top of page

Lucas

Jezus' boodschap serieus nemen

Lucas 9,23 | Kerk van alle (leef)tijden 4

Serie:

Kerk van alle (leef)tijden | Jaarthema '23-'24

Almkerk

zondag 14 april 2024

God is een Hemelse Therapeut.

Zo is het voor veel gelovigen vandaag de dag. Je zou hun godsbeeld kunnen zo kunnen omschrijven: God wil dat ik me fatsoenlijk gedraag. God wil dat ik gelukkig ben. Als ik Hem nodig heb, dan wil Hij helpen. Maar Hij bemoeit zich niet te veel met mensenlevens. Hij is niet

DIA 2


Dat heet wel moralistisch therapeutisch Deïsme. Een mooie mond vol. We splitsen hem uit:

DIA 3


Moralistisch: God wil dat ik fatsoenlijk leef.

Therapeutisch: God wil dat ik gelukkig ben en helpt me dat te bereiken.

Deïsme: God heeft de wereld en natuurwetten geschapen maar is verder min of meer onpersoonlijk. God laat mensen het leven leven, zonder Zelf al te veel in te grijpen.

DIA 4


Dat is nogal een onscherp BijbelsGodsbeeld. Of, ik zeg het maar gewoon zoals het is: Dat is een on-Bijbels Godsbeeld. Ja, het klinkt hier en daar wel Bijbels, maar het is hoogstens oppervlakkig. Het mist de diepgang en verdieping van een doorleeft christelijk geloof. Wat feitelijk zegt het: als je fatsoenlijk leeft en gelukkig bent, dan is het goed voor God. Dat is niet de boodschap van de Bijbel. Dat is niet de boodschap van onze Here Jezus.

DIA 5


Want Jezus zoekt geen heiligen, maar zondaars die vrienden kunnen worden (Lc. 5,31; 12,4; Jh. 15,15). Jezus zoekt geen heiligen. Daarvoor hoef je maar te kijken naar de grote groep van Zijn leerlingen: eenvoudige vissers, een corrupte belastingbeambte, een gewelddadige demonstrant, ex-prostituees – eenvoudigen, zondaars en zondaressen. Jezus zoekt geen heiligen, maar vrienden. Jezus zoekt mensen die in relatie met Hem leven, dicht bij Hem. Mensen die Zijn boodschap serieus nemen en uitleven.

DIA 6


Daar staan we op deze vierde themazondag bij stil. De derde kernwaarde uit ons jaarthema: 


JEZUS' BOODSCHAP SERIEUS NEMEN


‘Hadden we die niet als eerste moeten behandelen?!’ hoor ik sommigen denken. ‘Dat is toch het allerbelangrijkst?’ Ja, dat klopt, het is een onmisbare kernwaarde.

DIA 7


Dat we ‘m pas als derde behandelen betekent niet dat onze Here Jezus bij ons niet centraal staat of iets dergelijks. De kernwaarden zijn geen volgorde van waarde. Ze vormen een raderwerk.

DIA 8


En ja, in het raderwerk is dit het rader dat alle andere in beweging zet en houdt: Jezus’ boodschap serieus nemen. Deze preek is erop gericht je verlangen naar een levende relatie met God door Jezus aan te wakkeren.


We kijken eerst kort naar wat Jezus’ boodschap nu precies is. Vervolgens zoeken we in Lucas 9,23 hoe je daaruit leeft. Daar leert Jezus je om 1) jezelf te verloochenen; 2) elke dag kruis te dragen, en; 3) Hem te volgen. Dat zijn de punten van de preek:

DIA 9


#1. Ego-vrij leven

#2. Elke dag kruisdragen

#3. Met Jezus leven


Jezus’ boodschap

Eerst: met welke boodschap begint Jezus zijn optreden? Waar denk je dan aan? Misschien wel aan de vergeving van zonden (?). Dat is absoluut een kern van Jezus’ goede boodschap. Alleen de vergeving van zonden is een middel, niet een doel voor God. Wat is de kern van Jezus’ verkondiging? Dat lees je in Matteüs, Marcus en Lucas duidelijk:

DIA 10


Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

Matteüs 4,17


De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeeren geloof dit goede nieuws.

Marcus 1,15


Ook in de andere steden moet Ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben Ik gezonden.

Lucas 4,43


Jezus’ boodschap gaat dus over 1) het Koninkrijk – Gods nieuwe wereld -  en 2) hoe je in dat Koninkrijk leeft – inkeer. Gehoor geven aan Jezus’ boodschap – met andere woorden - Zijn boodschap serieus nemen, doe je dus door inkeren. Precies daarover spreekt Jezus in Lucas 9,23:

DIA 11


“‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.”


Jezelf verloochenen, dat is ego-vrij leven.

DIA 12


#1. Ego-vrij leven

Weigeren om jezelf in het middelpunt te zetten. Kiezen om Jezus en zijn Koninkrijk centraal te zetten in je leven. Je wil je leven daar helemaal naar inrichten. Niet omdat het moetmaar omdat je het wil. Je wil het, omdat je ziet dat het de goede, mooie, zuivere, heerlijke weg is om te leven!

DIA 13 | ZWART


Het mooie is, wie ego-vrij leeft, die heeft ook ruimte voor de ander. Voor zijn of haar overtuiging, twijfel en kritische vragen. ‘Niet iedereen hoeft het met mij eens te zijn. Ik wil dat iedereen een levende relatie met Jezus Christus heeft. Daar gaat het me om!’


Zo komt de nadruk veel minder te liggen op dit mag wel, dat niet. De nadruk ligt op het leven met Jezus Christus, op de relatie met Hem. De nadruk ligt op hoe die relatie het verschil maakt in je leven.

DIA 14 | PUNTDIA


Bedenk daarbij dat Jezus dat ego-vrij leven in een context die niet zo individueel is als de onze. De gevolgen daarvan worden vooral duidelijk wanneer we naar de betekenis van het kruisdragengaan.

DIA 15


#2. Elke dag kruisdragen

De kruisdood was een uitzonderlijk doodsvonnis. Romeinsstaatburgers mochten die straf niet krijgen – het was te wreed. Die doodsstraf betekende totale uitsluiting uit de samenleving. Mensen toen ontleenden hun identiteit aan hun relaties. Dus jezelf verloochenen en kruisdragen stuitte ongelofelijk tegen de borst! Het klinkt als alle banden doorsnijden, je schepen achter je verbranden. Je vriendschappen, je familie, je huis en al je bezit opgeven!

DIA 16


Jezus roept je om elke dag dat kruis te kiezen. Dat is niet letterlijk sterven, maar toch zeker wel spreekwoordelijk je leven durven opgeven en omgooien voor Jezus Christus. Ben je daartoe bereid? Ik kan onmogelijk toespitsen wat onze Heer daarin van u of jou vraagt. Dat is een zaak tussen u en Hem, tussen jou en Hem. Van ieder van ons zal Jezus mogelijk iets anders vragen. Ik kan alleen de vragen hier neerleggen. We nemen daarna even een minuut om die vragen te laten landen en sudderen...

DIA 17 | ZWART


Ben je ertoe bereid om ‘je familie in de buurt hebben’ op te geven voor Jezus?

Ben je bereid vriendschappen of relaties op te geven voor Jezus?

Ben je bereid om je huis te verkopen voor Jezus?

Ben je bereid om je rijkdom op te geven voor Jezus?

Of misschien weet je in je hart allang wat Jezus van je vraagt om op te geven (?).

[...]


Bedenk goed: het gaat in de eerste plaats om bereid zijn. Tegelijk: het gaat ook op oprecht luisteren naar wat God zegt. Misschien door de Bijbel, misschien door broers en zussen om je heen, misschien in je hart.

DIA 18 | PUNTDIA


De centrale vraag is: Wat mag het leven met Jezus Christus je kosten? Want leven met Jezus, dát is de bedoeling, dát is waar Jezus Christus voor kwam. Hij kwam om leerlingen te zoeken, die vrienden kunnen worden, die hun hele leven met Jezus delen. Met Hem leven!

DIA 19


#3. Met Jezus leven

Dat is waar de verwondering en de aantrekkingskracht van het Goede Nieuws zichtbaar wordt. Als mensen echt in en uit een levende relatie met Jezus leven. Als mensen hun hele leven inrichten met Jezus in het middelpunt. Als mensen genieten van het delen van het leven met Zijn broers en zussen. Als mensen bereid zijn allerlei fijne, leuke dingen op te geven omdat ze zeggen: ‘Ja, het is fijn en leuk, maar het past van geen kant in Gods Koninkrijk.’

DIA 20 | ZWART


Lieve broer, lieve zus,

Jezus Christus vraagt je Hem te volgen. Daarmee vraagt Hij niet een vinger, maar je hele leven! Hij vraagt je hele oude leven. Hij geeft je het hele nieuwe leven in Zijn koninkrijk ervoor terug. Hij wil je leren om ego-vrij te leven en elke je kruis te dragen. Dat vraagt Hij niet alleen, Hij leeft het ons voor. Hij leeft ego-vrij. Hij verloochende zichzelf en droeg Zijn kruis, voor ons! Hij gaf Zijn Goddelijke status, zijn leven voor ons op! Omdat dát nodig was om ons te redden van een eeuwige dood. Om onze zonden te vergeven. Hij deed het om u, om jou voor Zich te winnen!

DIA 21 | TITELDIA


We mogen elke dag in relatie met Hem leven. Dat kost je wat, alleen in die relatie ontdek je wat je daarvoor terugkrijgt. Vrede, geluk, heelheid zoals de wereld die niet geven kan (Jh. 14,27). Je ontvangt in dit leven broers, zussen, moeders, oma’s, kinderen... een hemelse familie. Je ontvangt het eeuwige, prachtige, volmaakte leven, zonder alle pijn en gruwelijkheden van deze wereld. Daarvoor is het nodig dat we Jezus’ boodschap uiterst serieus nemen.


Dus: Wat mag het je kosten?


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page