top of page

Johannes

"Jezus van Nazaret, koning van de Joden"

Johannes 19,19-22 | Goede Vrijdag '24 | Korte overdenking

Serie:

Goede Vrijdag

Almkerk

vrijdag 29 maart 2024

19Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: ‘Jezus van Nazaret, koning van de Joden’. 20Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. 21De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet “koning van de Joden” schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden”.’ 22‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van Pilatus.

Johannes 19,19-22

______________________


De brutalen hebben de halve wereld, zo is het gezegde. Anders gezegd: als je een grote mond hebt, dan slaag je vaak in wat je probeert te bereiken. Zelfs als je het misschien niet verdient, krijg je zomaar je zin.


Je ziet het in de wereld gebeuren. In het groot, onder leiders van verschillende landen ver weg en dichtbij. Maar ook in het klein: wie zeker overkomt, wie stellig is, wie grote woorden spreekt, die krijgt zomaar de meute achter zich aan.


Het is zo wonderlijk hoe onze Here Jezus zijn laatste uren doorbrengt. Eerst daar in de tuin van Gethsémane. Zijn Goddelijke gezag en regie spat er daar af. Als Jezus zegt: “Ik ben het” (Joh. 18,5) kan er niemand staande blijven. Weer die woorden waar Gods Naam ‘IK BEN’ in doorklinkt. En toch gaat Jezus Zijn weg naar het kruis zonder Zich te verdedigen, zonder Zijn gezag te gebruiken voor zijn levensbehoud. Niet brutaal, maar zachtmoedig.


Het is tekenend: de zachtmoedigenworden uit onze wereld weggedrukt door de brutalen, de harden. En Jezus laat het gewoon gebeuren! Hij verlies Zijn leven, geeft het, zonder tegenspraak. Te midden van alle spot.


Als toppunt van spot, die inscriptie van Pilatus: ‘Koning van de Joden.’ De Joden protesteren: ‘Hij beweerde de koning te zijn, maar dat is Hij niet!’ Maar zonder het te weten schrijft Pilatus ware woorden op. Pilatus’ spot blijkt hier een profetie. Hier hangt de Koning van de Joden. De echte Koning, en niet alleen van de Joden, maar van de hele wereld. Geen brutale, autoritaire of heerszuchtige Koning. Nee, een zachtmoedige, die zich laat kleineren, die zich laat kruisigen.


Tijdens de voorbereiding drongen de woorden van Jezus uit zaligsprekingen aan me op: “Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten” (Mat. 5,5). Hier aan het kruis zie je precies gebeuren hoe dat helemaal geldt voor Jezus Christus Zelf. Juist door te sterven aan het kruis wint Hij de wereld, als Koning. Jezus wint de mensen voor Zich, die Hem willen volgen in Zijn zachtmoedigheid!


De autoritaire, heerszuchtige, verhardde mensen... de brutalen hebben niet de halve wereld. Ja, ze krijgen hem door grootspraak. Maar ze verliezen de hele wereld, en het leven erbij. De zachtmoedigen ontvangen van God de hele wereld. Kijk maar naar onze Here Jezus. Stervend aan het kruis, blijkt Hij de ware Koning. De Koning die Zijn volk redt. De zachtmoedige Koning van de wereld. De Koning vol zelfopofferende liefde.


Jezus is de zachtmoedige Koning die zich uit de wereld laat terugdringen tot op het kruis. Een vraag om u op te bezinnen: Hoe volg ik die zachtmoedige Koning in mijn leven van elke dag?


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page