top of page

Jesaja

De ultieme uitnodiging

Jesaja 55,1-5 | Open armen 1

Serie:

Open armen | Jaarthema '21-'22

Almkerk-Werkendam

zondag 12 september 2021

‘Hierheen! Hier is water! Hier is eten! Gratis en voor niks!’ Prachtig toch, zo’n oproep? Zo’n uitnodiging? Eerlijk gezegd: Ik wist niet wat ik met deze tekst moest, toen ik met de voorbereiding begon. Die oproep voelt een beetje als een boodschap voor iemand anders… Ja, natuurlijk het is een prachtige tekst. Maar als christenen zijn we toch al bij God gekomen? Het voelde voor mij in ieder geval als een boodschap voor een ander. Natuurlijk is dat ook wel fijn, want dan blijf je zelf een beetje buiten schot…

Maar afgelopen week werd ik wel geraakt door deze tekst. Want God wijst ons met de neus op de feiten. Hij nodigt ons uit en zegt: ‘Kom, koop en eet, het kost je niets.’ Je wordt uitgenodigd voor een feestmaal met alles wat je hartje begeert. En het mooiste: het kost je geen cent! Dat is de ultieme uitnodiging, toch? ‘Kom binnen, het acht-gangen menu staat voor je klaar. Gratis!’ Wie zou er in deze tijd voorbij lopen aan een restaurant waar je zo uitgenodigd wordt? Ja, het is Gods ultieme uitnodiging. Dat is het thema voor deze preek.


#1. De ultieme uitnodiging

Jesaja sluit hier een belangrijk gedeelte af over de redding van de wereld. Het loopt van hoofdstuk 52 tot hier. Je zou boven die hoofdstukken wel ‘De erfenis van de Dienaar van de HEER’ kunnen zetten. Het gaat namelijk over hoe de Dienaar van de HEER overwint en zo Israël en de hele wereld redt! En hier in, hoofdstuk 55, klinkt de uitnodiging aan de hele wereld: ‘Hierheen, hier is water voor iedereen die dorst heeft.’


Vers 5 zegt: “Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn.” Voel je aan dat dat het werk van onze Here Jezus onderstreept? Hij kwam naar het volk dat Hem had moeten kennen, naar Israël. Maar Israël herkende de Christus niet. Daarom roept Hij een volk samen uit de wereld! Waar de ware God nog niet bekend was. In vers 5 ligt het verhaal van Handelingen tot en met nu besloten! Jezus Christus wordt bekend gemaakt aan ieder mens in de wereld, aan iedere dorstige! God nodigt iedereen uit om deel te krijgen aan Zijn rijkdom en feestmaal! En dat feestmaal staat uiteraard niet voor zomaar eten. Nee, met water, voedsel, wijn en melk wordt hier gedoeld op levensvervulling.


#2. Levensvervulling

Totale levensvervulling. Maar hoe vaak laten we dat soort dingen niet aan ons voorbijschieten? Dat is ook wat ons gevraagd wordt: “Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?” (55,2a) God vraagt ons: waarom zou je je geld, je inspanningen, je tijd, je energie… waarom zou je je leven besteden aan dingen die niet vervullen? Let op: het is hier niet in de eerste plaats een vraag om verantwoording. Nee, er zit verontwaardiging in die vraag: Waarom zou je?! Waar is het goed voor?


We weten waarom: we zijn gemaakt om een relatie met God te hebben. Om Hem te aanbidden. Maar we worden geboren zonder die relatie. We moeten in ons leven telkens zoeken naar die relatie. Er zit een gat in ons hart en dat proberen we te vullen. Maar de enige manier waarop dat gat kan worden gevuld, is door de relatie met God.


Het is daarom prachtig dat we de Doop vanmorgen weer mogen vieren! Lotte en Erik, God belooft hier ook aan jullie dat jullie bij Hem mogen horen. Dat Hij jullie als Zijn kinderen wil! Niet om jullie ouders, niet om jullie eigen inspanningen. Nee, omdat Hij van jullie houdt in Jezus Christus! Hij doet Zijn beloftes aan jullie! Hij wil ook jullie levensvervulling zijn! Want ook bij jullie, net als bij ons allemaal, zit er een gat in ons hart.


Het dat gat schreeuwt om vervuld te worden. Ons leven snakt naar een doel, naar levensvervulling. Ons hele leven bestaat uit de zoektocht daarnaar: We zoeken het in ons werk, in de kerk, in het laten horen van en laten luisteren naar onze stem. Sommigen zoeken het in geld verdienen of een mooi uiterlijk. Weer anderen in genieten van het leven. Nog weer anderen zoeken het in het krijgen van kinderen.


We zoeken allemaal naar een manier om dat gapende gat te vullen.


Maar als we ontdekken dat die leegte er is… en het lukt niet om die te vullen, dan proberen we ervan te vluchten. In games, in films, in alcohol, in onze telefoon, in drugs, in wat we maar kunnen vinden. Juist omdat we weten dat we ten diepste leeg zijn.

Niet dat die dingen allemaal per definitie verkeerd zijn, maar ze vullen het gat niet. Nooit!

Want er zit gat in ons hart dat alleen God kan vullen.


Maar God zegt: ik vervul het wanneer je naar mij luístert. Weten dat je geliefd bent zoals je bent. Weten dat je waardevol bent zoals je bent. Dat je gewild bent, een levensdoel hebt. Dat alles geeft God volmaakt! Wanneer je je leven aan Hem geeft, dan doet Hij dat. In al je dagelijkse bezigheden, is Hij met jou aan het werk voor Zijn doel. Hij geeft je levensvervulling! Je hoeft alleen maar naar hem toe te gaan en te luisteren wat Hij te zeggen heeft.

Daar is die levensvervulling te vinden. Kosteloos.


#3. Kosteloos

Gek hè, dat er staat: “Kom, koop voedsel zonder geld.” Dan kun je toch gewoon zeggen: ‘Gratis eten!’? Maar waarom moeten we kopen zonder geld?


Mijn ouders zeiden vroeger al: niets is gratis. Daarmee bedoelden ze: als jij de prijs niet betaalt, dan betaalt iemand anders hem. En dat geldt voor alles. Als jij het goedkoopste van het goedkoopste koopt – ‘Zó goedkoop, dat kán bijna niet…’; iemand anders betaalt de prijs! En het is bij dit feestmaal van God, de levensvervulling die Hij geeft, niet anders! Het is duur betaald, met het bloed van Jezus Christus!


Sommige mensen proberen bij God te komen door zelf de portemonnee te trekken. Door te wijzen op hun goede daden. Door te denken: ‘Als ik goed leef, dan heft dat de verkeerde dingen in mijn leven op.’ Maar dat is niet hoe het werkt. Als ik een dodelijk ongeluk veroorzaak door mijn eigen nalatigheid, en kom een week later bij de familie aanzetten met een doosje bonbons… dat helpt niet. Sterker nog: waarschijnlijk werkt het averechts! ‘Wat dénk je wel?! Dit staat toch totaal niet in verhouding?!’


Nee, de prijs is te hoog om zelf te betalen. Maar we mogen onze toegang kopen door ons te beroepen om het bloed van Jezus Christus. We komen bij God en mogen dankbaar, stamelend maar vol zekerheid zeggen: ‘Er is al voor mij betaald.’ Voor ons kosteloze toegang. Maar niets is gratis. Een Ander heeft onze prijs betaald.


Daarvan heeft God ons verzekerd door David!


#4. Geluk verzekerd

Jesaja draagt David aan als Gods verzekering van Zijn open armen voor ons. David is de getuige voor Gods vastberaden liefde en trouw. God had beloofd dat er altijd een kind van David op de troon zou zitten. Die belofte heeft God nooit gebroken! Zelfs niet toen David een overspelige moordenaar werd; hij sliep met Batseba en vermoordde haar man Uria. Zelfs niet toen de macht David naar het hoofd steeg; toen hij een volkstelling hield. Nee, David was de man naar Gods hart. De man die telkens weer terugkeerde naar God, hoe bont hij het ook had gemaakt.


Die God verzekert ons ervan dat je, net als David, altijd bij Hem terug mag komen! Door Jezus Christus, door Zijn bloed, waarmee Hij ons heeft vrijgekocht. En toch is dat een zo vaak aangevochten geloof. Bij mij in ieder geval wel. ‘Mag ik echt? Ik ga zo vaak de mist in.’ Ik twijfel weleens aan de vergeving van God voor mij.


Maar daar tegenover zet God de verzekering in Zijn Zoon. Je mag bij God komen, Zijn liefde krijgen door een beroep op het bloed van Zijn Zoon Jezus Christus!


Hoe vind je die levensvervulling dan bij God?

Pas las ik een uitspraak die mij greep. Echt zo-een die je de tijd moet geven om te laten landen:


Je hebt geen rust nodig, je hebt vrede nodig. 

(Kaayenoord, Backstage).


Vrede die alleen God kan geven. Het prachtige is: God nodigt je uit! Kom en koop, met het bloed van Jezus. Kom naar God en luister naar Hem! Dat is genoeg om te leren met Hem te leven.


Dan is de kerk, de samenkomst van de gemeente toch de ultieme school: geen tentamens, geen assessments… Gewoon komen, luisteren en je laten vormen! Het collegegeld is betaald. Alle toetsen en tentamens gehaald. Je kunt hier komen om te leren, en ondertussen gewoon werken op je eigen plek. Welkom thuis! Hier gaat het niet in de eerste plaats om wat je doet. Nee: hier in de kerk mag je zijn en je laten vormen. Dat is genoeg. Tijdens ons gesprek over de doop gaven jullie, Paul en Joanne, aan dat de opname in Gods gezin belangrijk is voor jullie. Dat is de uitnodiging door de doop. Een belofte van God, maar tegelijk ook een diepe vraag aan de gemeente: Willen jullie voor deze kinderen zorgen. Willen jullie helpen om hen te leren wie God is? Willen jullie ze leren wat God genade inhoud? Neem ze aan als broertje en zusje!


God geeft de ultieme uitnodiging om bij Hem te komen en naar Hem te luisteren. Hij vervult je leven met alles wat je nodig hebt: vrede tussen jou en God. Redding voor je hele leven. Levensvervulling die jou niets kost maar die je verzekert van Gods vastberaden liefde!

Dus: Kom, koop zonder geld; het bloed van Jezus Christus is onze betaling.

Geniet dankzij Hem van de levensvervulling die God geeft!


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page