top of page

Hebreeën

Broer en zus

Hebreeën 2,14-15

Serie:

Almkerk-Werkendam

zondag 10 oktober 2021

Toen ik in Kampen studeerde sprak ik regelmatig met Zuid-Koreanen, Afrikanen, Oekraïners, Amerikanen, Indonesiërs en mensen van nog andere nationaliteiten. Je zult begrijpen: de verschillen tussen ons waren gigantisch. Totaal andere manier van opgroeien, bijvoorbeeld. Koreaanse theologiestudenten studeren tot een uur of 1 ’s nachts. De volgende dag beginnen ze hun dag met de universiteitsgemeenschap om half zes ’s morgens.

Of totaal andere eetgewoontes: een Amerikaan die liever voorverpakte hamburgers eet dan verse producten. De voorverpakte hamburger lijkt meer op het eten thuis, zei hij.

En hoe Koreanen zich kunnen verbazen over hoe wij eten: hoe krijgen zelfs kleine kinderen het voor mekaar om met hun mond dicht te eten?! De meeste Koreanen leren dat namelijk niet als kind.


Ja, de verschillen tussen mensen zijn gigantisch. Ook in gesprekken over de manieren waarop we ons geloof beleefden. Daar kom je dan achter. Maar weet je wat prachtig was? We vonden elkaar binnen no-timeals we het over Jezus hadden. Als we het hadden over wie Hij is. Praten over wat Jezus voor ons heeft gedaan verbond ons aan elkaar. In de verwondering over onze Here Jezus herkenden we elkaar als broers en zussen.


Door Jezus zijn we broer en zus! Dat is geen nieuwe boodschap. Maar je verwondert je als je ontdekt dat geloof in Jezus zo’n band schept. Daarvoor hoef je niet per se met mensen uit andere landen te praten. Pas sloot ik aan bij een gebedsgroep bij ons thuis. Midden tijdens het gebed kwam ik binnen, dus ik ging stil zitten. Er was geen tijd om echt kennis te maken. We gaven elkaar een boks – zo doen we dat tegenwoordig – en we baden. Maar juist op dat moment was er een band. Een nieuwe broer in Jezus Christus. Zo ontdek je soms een broer of een zus in de ander.


Maar meer nog dan dat: we zijn broer en zus vanonze Here Jezus (Heb. 2,11.14). Om ons te redden werd Hij mens: we hebben dezelfde oorsprong. Dat vieren we met Kerst. Weer niets nieuws. Maar kun je je er nog over verwonderen? Dat het eeuwige Woord van God, Die er was bij het begin van de schepping, die deelt in de pracht en macht en grootheid van God… Dat Hij mens wordt? Max Lucado schrijft daarover in één van zijn boeken:


“Engelen keken toe hoe Maria zijn luier verschoonde. Het heelal was getuige toen haar Almachtige Koning Zijn eerste stapjes zette. Kinderen speelden met Hem in de straten van Nazareth. Wat als de prediker in de Synagoge had geweten Wie er naar zijn preken luisterde?

Jezus had misschien puistjes. … Drieëndertig jaar lang voelde hij alles wat jij en voelen. Hij voelde zich zwak, Hij werd moe … Hij … boerde en had lichaamsgeur.

Het voelt haast oneerbiedig om alleen al zo over Jezus te denken, toch?” (Max Lucado, God Came Near, 26).


Maar wij geloven dat het echt zo gebeurd is! Jezus Christus werd één van ons, zodat wij Zijn broers en zussen kunnen worden.


En is het je opgevallen? Er staat: Hij schaamt zich niet om ons Zijn broers en zussen te noemen! Ik weet niet of jij je weleens voor je familie schaamt… Ik kan het me nog wel vaag herinneren. Bijvoorbeeld toen ik op de basisschool zat, en er kwam een nieuw vriendje spelen. Dat één van mijn ouders probeerde grappig te doen… wat dan niet lukte… en dan was het ongemakkelijk. Natuurlijk: daar heb je vaders voor, en ik ben niet van plan het anders te doen.


Maargoed, dan heb je eigenlijk geen reden om je te schamen. Niet echt… Maar onze Here Jezus. Heeft Hij, het Woord van God, die betrokken was bij het scheppen van de wereld, niet reden te over om Zich juist welte schamen? Voor ons?


Lieve broers en zussen, soms lig ik wakker. Soms lig ik wakker van kinderen die niet meer leren bidden. Lig ik wakker, van jongeren, volwassenen en ouderen die weglopen bij Jezus, die Hem niet kunnen vinden, die zijn genade niet kennen. Soms lig ik wakker van volwassenen, die worstelen met hun relaties, hun geloof, hun gezinnen. Soms lig ik wakker van mensen die ontevreden zijn over de diensten. Ik lig wakker van mijn eigen falen. En ik lig nog wel meer wakker. Ik pieker soms wat af...


Als een gewone jongen daar al wakker van kan liggen,

hoeveel meer zal onze Here Jezus Christus dan verdriet hebben om onze harde harten?


Maar Hij schaamt Zich niet! Meer nog: Hij is mens geworden om ons door en door te leren kennen. Om met al onze pijn, met onze verleidingen, met onze beproevingen, met onze verlangens, met onze walging vertrouwd te raken. En Hij schaamt Zich niet. Nee: Hij is en blijft barmhartig en betrouwbaar! Hij is en blijft meelevend en loyaal! Helemaal tot het eind.


Want Jezus heeft de duivel machteloos gemaakt. Hij kan het leven van Gods kinderen niet aantasten. Dat leven is namelijk in Hemgeborgen (Kol. 3,3). Ook al zwerft Hij rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi (1 Pet. 5,8): hij is machteloos!


Waarom zou je dan nog bang zijn? Onze meisjes zijn weleens bang. Op de gekste momenten, terwijl er totaal geen gevaar dreigt. Ze begrijpen niet dat wat zij eng vinden, geen gevaar is als wij er bij zijn. Kijk er maar zo naar, als je je zorgen maakt, als je bang bent voor het leven, voor falen, voor gebrokenheid, voor de dood. We zijn bang omdat we het niet overzien. Maar onze Heer, onze meelevende en loyale broer Jezus Christus, heeft de duivel machteloos gemaakt. De dood heeft geen inspraak meer in ons leven.


Dus geen YOLO – je leeft maar één keer.

Geen: laten we eten en drinken, want morgen kan je laatste dag zijn.

Nee, laten we eten en drinken, want morgen léven wij!

En volgende week, en volgend jaar, tot in alle eeuwigheid,

dankzij Jezus Christus, onze Heer.


Zo eten en drinken we hier vanmorgen, voor het oog van de duivel. Samen vieren we: ons leven is geborgen in onze Heer Jezus Christus. En niet alleen dat van ons, maar van al onze broers en zussen. Hier in Altena, in Nederland, in heel de wereld! Samen eten we, wordt onze eenheid met Hem versterkt! Almachtig God en Koning in de hemel, en tegelijk een barmhartige en betrouwbare Gastheer aan de tafel.


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page