onmogelijk: God heeft alles gemaakt. Wat gemaakt is kan nooit de Maker begrijpen (vgl. Rom. 9). Zie je, de wijsheid van God, het wijze plan van God vraagt niet in de eerste plaats om dat plan verstandelijk te begrijpen. Gods wijsheid vraagt om liefde, om bewondering van Gods wijze plan.

DIA 12


Zo leer je de wijsheid van God kennen: als je beseft dat het inderdaad onwerelds is. Dat niemand op aarde het ooit had kunnen bedenken. Niemand had ooit durven dromen wat God in Zijn wijsheid heeft gedaan. Maar wat is Gods wijsheid dan?

DIA 13


#2. Wat is Gods wijsheid?

Misschien zou je wel heel graag willen begrijpen waarom God in je leven doet wat Hij doet. Gods plan met ons leven, dat is iets waar je misschien graag wat inzicht in zou krijgen. Dat is alleen wat anders dan hier wordt bedoeld. Met Gods wijsheid wordt hier bedoeld: Gods wijze plan, dat Hij heeft uitgevoerd door Jezus Christus. Paulus schrijft dat eerder:

DIA 14


Maar u bent door Hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig, en in Hem zijn wij verlost. 

1 Korintiës 1,30 | NBV21


Zie je: Jezus Christus is Gods onwereldse wijsheid! Wat God door Jezus heeft gedaan, dat is het wijze plan van God, dat niemand op aarde ooit had kunnen bedenken! Wie zou hebben durven dromen dat de Almachtige, de Eeuwige, dat God Zelf mens zou worden door Zijn Zoon?! Dat God dat zou doen voor zijn schepping. Misschien ken je het volgende voorbeeld:

DIA 15


Stel dat je van honden houdt. Zou je een hond willen worden om alle honden te redden? Zou je je leven geven voor je eigen hond?


Die vergelijking zou je kunnen maken met wat God doet door mens te worden. Zoveel houdt Jezus van de wereld en de mensen!


Goed, dan denk je misschien: er zijn mensen die dat zouden doen: hun leven geven voor hun hond.

DIA 16


Bedenk dan: dat doen mensen alleen als hun hond hun álles is. Hun waardevolste relatie. Maar Jezus deed juist afstand van wat Zijn álles was! Zijn volmaakte relatie met Zijn Vader. Hij gaf die relatie niet op, maar deed wel afstand van Zijn gelijkheid en innige omgang met Zijn Vader (vgl. Fil. 2,6-7a). Dat deed God door Jezus. Niet omdat Hij ons nodig heeft, maar wel omdat Hij ons voor Zich wilde winnen en behouden!

DIA 17


Zoiets komt regelrecht van boven, het is Gods ingrijpen, Zijn wijsheid! Zijn wijze plan was om door Zijn Zoon ons te redden. Om ons op te nemen in de innige relatie met Hem! Om je door Jezus vrede met God te laten hebben, wanneer je leeft vanuit Gods wijsheid.

DIA 18


#3. Leven vanuit Gods wijsheid

‘Hoe zit dat dan? Ik leef met God, ik houd me aan Zijn woord, ik zoek de omgang met Hem. Ik streef naar een leven vanuit Gods wijsheid, vanuit Zijn redding door Jezus. Maar toch: ik ervaar die vrede van God lang niet altijd.’


Je vraagt je af waarom dingen gebeuren die gebeuren. ‘Waarom overkomt mij dit?’ Of je ziet op tegen de dingen die komen gaan: ‘Hoe kom ik hier doorheen?’ Of je vraagt je af waarom God iets liet gebeuren. ‘Waarom greep U niet in?’


We begrijpen van Gods plan met de wereld en Zijn plan met ons leven vaak maar weinig.

DIA 19


Je maakt je zorgen om allerlei dingen: je toekomst, je vriend of vriendin, je geluk, je huis, je baan, je studie, je kinderen, je kleinkinderen en ga zo maar door. Of denk aan de stress van Sociale Media – we zijn ons voortdurend met anderen aan het vergelijken. En kijk naar de oorlogen en de haat in de wereld. Je kunt je er eindeloos veel zorgen om maken, maar weet je, al die zorgen, die zijn zinloos (Mt. 6,27; Lc. 12,25). Je verandert niets: wie kan, door zich zorgen te maken, ook maar één dag aan zijn of haar leven toevoegen? Je levensdagen, in gezondheid en ziekte, goede en slechte dagen, zijn compleet in Gods hand.

DIA 20


Daarom zegt Paulus: 


Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat U nodig hebt en dank Hem in uw gebeden.

Filippenzen 4,6 | NBV21 


God zal je geven wat je nodig hebt. En meer nog: wat je niet nodig hebt, dat geeft Hij je ook niet (vgl. Rom 8,28). Je kunt beter je zorgen bij God brengen en Hem vertrouwen.


Anders gezegd: richt je op Gods wijsheid, op Zijn wijze plan! Als God Zelfs Zijn Zoon geeft om ons te redden, zou Hij je dan niet al het nodige geven?

DIA 21 | ZWART


Begrijp me niet verkeerd, ik herken de zorgen zelf ook: [VOEG HIER EEN PERSOONLIJK VOORBEELD IN] ‘God geeft wat je nodig hebt en wat je niet nodig hebt dat geeft Hij niet.’

DIA 22


Nee, dat gevoel heb je niet altijd. Het is nodig dat je telkens weer terugkeert naar de bewondering om Zijn machtig wijze plan: Zijn Zoon kwam voor ons! “Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren” (Fil. 4,7). Anders gezegd, dan worden je zorgen overstemd door die wijsheid, waarvan geen mens ooit had durven dromen! Misschien blijft je gevoel je dan nog parten spelen, dat kan.


Laat het dan de les zijn: mijn gevoel is niet waar mijn geloof op drijft. Het is een keuze, een keuze om God te vertrouwen. Om Hem te vertrouwen om Hij trouw is. Ook als ik Hem niet begrijp. Het feit dat ik God niet begrijp betekent vooral dat Hij groter, machtiger, wijzer is dan ik.

DIA 23 | ZWART


[NN] en [NN],

Jullie komen vandaag openlijk uit voor jullie keuze voor Hem. Je doet dat in het besef dat God eerst voor jullie heeft gekozen, bij jullie doop. Ik vond het prachtig hoe jullie tijdens het gesprek met de kerkenraad allebei juist hier op uitkwamen: God is trouw. Dat spreekt ons het meest aan in wie God is. Want dan ben je heel dicht bij het hart van wie God is: trouw en betrouwbaar. Daaruit spreekt Zijn liefde, daaruit spreekt Zijn rechtvaardigheid. Houd dat vast en blijf het zien in Jezus Christus, de wijsheid van God!


Geliefde mensen,

DIA 23 | THEMADIA


Gods wijsheid is een openbaar geheim. Iedereen mag het weten, maar je herkent het pas als waarheid wanneer je het erkent. Je kunt er veel over weten, maar zolang je je leven er niet naar inricht, ken je Gods wijsheid niet echt. Want wie ontdekt dat God de wereld zo lief had, dat Hij zijn Zoon gaf om iedereen die in Hem gelooft te redden... iedereen die dat erkent die kan niet anders dan voor Hem leven.


Want wat geen mens ooit kon bedenken,

Wat niemand je uit eigen ervaring had kunnen vertellen,

Wat er in heel de wereld nooit eerder vertoond is,

En nooit door een ander vertoond zal worden,

Dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft:


Gods Zoon werd mens,

Voor onze redding.


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page