top of page

Matteüs

Ambassadeurs van Gods Koninkrijk

Matteüs 28,19a

Serie:

Almkerk

zondag 9 juli 2023

Wat je ook gaat doen op vakantie, misschien is het nog niet eens zo’n gekke vraag: heb je vakantie van je geloof? De eerste reactie is: ‘Natuurlijk niet. Geloof gaat gewoon door.’ Maar laat ik dan de vraag iets anders stellen: ‘Hoe ben je op vakantie bezig met geloven?’ Lees je Bijbel? Spreek je daarover met elkaar door? Bezoek je een kerk – anders om die van binnen te bewonderen? Bid je op de camping voor het eten, hardop of juist niet?’ Je geloofsbeoefening, het kan zomaar versloffen in de vakantie.

Kindermoment

Lieve kinderen,

Jonge broers en zussen,

[DIA 1]


Het is bijna vakantie!

  • Wat ga je doen in de vakantie? [Ruim de tijd voor nemen]

  • Waarvoor heb je vakantie, eigenlijk? Waar is de vakantie voor? 

  • [goed luisteren. Kinderne kunnen  waardevolle antwoorden die precies aansluiten. Zo zei tijdens mijn eigen dienst een kind (in andere woorden): Je leerprestaties gaan achteruit - de zomerdip. Dat kun je verbinden aan 'vakantie van je geloof' - geloof kan zomaar op een laag pitje komen te staan tijdens de vakantie]

  • Heb je ook vakantie van je geloof? 

  • Hoe zou je op vakantie met geloven bezig kunnen zijn?

Hele mooie ideeën! Laten we dat samen proberen.


Preek


Mensen die God liefheeft,

Jong en oud, gasten,

Broers en zussen in onze Heer,

[DIA 1]


Het is gelijk een soort praktische toepassing, aan het begin van de preek, die tips van de kinderen.


Wat je ook gaat doen op vakantie, misschien is het nog niet eens zo’n gekke vraag: heb je vakantie van je geloof? De eerste reactie is: ‘Natuurlijk niet. Geloof gaat gewoon door.’ Maar laat ik dan de vraag iets anders stellen: ‘Hoe ben je op vakantie bezig met geloven?’ Lees je Bijbel? Spreek je daarover met elkaar door? Bezoek je een kerk – anders om die van binnen te bewonderen? Bid je op de camping voor het eten, hardop of juist niet?’ Je geloofsbeoefening, het kan zomaar versloffen in de vakantie.


Goede vragen dus, om zo vlak voor de vakantie eens bij stil te staan.

[DIA 2]


Want we zijn doorgaans honkvast, maar tijdens de vakantie gaan we er vaak op uit. We zijn doorgaans honkvast: we werken, eten, slapen, we leven grotendeels in onze vertrouwde omgeving. En als we dan onze plek verlaten, blijven we alsnog vaak binnen de bekende sociale kring: familie, vrienden, kennissen. Maar in de vakantie is dat voor veel mensen anders. We gaan op pad. Goed, sommigen hebben een vaste bestemming tijdens de vakantie. Maar voor velen geldt: je zoekt een plek waar je nog nooit bent geweest, waar je nieuwe mensen ontmoet. En weet je: dat biedt een fantastische kans!

[DIA 3]


Een kans om gehoor te geven aan de opdracht van onze Here Jezus, hier aan het slot van Matteüs 28: 


Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen…

Matteüs 28,19a | NBV21


We staan met elkaar stil bij die tekst, met in ons achterhoofd de aankomende vakantie. In deze preek krijg je een aantal handvatten om geloof op vakantie vorm te geven. Maar het is niet natuurlijk alleen voor op vakantie, want we staan stil bij één van de grote opdrachten van christenen, van de kerk als geheel: Ga op weg en maak leerlingen. Dat grotere doel geeft Jezus zijn leerlingen. Hier worden ze van leerling tot apostel. Als het ware ambassadeurs van Gods koninkrijk.


Dat is ons thema: ambassadeurs van Gods Koninkrijk.

[DIA 4]


AMBASSADEURS VAN GODS KONINKRIJK

Een Koninkrijk dat de grenzen niet gesloten heeft, maar met open grenzen! Vluchtelingen, met elke achtergrond, zijn hier welkom (Mat. 11,28)! Open voor gelukszoekers én politieke vluchtelingen. Want we vluchten uit de macht van satan naar de God die de macht heeft over alles. En we zoeken het goede leven dat Hij belooft en geeft! Kortom: Een Koninkrijk waar het onvoorstelbaar goed toeven is.


Voordat we naar de tekst gaan, even nog wat meer algemeen. Want in het Nieuwe Testament, in de verkondiging van Jezus, gaat het vooral over het Koninkrijk van God. Maar in het Oude Testament, gaat vooral het verbond van God voorop. Die twee zijn niet los verkrijgbaar! Want het is in het Koninkrijk van God onvoorstelbaar goed, juist omdat het fundament van het Koninkrijk wordt gevormd door het Verbond dat God sloot met Abraham en volmaakte met het offer van Jezus Christus.

[DIA 5]


Verbond en Koninkrijk

Want het fundament van het Koninkrijk is het verbond door het bloed van Jezus Christus. Daarin ligt de identiteit van ons als burgers van dat Koninkrijk, als kinderen van de Vader, vast! Je bent niet wat je doet (Heb. 4,14-16), je bent niet wat je hebt (vgl. Luc. 19,8; Mat. 19,16-22; Hand. 2,41-44; 4,32), je bent niet wat mensen over je zeggen (1Kor. 4,3). Nee, door het offer van Jezus Christus ben je een kind van God (vgl. Luc. 20,36; Rom. 8,14; 10,9; Gal. 3,26). Een kind van de Vader in de hemel. Vanuit die identiteit wordt je geroepen om te leven zoals onze Vader zegt. In dat leven, in gezamenlijke gehoorzaamheid aan God, wordt Gods Koninkrijk realiteit.

[DIA 6]


Dan het bruggetje naar onze tekst, dat Zendingsbevel: Ga op weg en maak leerlingen. De leerlingen van Jezus krijgen die opdracht. En de leerlingen kunnen dat, omdat ze in de voorgaande jaren zijn opgeleid door Jezus Zelf! Ze hebben geleerd wat Zijn verbond betekent! Ze hebben Zijn Koninkrijk zien verschijnen! Zo wijzen deze laatste zinnen uit het Matteüs evangelie weer terug naar alles wat in dat evangelie staat. Want Jezus had Zijn leerlingen geroepen met een belofte! Hij had gezegd: “Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken” (Mat. 4,19 | NBV21).

[DIA 7]


En hier zendt Jezus zijn leerlingen uit met dát doel: maak leerlingen! Die leerlingen zijn soms aan het puinruimen. En ze kunnen pas leerlingen maken als ze op weg gaan. Dat zijn de drie punten van deze preek:

[DIA 8]


#1. Maak leerlingen

#2. Puinruimen?

#3. Op weg


Eerst dus iets over die opdracht die Jezus zijn leerlingen geeft.

[DIA 9]


#1. Maak leerlingen

Het is een gigantische opdracht. Veel te groot voor elf mensen, toch? Maak alle volken tot mijn leerlingen?! Het is dan ook niet een opdracht alleen voor de leerlingen hier, maar voor heel de kerk van Jezus Christus. Dus ook voor ons vandaag nog. Natuurlijk, we doen dat in de eerste plaats onze eigen kring. Dat is waar God ons heeft geplaatst, dat is onze eerste roeping als leerlingen van Jezus. Maak leerlingen door te dopen en te onderwijzen – dat is wat je bijvoorbeeld als ouder doet.

[DIA 10]


Je hebt het beloofd bij de doop van je kind dat je hem/haar zult voorgaan in een christelijke manier van leven en hem/haar zo goed mogelijk zult onderwijzen en laten onderwijzen om hem/haar te leren begrijpen wat het betekent dat hij gedoopt is (3e vraag Doopformulier). Dus dat je als ouder aan je kinderen uitlegt wat het betekent om bij Jezus te horen. En dat je hen motiveert om naar catechisatie, vereniging en de bijeenkomsten van de gemeente te gaan.

[DIA 11]


Maar je kunt ook onbewust denken: ‘Leerling zijn, dat geldt vooral voor kinderen en jongeren.’ Maar het maken van leerlingen richt zich op een veel bredere doelgroep. Bovendien: wie Jezus volgt die blijft een leven lang leerling. Dus leerlingen maken is ook van toepassing op alle leeftijden. Maar hoe doe je dat? Onze tekst kan – onterecht – de indruk wekken dat je dat doet door te dopen en te onderwijzen. Maar dan moet je wel goed bedenken hoe Rabbi’s in die tijd leerlingen maakten. Zij kozenhun leerlingen, vaak uit de groep mensen die al naar hen luisterden. En met die mensen gingen ze een relatie aan van een aantal jaar.

[DIA 12 | ZWART]


Van een goede leerling werd gezegd: ‘Een goede leerling is bedekt met het stof van zijn rabbi.’ Oftewel: hij volgt hem overal waar hij gaat.

[DIA 13]


Kijk maar hoe onze Here Jezus dat deed: Hij ging langdurige relaties, vriendschappen aan met Zijn leerlingen (Joh. 15,15). Dat mag ook onze richtlijn zijn: ga vriendschapsrelaties aan. Niet alleen met gelijkgestemden. Ga ook relaties aan met mensen die zich misschien aan jou kunnen optrekken. Of jij aan hen. Als leerlingen onder elkaar moet je ook oppassen voor ongelijkheid. Toen de leerlingen van Jezus daar ruzie om maakten zei Hij: “Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn, en wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn” (Mat. 20,26 -27| NBV21).

[DIA 14 | #1]


Leerlingen maken, dus. Dat is Gods opdracht aan Zijn kerk. Maar vanuit het besef: ‘Ik ben en blijf mijn leven lang zelf een leerling van de Here Jezus.’ Daar begint die opdracht.


Zo stuurt Jezus zijn leerlingen de wereld in. Een wereld die vol zit met weerstand. Daarom is een belangrijke taak van een leerling: Puinruimen.

[DIA 15]


#2. Puinruimen

Dat zie je in dat complot dat wordt gesmeed in vers 11 tot met 15 van Matteüs 28. Er wordt een leugen verzonnen en de bewakers worden omgekocht. ‘Het lichaam is gestolen! Die leerlingen zijn bedriegers, hypocrieten.’ Daarover is ontzettend veel te zeggen, maar ik beperk met tot deze vraag: Zie je daarin de dynamiek van het kwaad? Zie je de werkwijze van de duivel in dat complot? Die werkwijze die de tijden doorgaat!

[DIA 16]


Want hoe wijd verspreidt is die leugen! ‘Het geloof is een groot verzinsel, een gedachtenspinsel.’ Om maar niet te spreken van hoe christenen keer op keer worden weggezet als hypocrieten. Pas zag ik nog een serie waarin een predikant werd weggezet als een hebzuchtige, schijnheilige man. Ik bedoel maar te zeggen: We zijn geroepen om getuigen van Jezus Christus te zijn. Maar we leven in een wereld waarin je kunt denken: ‘Ik maak op voorhand al geen schijn van kans.’

[DIA 17]


Daarom is een belangrijke taak van leerlingen, toen en nu, op pad om puin te ruimen. Puin te ruimen door woord en daad. Het gesprek aan te gaan over onrealistische denkbeelden over christenen. Het gesprek aan te gaan over het bestaan van God, het geloof in die God. Door te vertellen hoe hard jij en de wereld de redding van Jezus Christus nodig hebben! Maar ook door met je daden te laten zien dat de karikaturen van christenen niet kloppen. Door liefdevol, geduldig, eerlijk, vriendelijk, trouw te zijn. Andersgezegd: door alles wat Jezus heeft opgedragen allereerst zelf uit te leven (Mat. 28,20)!

[DIA 18 | ZWART]


Vind je dat spannend? Vraag je je af hoe je dat ooit goed genoeg kunt doen? Denk je dat je het niet kan, dat je niet genoeg kennis in huis hebt…? Oftewel: welke beren zie jij op die weg? Misschien een vraag om aan elkaar te stellen bij de koffie: Lukt het jou om te getuigen van Jezus? En dan niet gelijk met allerlei oplossingen komen, maar gewoon maar eens luisteren.

[DIA 19 | #2]


Luisteren en elkaar bemoedigen. Jezus zegt tegen die leerlingen die dit ook spannend vinden, die twijfelen aan zichzelf… Het zijn gewoon mensen, hè, die leerlingen hier! Moet je je voorstellen dat je na je opleiding zo’n opdracht krijgt: Goed, nu ben jij aan zet: ga de wereld in, begin je eigen school en ga maar onderwijzen wat ik je heb geleerd de afgelopen jaren. Een gigantische opdracht!


Daarom zegt Jezus tegen zijn leerlingen: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld!”


Dus: ga op weg.

[DIA 20]


#3. Op weg

Dat wil zeggen: zoek mensen op en uit om hen bekend te maken met Gods goede nieuws. En ga dan dus ook vriendschappelijke relaties aan. Tijdelijke relaties én langdurige relaties. Bedenk voor jezelf maar eens een paar mensen met wie je intensiever contact zou willen. Zeg, 3 á 5 mensen, die je regelmatig in gebed brengt, waar je een klik mee hebt. Mensen die je regelmatig spreekt.

[DIA 21]


Maar zulke mensen zou je ook tijdens je vakantie kunnen uitkiezen. In mijn beleving is de vakantie daar bij uitstek voor geschikt. Meer dan anders gaan we op reis, ontmoeten mensen die je niet kent. Laat het ook maar een gebed zijn voor de komende vakantie, en ook daarna: ‘Heer, breng alstublieft mensen op mijn pad die ik mag vertellen over U. Geeft U me dan ook de woorden, de vrucht van Uw Geest, de liefde. Geef dat mensen aan mij merken dat ik U ken.’

[DIA 22]


Goed, misschien heb je tijdens je vakantie wel de neiging om je wat af te sluiten voor de buitenwereld. Je terugtrekken en even lekker rust. Een ander houdt er juist van om volop contacten te leggen. Maar het maakt niet uit hoe je dat in je vakantie het liefst doet, vraag je maar af: hoe kan ik hier als leerling van Jezus Christus gehoor geven aan zijn opdracht? Dat kan door gebed, door gespreken door handelen. Het is mooi om elkaar daarin aan te vullen.


Lieve broers en zussen,

[DIA 23]


De vakantie biedt een kans om leerlingen te maken, omdat je nieuwe mensen kunt ontmoeten. Misschien wel mensen die nog nooit een christen hebben gesproken. De vakantie is een kans om puin te ruimen in een wereld vol vertekende beelden van wat christenen zijn en van Wie God is. Een kans om op weg te gaan en mensen te ontmoeten. Een kans om te leven vanuit rust. En misschien maakt dat laatste nog wel de beste randvoorwaarde: rust.

[DIA 24]


Want vanuit de rust en ontspanning het leven leven dat God wijst… Zó het leven leven, lijkt misschien wel het meest op hoe God het heeft bedoeld. Rust en ontspanning die we vinden ná het werk. Maar zoek dan ook de heilige rust en heilige ontspanning die onze heilige God geeft. De rust en ontspanning die doorklinkt in die laatste woorden van Jezus in het Matteüs evangelie. Daarmee mag je de vakantie ingaan. Het mag een levensmotto worden:


Houd dit voor ogen:

Ik ben met jullie,

alle dagen,

tot aan de voltooiing van deze wereld.


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page