top of page

Matteüs

De onzichtbare strijd

Matteüs 14,29-31 | Jeugddienst

Serie:

Jeugddiensten

Almkerk

zondag 24 maart 2024

Als ik zeg ‘Joost Klein’, dan zeggen jullie: ... [EUROPAPA]. Europapa is het nummer waarmee Nederland dit jaar naar het Song Festival gaat. Maar het gaat me even niet zozeer om het lied zelf, maar juist om Joost Klein die het lied schreef. Kent iemand ook de achtergrond van het lied? Joost schreef dit lied als een ode aan zijn vader, die hij op 12 jarige leeftijd verloor. Nog geen jaar later verloor hij zijn moeder. Door zijn muzieknummers hoor je veel wat raakt aan het verlies van zijn ouders.

Het is een manier waarop je kunt omgaan met verlies, met lijden. Je verwoordt het op een creatieve manier. In muziek, een gedicht, een schilderij of nog een andere creatieve uiting. Je ziet het ook in de Psalmen in de Bijbel. Het is een manier waarop onze onzichtbare strijd toch een beetje zichtbaar, hoorbaar en voelbaar wordt voor anderen. Zo kunnen we iets delen van de storm van emotie die er soms in je zit.

DIA 2


DE ONZICHTBARE STRIJD

We hebben het tijdens deze preek over de onzichtbare strijd in je leven. Renske vertelde daar net al wat over [...]. Zo hebben we allemaal onze eigen onzichtbare strijd. Strijd met je gedachten, je zelfbeeld, je tekortkomingen, je zonden, en ga zo maar door.

DIA 3


Na deze preek voel je je bemoedigd in die strijd. Bemoedigd, door hoe Jezus omgaat met Petrus, die in het water zakt. Want daar letten we met elkaar op. Daar ontdek je hoe Jezus reageert op Zijn leerling die dreigt te verdrinken. Je leert ook hoe Petrus in de eerste plaats wel op het water kon lopen.


We staan stil bij zinken in het water en lopen op het water.

DIA 4


Maar eerst iets meer algemeen. Water, zeker stormende meren en zeeën, staan in de Bijbel vaak een symbool voor de onbeheersbaarheid van het leven. De zee en ook grote meren waren gevaarlijk. Misschien voel je dat nog steeds wel als je zo’n plaatje ziet – ik wel. Ik heb het niet zo op zeilen, zeeën, harde wind en dat soort dingen...

DIA 5


In zo’n storm zijn de leerlingen van Jezus in een vissersboot al de hele nacht tegen de storm aan het vechten: zo’n 9 uur hard werken, ‘s nachts. Ik weet niet of je weleens een all-nighter, of je wel eens een hele nacht hebt doorgewerkt: dan ben je moe. Schrikkerig kun je er van worden. Je gaat in je ooghoeken dingen zien bewegen die helemaal niet bewegen. Je gedachten kunnen met je op de loop gaan. Maar dan zien de leerlingen echt iets! Er loopt iemand tussen de golven door over het water!


Eventjes paniek, totdat Jezus Zichzelf kenbaar maakt en Petrus roept, met de woorden:

DIA 6


29‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’

Matteüs 14,29-31

DIA 7


#1. Zinken in het water

Bijzonder om te lezen hoe Jezus zijn zinkende leerling redt. Als je de tekst voor je hebt, moet je eens letten op hoe direct Jezus ingrijpt. Twee keer staat er dat Jezus meteen iets doet Iets eerder, als de leerlingen het uitschreeuwen van angst, spreekt Jezus hen aan en zegt: “Houd moed, ... wees niet bang.” En als Petrus begint met zinken en om redding roept, grijpt Jezus meteen Petrus’ hand.

DIA 8


Dat zouden wij ook willen, hè? Dat Jezus direct ingrijpt in onze nood. Geen vertraging, maar gelijk het gevoel dat Hij ons uit de strijd omhoog trekt! Wat zou dat heerlijk zijn. Ik verlang daar weleens naar. Dat directe ingrijpen van God in de stormen van mijn leven.

DIA 9


Weet je, ik geloof dat God dat voor jou vandaag de dag nog steeds wil doen. Dat is een geloofsuitspraak, maar dat maakt het niet minder reëel: Ik geloof dat God nog steeds direct wil ingrijpen in jouw onzichtbare strijd. Afgelopen biddag zei ik: ‘We hebben een direct lijntje met God!’ Besef je dat? De heilige Geest woont in jou én in Jezus Christus. Hij verbindt je direct aan God. Dat is wat bidden is: directe communicatie met God. Misschien gebruik je dat lijntje ook weleens. Bijvoorbeeld als je een kort of snel gebed – een schietgebedje – doet. En dan... ja dan weer door... Maar dan merk je geen direct ingrijpen van Jezus.


Toch: ik geloof dat God voor jou nog steeds direct wil helpen. Niet dat hij direct allerlei dingen in je omstandigheden verandert. Maar wel dat hij direct met je wil communiceren. Dus wat als je na een schietgebedje nu eens echt de tijd neemt om ook te luisteren wat God daarna zegt of doet? Nee, ik denk niet dat je snel echt zijn stem zult horen zoals je die van mij nu hoort. Ik denk niet dat je zijn hand voelt zoals wanneer wij elkaar een hand geven.

DIA 10 | ZWART


Maar dat neemt niet weg: God kan, heel direct, ingrijpen. Heel direct laten weten en voelen: “Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!” Door een Bijbeltekst je te binnen te brengen. Door een lied wat spontaan in je opkomt. Of simpelweg omdat je tot rust komt en beseft: ‘Wat er in mijn leven hier en nu ook speelt, het gaat niet buiten God om. Jezus is er, mijn leven is helemaal veilig bij Hem. Hij houdt van mij.’

DIA 11


Het is daarom heel belangrijk om in dit gedeelte op te merken wat Petrus doet. Zodra Petrus zinkt, schreeuwt hij het uit naar Jezus: “Heer, red me!” Hij is totaal op Jezus gericht. Tenminste, zodra Petrus zinkt, richt hij zich direct weer tot Jezus. Want als hij even afgeleid wordt door de kracht van de wind, begint hij te zinken. Zo zie je: lopen op het water kan door gericht te zijn op Jezus.

DIA 12


#2. Lopen op het water

Enkel en alleen op Jezus gericht zijn, zonder op enige manier door je leven afgeleid te worden. Is dat voor ons überhaupt mogelijk? Mij lukt het in ieder geval niet. Met regelmaat maak ik me zorgen en dan voelt het stormachtig in mijn leven. Ik herken me meer in de uitroep van Petrus om redding dan in zijn stap uit de boot. En toch... Toch zit er goddelijke wijsheid in dit verhaal.

DIA 13


Petrus kan de golven en de storm trotseren omdat hij totaal op Jezus gefocust is. Omdat hij door niets anders wordt afgeleid – overigens maar voor heel even, voor een paar stappen maar... Weet je, ik zou willen dat we allemaal zo konden leven, het hele lieve leven lang. Totale focus op Jezus en geen enkel ding dat je aan het twijfelen brengt. Maar meer waarschijnlijk moet je het in je gehele leven doen met een paar stappen op het water. Voor de rest is het vooral zinken en roepen om Jezus’ redding.

DIA 14


Maar weet: Jezus is nooit ver weg. Ik vind dat directe ingrijpen van Jezus in dit verhaal echt prachtig. Dat hoor je in Jezus woorden, als hij zich kenbaar maakt aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen denken dat hij een geest is, en dan zegt Jezus - letterlijk: “Houd moed! Ik ben!” IK BEN, de naam waarmee God Zich laat kennen als de God die er altijd is geweest, die er nu is en die er altijd zal zijn. Jezus laat hier iets doorschemeren van dat Hij God is. Lopen op het water. De wind en de golven die gaan liggen zodra hij in de boot stapt. Het zijn voor de leerlingen in de boot redenen om zich in aanbidding neer te werpen en Jezus te prijzen: “U bent werkelijk Gods Zoon!”

DIA 15 | PUNTDIA


Dan maakt het niet uit of je veilig in de boot achterblijft, loopt op of zinkt in het water. Want als je je richt op wat Jezus doet in jouw leven en de levens om je heen, kun je dat ontdekken: Jezus is écht Gods Zoon. Niet zomaar een bijzonder mens, een bijzonder persoon, maar écht God. Daar vind je houvast, moed en troost, in het geloof: Jezus houdt mij vast. Zoek daarnaar, houd daar je blik op gericht!


Het is precies wat ik troosteloos vind in zoveel van de muziek die ik om me heen hoor. Ook in het Europapa van Joost Klein, maar net zo goed in heel veel andere muziek. Er klinkt uitzichtloosheid, hopeloosheid en troosteloosheid in. In de muziek van de wereld worden de vragen van het leven wel gesteld, maar de antwoorden blijven uit.

DIA 16


Lieve broer, lieve zus, weet dat je het antwoord hebt op de onzichtbare strijd. Drie woorden, die je altijd mag bidden – en dan wel luisteren naar het antwoord! - drie woorden die je altijd mag tot Jezus: ‘Heer, red me!’


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page