top of page

2 Korintiërs

Bidden is niet moeilijk

2 Korintiërs 3,16-18; Exodus 33,11 | Biddag '24

Serie:

Almkerk

woensdag 13 maart 2024

Wie vindt bidden moeilijk? Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn. Je kunt bidden ook soms moeilijk vinden. Maar wie vindt bidden moeilijk?

Waar heeft dat dan mee te maken? Want we zullen het er snel over eens zijn: bidden is praten met God. En praten, dat kunnen we allemaal. De één heeft een stortvloed aan woorden nodig om iets te zeggen. Een ander is iemand van weinig woorden. Maar allemaal voeren we gesprekken. Daarin zit een stuk van onze eigenheid. Met de één kun je goed praten, met de ander niet. Zonder daar iets van te vinden: dat is hoe het is. Een klik heb je niet zomaar met iedereen.

DIA 2


Tijdens deze korte preek verkennen we waarom we bidden nu soms zo moeilijk vinden. Want bidden is nietmoeilijk. Bidden is bevrijdend (Ex. 33,11; 2Kor. 3,16-17), nodig (HCzon 45.116) en leerzaam. We denken na over vragen als: Waarom lukt het me niet om elke dag te bidden? Hoe komt het dat ik het moeilijk vind om samen met anderen te bidden? En hoe kan ik groeien in mijn gebedsleven?

DIA 3


BIDDEN IS NIET MOEILIJK

Bidden is bevrijdend en nodig, maar hoe leer je dat dan? Daar staan we bij stil: bevrijdend, nodig en leren bidden. We hebben het allereerst over Mozes die praat met God. We lazen uit Exodus 33 vers 11: “De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals iemand spreekt met een vriend.” Tijdens deze korte preek leer je: jij en ik mogen zijn als Mozes vrij om te praten met God.

DIA 4


#1. Bevrijdend

Nu kun je denken: ja, maar Mozes had de ontmoetingstent en hij had God gezien en Mozes was sowieso bijzonder... Toch is Paulus het daar niet zomaar mee eens. Hij zegt in 2 Korintiërs dat telkens wanneer iemand zich tot de Heer went, de sluier wordt weggenomen (2Kor. 3,16).

DIA 5


Even wat exegetisch: dat is waarschijnlijk Paulus’ interpretatie van Exodus 34:34-35: “Steeds wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met Hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, 35zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken.” Daar wendt het volk zich tot Mozes, die doorgeeft wat God wil. Maar bidden is meer dan dat! Bidden is niet praten met een boodschapper van de Heer, maar met de Heer zelf, door de Geest. Daarom zegt Paulus in 2 Korintiërs 3,17 ook: “...met de Heer wordt de Geest bedoeld...”

DIA 6


Een lang verhaal kort: bidden is direct praten met God door de Geest. Want de Geest woont tegelijk in ons en in Jezus Christus. Wij mogen dus praten met God en God wil met u en jou en mij – met ons praten als met een vriend. Zo vrij mag je dus met God praten.

DIA 7


Toch: veel mensen voelen zich helemaal niet vrij om met God te praten. Volgens mij zit de moeite met bidden voor veel mensen in hoe anderen mijn gebed ontvangen. Dat anderen denken: ‘Jij bidt niet goed’ of: ‘...goed genoeg’. ‘Je vergeet altijd dingen’, ‘je bidt niet met de goede woorden.’ Maar we bidden niet om door de mensen gezien of gewaardeerd te worden, maar voor God.


Laat je dus bevrijden door deze boodschap van God: je mag met God praten als met een vriend. Ben je in gesprek met een echte vriend bezig met vragen als: ‘Wat zal hij/zij wel niet van me vinden?’ of: ‘Gebruik ik wel de goede woorden?’ Nee! Hij is blij dat je er bent en dat jullie met elkaar praten!


En toch: bidden is niet alleen maar bevrijdend. De Bijbel laat ook zien: bidden is onmisbaar! Aanbidden is nodig.

DIA 8


#2. Nodig

Waarom is bidden dan nodig? Heel veel mensen bidden om hun vragen en wensen aan God voor te leggen. We proberen met bidden al heel snel God als bondgenoot te krijgen in onze plannen. En dat terwijl bidden ons leert begrijpen: ik ben bondgenoot in Gods plan! [1] Dat is, met andere woorden, maar precies de boodschap die Paulus noemt in 2 Korintiërs 3,18. In eigen woorden: Als je meer tijd met God doorbrengt en onder de indruk bent van wie Hij is, dan leer je meer en meer Jezus te volgen! Want je wordt meer en meer naar het beeld van Jezus Christus veranderd!

DIA 9 | ZWART


Dat kan in gebed. Als je God prijst en aanbidt en daar echt de tijd voor neemt. Tijd neemt om te benoemen wat jij in God bewondert. Ik begrijp ook dat dat voor sommigen iets is wat u of jij niet hebt geleerd. Je moet het ook niet opvatten als een voorwaarde om bij God te horen. Het is een uiting van dankbaarheid. Dankbaarheid waarin we mogen groeien.

DIA 10


Want dat is ons gebed: het belangrijkste onderdeel van onze dankbaarheid, zo noemt de catechismus het. Het is de ademhaling van het geloof. Kijk, wij bidden vaak om God van gedachten te veranderen, maar het is juist andersom: door te bidden wil God jou veranderen – je gedachten, maar ook je hele leven, van binnenuit! Dat wil zeggen: als je echt bid, met heel je hart, ziel, verstand en kracht, gericht op God. Want als je alles aan God geeft wat je bent en hebt, dan gaat God daarmee aan de slag in je leven!


Het is dus bevrijdend en noodzakelijk om te leren bidden.

DIA 11


#3. Leren bidden

Bidden is niet moeilijk. Niet in de zin dat je eerst een bepaalde taal je eigen moet maken of iets dergelijks. Niet moeilijk omdat je aan een bepaald niveau zou moeten voldoen. Je mag bidden zoals je bent, zoals je gewend bent om respectvol te praten met vrienden die je vertrouwt. Je hoeft niet bang te zijn dat je iets fout zegt of doet. Bidden is niet moeilijk in die zin, dat het iets is dat maar weinig mensen ooit kunnen leren.


Tegelijk is bidden natuurlijk ook iets dat je moet leren. Het vraagt van je om bij jezelf na te gaan: ‘Wat geloof ik eigenlijk van God? Waarvoor geloof ik en wat bewonder ik van God?’

DIA 12


Begrijp me ook niet verkeerd: natuurlijk leggen we aan God onze verlangens en gedachten en zorgen voor! Maar het mag ingebed zijn in die verwondering, zoals Paulus die beschrijft in 2 Korintiërs 3,18: “Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd.”


Aanbidden is verwoorden wat je bewonderd in God en Jezus Christus en de heilige Geest. Want dan aanschouw je de luister, de schoonheid van God door Jezus Christus. Laten we zo bidden dat God ons daarvoor de ogen opent! Alleen nog één ding: bidden leer je vooral ook door te doen. Ik sluit af met een les daarvoor, die ik zelf heb geleerd in mijn leven tot nu toe:

DIA 13


Bid hardop. Hardop bidden helpt je om echt te verwoorden wat je wil bidden. Ik begrijp dat we soms gewend zijn om stil te bidden – oftewel: ons gebed te bedenken. Maar door het hardop uit te spreken – ook wanneer je alleen bidt – dwing je jezelf om echt de woorden te kiezen. Het helpt je ook om gewend te raken aan je eigen stem. Wanneer je meer gewend bent aan je eigen stem, dan helpt dat vervolgens weer om hardop met anderen te bidden. Wil je dus groeien in gebed, bidt dan voortaan elk gebed hardop.

DIA 14 | TITELDIA


Bidden is niet ingewikkeld. Het is wel iets wat je uit dankbaarheid verder mag leren. Want het aanbidden van God is nodig voor een christen én het is bevrijdend. Dus verwoord je verwondering over onze God in Jezus Christus.


AMEN


_______________

[1] Crabb, Larry, Ik zeg PAPA. Over vertrouwlijk en persoonlijk gebed, 17 (Vaassen: Medema, 2006).

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page